Big Hero 6 by BEST Vinnie annihilation

Скачать презентацию Big Hero 6 by BEST Vinnie  annihilation Скачать презентацию Big Hero 6 by BEST Vinnie annihilation

big_hero_6.pptx

  • Размер: 138.5 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 46

Описание презентации Big Hero 6 by BEST Vinnie annihilation по слайдам

Big Hero 6 by BEST Vinnie Big Hero 6 by BEST Vinnie

annihilation знищення annihilation знищення

who has the guts? в кого вистачить мужності? who has the guts? в кого вистачить мужності?

a sore loser лузер a sore loser лузер

to hustle штовхатись/отримувати гроші за свою діяльність to hustle штовхатись/отримувати гроші за свою діяльність

knucklehead дурень knucklehead дурень

illegal нелегальний illegal нелегальний

to bet битись об заклад to bet битись об заклад

lucrative прибутковий lucrative прибутковий

felon злодій felon злодій

nerd ботан nerd ботан

suspension підвіска suspension підвіска

resistance опір resistance опір

confinement обмеження (волі) confinement обмеження (волі)

mess безлад mess безлад

duct tape клейка стрічка duct tape клейка стрічка

non-threatening безпечний non-threatening безпечний

no offense без образ no offense без образ

boundaries кордони boundaries кордони

to rattle деренчати to rattle деренчати

laundry пральня/білизна laundry пральня/білизна

to encourage заохочувати/підбадьорювати to encourage заохочувати/підбадьорювати

break a leg удачі break a leg удачі

accomplish досягати accomplish досягати

shrink стискатися shrink стискатися

adolescence юність adolescence юність

puberty статева зрілість puberty статева зрілість

to whip up нагнітати to whip up нагнітати

to buckle up пристебнутися to buckle up пристебнутися

nitwit нікчема nitwit нікчема

lunatic лунатик/шалений lunatic лунатик/шалений

industrialist промисловець industrialist промисловець

cholesterol холестерин cholesterol холестерин

where this is heading? до чого це веде? where this is heading? до чого це веде?

behavior поведінка behavior поведінка

immortal безсмертний immortal безсмертний

glorious чудовий glorious чудовий

thrusters поштовх thrusters поштовх

reinvented заново reinvented заново

tax податок tax податок

blame вина blame вина

setback невдача/затримка setback невдача/затримка

veer віраж/поворот veer віраж/поворот

flooding in затоплювати flooding in затоплювати

Any questions? ) Any questions? )

Thank u for ur attention : * Thank u for ur attention : *