Богдан Хмельницький як політик і людина

Скачать презентацию Богдан Хмельницький як політик і людина Скачать презентацию Богдан Хмельницький як політик і людина

bogdan_hmelynicykiy_yak_polіtik_і_lyudina.pptx

 • Размер: 2.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Богдан Хмельницький як політик і людина по слайдам

Богдан Хмельницький як політик і людина Богдан Хмельницький як політик і людина

 • Б а г а т о на пи с а н о • Б а г а т о на пи с а н о к н и жо к т а с кл а де н о п ісе н ь п р о с ла в но г о г е ть ма на у к р а їн сь ко г о Б о г д а н а Хм ель ни ц ь ко г о. Та пр о н ьо г о м ож н а г о в о р и т и й г о во р и т и , б о д о н ьо г о Ук р а їн а н е з н а ла н а с т ільк и р о зу мн о г о т а д и пл о ма т и чн о г о п оліт и ч н о г о д ія ча.

 • Богдан Хмельницький зробив перші кроки до незалежної України. Намагався підтримувати добрі відносини з • Богдан Хмельницький зробив перші кроки до незалежної України. Намагався підтримувати добрі відносини з багатьма варварськими сусідами, з якими до нього дуже небагато людей спробували би вести переговори.

 • Богдан Хмельницький вірно розумів, що досягти розквіту неможливо, терплячі постійні навали загарбників. Та • Богдан Хмельницький вірно розумів, що досягти розквіту неможливо, терплячі постійні навали загарбників. Та гетьман намагався під час перемир’я налагодити збройні сили тогочасної України, якими були козацькі дружини.

 • У наші часи багатьом політичним діячам не вистачає мудрості та досвідченості у державних справах. • У наші часи багатьом політичним діячам не вистачає мудрості та досвідченості у державних справах. Особою Богдана Хмельницького можна пишатися, бо в роки усепоглинаючого безграмоття він зміг отримати гарну освіту, все завдяки власній роботі над собою.

Молоді літа Богдана Хмельницького • Народився Богдан Хмельницький під Чигирином, над річкою Тясмин, у хуторіМолоді літа Богдана Хмельницького • Народився Богдан Хмельницький під Чигирином, над річкою Тясмин, у хуторі Суботів 27 грудня 1595 року. Батька Богдана звали Михайлом. Він з молодості служив при дворі заможного польського пана воєводи Даниловича, що держав великі староства на Україні: Корсунське й Чигиринське.

 • Староства – то були великі коронні маєтки, часом завбільшки з повіт або й • Староства – то були великі коронні маєтки, часом завбільшки з повіт або й більші. Король давав їх у державу великим панам: вони брали на себе з них доходи, а четверту частину з того давали на військо.

 • Та пани самі в тих староствах не жили, ними не правили, навіть і • Та пани самі в тих староствах не жили, ними не правили, навіть і не заглядали до них часом. Правили їх управителі (підстарости) й різні службовці. Михайло Хмельницький був таким службовцем в старостві Чигринськім, і за службу дозволив йому староста у 1616 році заснувати собі хутір на тім місці, де він собі обрав.

 • Михайло Хмельницький поставив двір міцний, присадив кілька сімей слуг та підсусідків, розвів господарство, • Михайло Хмельницький поставив двір міцний, присадив кілька сімей слуг та підсусідків, розвів господарство, жив заможно, в достатках. В нього народився один син, назвали його Богдан Зіновій.

 • Гарний був хлопець, чорнявий, кріпкий, як вогонь скорий. Розумний і дотепний, сміливий і • Гарний був хлопець, чорнявий, кріпкий, як вогонь скорий. Розумний і дотепний, сміливий і завзятий. Та й час був такий, і місце таке, що виживали тоді тільки хоробрі та завзяті.

 • З хутора на поле не виїдеш без рушниці. Люди косять чи орють, а • З хутора на поле не виїдеш без рушниці. Люди косять чи орють, а вартовий стоїть, татар вартує. Та як запале вогонь вартовий, то треба було тікати – татари сунуть.

Життя та політична діяльність Богдана Хмельницького • Коли Богдан Хмельницький вийшов на історичну арену, українськіЖиття та політична діяльність Богдана Хмельницького • Коли Богдан Хмельницький вийшов на історичну арену, українські землі знемагали під владою Речі Посполитої, яка у 1569 році об’єднала Польське королівство і Велике князівство Литовське. Польська шляхта прагнула привласнити величезні простори українстької землі та закріпачти її людей.

 • Шлях до цього вона вбачала у полонізації України, окатоличуванні українців. І тому католицька церква • Шлях до цього вона вбачала у полонізації України, окатоличуванні українців. І тому католицька церква і особисто папа іменем Христа благословляли будь-які безумства і розправи над непокірними.

 • Злочини шляхти проти українського народу були страшними. Вони грабили, насилували, мучили, знущалися над • Злочини шляхти проти українського народу були страшними. Вони грабили, насилували, мучили, знущалися над людьми. Все це поєднувалося з образою національної гідності і віри.

 • Таким у ті тяжкі часи було життя на Вкраїні. Народ не міг терпіти • Таким у ті тяжкі часи було життя на Вкраїні. Народ не міг терпіти такої наруги. То тут то там спалахували народні повстання.

 • Вони переростали у національно-визвольні рухи, на чолі яких стояли кращі представники народу. Та саме • Вони переростали у національно-визвольні рухи, на чолі яких стояли кращі представники народу. Та саме з козацтвом народ український пов’язував свої сподівання на краще майбутне