Скачать презентацию Білім нәтижесі ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ БІЛІК ДАҒДЫ Скачать презентацию Білім нәтижесі ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ БІЛІК ДАҒДЫ

7.pptx

  • Количество слайдов: 5

Білім нәтижесі ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ Білім нәтижесі ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – педагогтың теориялық білімі мен нақты педагогикалық жағдаяттарда қолдану тәсілдері, педагогтың Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – педагогтың теориялық білімі мен нақты педагогикалық жағдаяттарда қолдану тәсілдері, педагогтың бағалылық бағытталуы, оның мәдениетінің интегративтік көрсеткіштері (сөйлеуі, қарым қатынас стилі, өзіне және өз әрекетіне қатынасы т. б. ).

Құзыреттілік – нақты кәсіби сапаларының жиынтығы. Кәсіби құзыреттілік – бұл кәсіби іс әрекеті жағдайында Құзыреттілік – нақты кәсіби сапаларының жиынтығы. Кәсіби құзыреттілік – бұл кәсіби іс әрекеті жағдайында кәсіби мәселелерді, міндеттерді шеше білу қабілеті. Кәсіби құзыреттілік – еңбек өнімділігі мен нәтижелілігін анықтайтын білім мен біліктердің жиынтығы, жеке және кәсіби сапаларының комбинациясы.

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің құрамына кіреді: • Интеллектуалды - педагогикалық құзыреттілік– кәсіби қызметінде тиімді оқыту Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің құрамына кіреді: • Интеллектуалды - педагогикалық құзыреттілік– кәсіби қызметінде тиімді оқыту мен тәрбиелеу үшін алған білімін, тәжірибесін қолдану білігі, педагогтың инновациялық іс әрекетке қабілеттілігі. • Коммуникативтік құзыреттілік – сөйлеу дағдысы, тыңдау білігі, экстраверсия, эмпатиядан құралған маңызды кәсіби сапалар. • Ақпараттық құзыреттілік – педагогтың өзі, оқушылары, әріптестері туралы ақпарат көлемі. • Реттеушілік құзыреттілігі – педагогтың өз мінез құлқын басқару, өз эмоциясын бақылау білігі, рефлексия мен стреске тұрақтылық қабілеті.

Құзыреттілік – субъектінің мақсат қойып, оған жету үшін ішкі және сыртқы қорларды өзара тиімді Құзыреттілік – субъектінің мақсат қойып, оған жету үшін ішкі және сыртқы қорларды өзара тиімді ұйымдастыра білу дайындығы Ішкі қорлар: білім, білік, дағды, пәндік білім, құзыреттіліктер (іс-әрекет тәсілдері) психологиялық ерекшеліктер, құндылықтар т. б. Құзыреттілік Внешние ресурсы Білім, білік (әрекет), дағды (әрекет) Құзыреттіліктер (игерілген іс-әрекет тәсілдері) Опыт постановки өзін-өзі басқару цели и соорганизации субъектілік ресурсов