БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 1 Клінічні дослідження.

 • Размер: 4.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 1 Клінічні дослідження. по слайдам

БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 1 БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Клінічні дослідження. СУЧАСНИЙ ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 2Ідентифікація мішені Валідація мішені Розробка біологічного тесту. Вибір хвороби ВисокоефективнийКлінічні дослідження. СУЧАСНИЙ ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 2Ідентифікація мішені Валідація мішені Розробка біологічного тесту. Вибір хвороби Високоефективний скринінг (первинний) Валідація «хітів» Оптимізація «хітів» у «ліди» Оптимізація «лідів» Доклінічні дослідження Фаза ІІІ Розробка промислового методу синтезу Реєстрація та підтвердження PROFIT!! ! Фаза І V

КЛІТИНА – ГОЛОВНА МІШЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Клітина еукаріот : 1. Ядерце 2. Ядро 3. Рибосома 4.КЛІТИНА – ГОЛОВНА МІШЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Клітина еукаріот : 1. Ядерце 2. Ядро 3. Рибосома 4. Везикула 5, 8 Ендоплазматичний ретикулум 6. Апарат Гольджі 7. Цитоскелет 9. Мітохондрії 10. Вакуоля 11. Цитоплазма 12. Лізосома 13. Центріолі

КЛІТИНА – ГОЛОВНА МІШЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Клітина прокаріот 4 КЛІТИНА – ГОЛОВНА МІШЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Клітина прокаріот

цитоплазмайонний канал холестеринпериферійний білок ліпідний бішар інтегральний білокглікопротеін. КЛІТИННА МЕМБРАНА 5 цитоплазмайонний канал холестеринпериферійний білок ліпідний бішар інтегральний білокглікопротеін. КЛІТИННА МЕМБРАНА

ВІРУСИ – МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Ротавірус під електронним мікроскопом 6 ВІРУСИ – МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Ротавірус під електронним мікроскопом

НА МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ ГОЛОВНИМИ МІШЕНЯМИ ЛІКІВ Є: - ПЕПТИДИ І ПРОТЕЇНИ - (ПОЛІ)САХАРИДИ- НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ -НА МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ ГОЛОВНИМИ МІШЕНЯМИ ЛІКІВ Є: — ПЕПТИДИ І ПРОТЕЇНИ — (ПОЛІ)САХАРИДИ- НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ — ЛІПІДИ 7 ЛІГАНД – БУДЬ-ЯКА МОЛЕКУЛА, ЩО ЗВ ’ ЯЗУЄТЬСЯ З БІОЛОГІЧНОЮ МІШЕННЮ І ВИКЛИКАЄ ПЕВНИЙ ЕФЕКТ

ПЕТИДИ ТА БІЛКИ ЯК БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ - ЕНЗИМИ - РЕЦЕПТОРИ 8 - ТРАНСПОРТН ІПЕТИДИ ТА БІЛКИ ЯК БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ — ЕНЗИМИ — РЕЦЕПТОРИ 8 — ТРАНСПОРТН І ПРОТЕЇНИ — ЙОННІ КАНАЛИ (іноді відносять до рецепторів та транспортних протеїнів) — структурні протеїни — ендогенні ліганди інших протеїнів — інші

БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ( Drug. Bank, травень 2009 , 1542 л/з) 9 БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ( Drug. Bank, травень 2009 , 1542 л/з)

БІОЛОГІЧНА МІШЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ - DRUGGABLE - ВПЛИВА Є НА ПЕВНУ ХВОРОБУ 10 БІОЛОГІЧНА МІШЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ — DRUGGABLE — ВПЛИВА Є НА ПЕВНУ ХВОРОБУ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІШЕНІ - АФІННЕ РОЗДІЛЕННЯ Х ІМІЧНА ПРОТЕОМІКА- ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА/ГЕНОМІКА- МЕТОДИ «ВІД ФЕНОТИПУ ДОІДЕНТИФІКАЦІЯ МІШЕНІ — АФІННЕ РОЗДІЛЕННЯ Х ІМІЧНА ПРОТЕОМІКА- ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА/ГЕНОМІКА- МЕТОДИ «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» 11 ФЕНОТИП: — сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку — будь-яка спостережувана характеристика чи риса організму

 «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» : ПРИКЛАД 12雷雷雷 (лей гонг тенг)Tripterygium wilfordii «лоза бога «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» : ПРИКЛАД 12雷雷雷 (лей гонг тенг)Tripterygium wilfordii «лоза бога грому» ТРІПТОЛІД ВХІДНІ ДАНІ ПРО ФЕНОТИП: ТРІПТОЛІД ПРИГНІЧУЄ РІСТ ПУХЛИН

 «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» : ПРИКЛАД 13 ВПЛИВ НА СИНТЕЗ РНК, протеїнів чи «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» : ПРИКЛАД 13 ВПЛИВ НА СИНТЕЗ РНК, протеїнів чи ДНК? ЯКА РНК ПОЛІМЕРАЗА ЗАДІЯНА? САМ ЕНЗИМ ЧИ ОДИН З ФАКТОРІВ ТРАНСКРИПЦІЇ? ЯКА З 10 СУБОДИНИЦЬ? ПОТРІБНІ ДЕТАЛЬНІ ЗНАННЯ ПРО БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІШЕНІ - ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА/ГЕНОМІКА- МЕТОДИ «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» 14 ФЕНОТИП: - сукупністьІДЕНТИФІКАЦІЯ МІШЕНІ — ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА/ГЕНОМІКА- МЕТОДИ «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» 14 ФЕНОТИП: — сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку — будь-яка спостережувана характеристика чи риса організму — АФІННЕ РОЗДІЛЕННЯ Х ІМІЧНА ПРОТЕОМІКА

ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ 15 ГЕНЕТИЧНА МОДИФІКАЦІЯ ФЕНОТИПУ мутації надекспресія генів нокаут генів РНК- інтерференція ( RNA і)ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ 15 ГЕНЕТИЧНА МОДИФІКАЦІЯ ФЕНОТИПУ мутації надекспресія генів нокаут генів РНК- інтерференція ( RNA і) ВСТАНОВЛЕННЯ ФЕНОТИПІВ З НЕТИПОВОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО СПОЛУКИ ВИДІЛЕННЯ ГЕНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗМІНУ (А ОТЖЕ, ВСТАНОВЛЕННЯ МІШЕНІ)

ГЕНОМІКА 16 ГЕНОМ – СУКУПНА СПАДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗМУ, ВИРАЖЕНА У ДНК (ЧИ РНК) ГЕНОМІКАГЕНОМІКА 16 ГЕНОМ – СУКУПНА СПАДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗМУ, ВИРАЖЕНА У ДНК (ЧИ РНК) ГЕНОМІКА – ВИВЧЕННЯ ГЕНОМУ ГЕНОМНИЙ ПРОЕКТ – ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ПОВНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ГЕНОМУ ОРГАНІЗМУ ( ЛЮДИНА – 2003 )

МЕТОДИ ГЕНОМІКИ 17ІДЕОЛОГІЯ – МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ, АЛЕ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ВСЬОГО ГЕНОМУ ЧИ ЙОГО ПЕВНОЇ ЧАСТИНИ Приклад:МЕТОДИ ГЕНОМІКИ 17ІДЕОЛОГІЯ – МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ, АЛЕ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ВСЬОГО ГЕНОМУ ЧИ ЙОГО ПЕВНОЇ ЧАСТИНИ Приклад: використання бібліотек si. RNA для РНК- інтерференції різних частин геному людини та інших організмів Saccharomyces cerevisiae Caenorhabditis elegans Drosophila melanogaster Danio rerio Mus musculus

ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА 18 ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА – ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ «МАЛИХ» ХІМІЧНИХ СПОЛУК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯХІМІЧНА ГЕНЕТИКА 18 ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА – ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ «МАЛИХ» ХІМІЧНИХ СПОЛУК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК ЕКВІВАЛЕНТ МУТАЦІЇ ГЕНІВ

ХІМІЧНА ГЕНОМІКА 19 ХІМІЧНА ГЕНОМІКА – ВИВЧЕННЯ СІМЕЙСТВ ПРОТЕЇНІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ПЕВНИМ ЧАСТИНАМ ГЕНОМУ ( TARGETХІМІЧНА ГЕНОМІКА 19 ХІМІЧНА ГЕНОМІКА – ВИВЧЕННЯ СІМЕЙСТВ ПРОТЕЇНІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ПЕВНИМ ЧАСТИНАМ ГЕНОМУ ( TARGET FAMILIES ), ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМАТИЧНОГО СКРИНІНГУ ХІМІЧНИХ СПОЛУК

ФЕНОТИПОВИЙ СКРИНІНГ ПОШУК МОЛЕКУЛ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ФЕНОТИП КЛІТИНИ (ЧИ ОРГАНІЗМУ В ЦІЛОМУ) У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ -ФЕНОТИПОВИЙ СКРИНІНГ ПОШУК МОЛЕКУЛ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ФЕНОТИП КЛІТИНИ (ЧИ ОРГАНІЗМУ В ЦІЛОМУ) У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ — СКРИНІНГ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ (І ВИЩЕ), БЕЗ МІШЕНІ НА МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ — ЄДИНИЙ СПОСІБ БІОЛ. ТЕСТІВ ПО 1970 ті — 2010 ті : ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ? ? ?

21 Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 2012 , 57– 78 21 Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 2012 , 57–

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІШЕНІ - ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА/ГЕНОМІКА- МЕТОДИ «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» 22 ФЕНОТИП: - сукупністьІДЕНТИФІКАЦІЯ МІШЕНІ — ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ХІМІЧНА ГЕНЕТИКА/ГЕНОМІКА- МЕТОДИ «ВІД ФЕНОТИПУ ДО МІШЕНІ» 22 ФЕНОТИП: — сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку — будь-яка спостережувана характеристика чи риса організму — АФІННЕ РОЗДІЛЕННЯ Х ІМІЧНА ПРОТЕОМІКА

ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА 23 ПРОТЕОМ (1994) – СУКУПНИЙ НАБІР ПРОТЕЇНІВ, ЕКСПРЕСОВАНИХ У ПЕВНІЙ КЛІТИНІ (ОРГАНІЗМІ)ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА 23 ПРОТЕОМ (1994) – СУКУПНИЙ НАБІР ПРОТЕЇНІВ, ЕКСПРЕСОВАНИХ У ПЕВНІЙ КЛІТИНІ (ОРГАНІЗМІ) ЗА ПЕВНИХ УМОВПРОТЕОМІКА – ВИВЧЕННЯ ПРОТЕОМІВ ТИПОВІ МЕТОДИ: афінне розділення + мас-спектрометрія проте їнів ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА – ВИВЧЕННЯ ПРОТЕОМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СКРИНІНГУ ХІМІЧНИХ СПОЛУК ОСНОВНІ ПІДХОДИ: — глобальні (вивчення впливу на весь протеом) — направлені (виділення окремих мішеней чи їх сукупностей)

ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА : ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХІД 24 ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА : ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХІД

ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА: ПІДХІД НА ОСНОВІ АФІННОСТІ 25 ХІМІЧНА ПРОТЕОМІКА: ПІДХІД НА ОСНОВІ АФІННОСТІ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.