БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В контакте: «ООБМУ, группа

Скачать презентацию БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В контакте:  «ООБМУ, группа Скачать презентацию БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В контакте: «ООБМУ, группа

01_kategrІyno-ponyatІyniy_aparat_bghd.pptx

 • Размер: 6.2 Мб
 • Автор: Алексей Славута
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В контакте: «ООБМУ, группа по слайдам

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В контакте: «ООБМУ, группа дистанционного обучения» . 1/13/17 ПІДРУЧНИК ЖЕЛІБОБЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В контакте: «ООБМУ, группа дистанционного обучения» . 1/13/17 ПІДРУЧНИК ЖЕЛІБО Є. П. , ЗАВЕРУХА Н. М. ЗАЦАРНИЙ В. В. «БЖД» теорія 2015 КАСЕВИЧ Н. М. ШАПОВАЛ К. І. «БЖД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» практикум

 Викладач: Славута Олексій Петрович 067 -939 -84 -94 e-mail slavutaap@mail. ru «Мой Викладач: Славута Олексій Петрович 067 -939 -84 -94 e-mail [email protected] ru «Мой мир» — группа дистанционного обучения ООБМУ Sky. Drive ОПБЖД https: //skydrive. live. com/? cid=08 c 6 cff 21 ca 11786#!/? cid=0009 dc 142 d 386585&group=1 1/13/

ДИСЦИПЛІНА «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ» ЛЕКЦІЯ № 1 «Категорійно-понятійн ий апарат з БЖД, ДИСЦИПЛІНА «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ» ЛЕКЦІЯ № 1 «Категорійно-понятійн ий апарат з БЖД, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек» . Годин – 4. СРС – 2. . «Ризик, як кількісна оцінка небезпек» . 1/13/

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ: — причини виникнення та класифікацію надзвичайних ситуацій; — способиСТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ: — причини виникнення та класифікацію надзвичайних ситуацій; — способи захисту населення в надзвичайних ситуацій; — основи організації та проведення рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій; — організацію медичної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій; 1/13/

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ: — проводити обстеження житлових і виробничих приміщень; — надаватиСТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ: — проводити обстеження житлових і виробничих приміщень; — надавати першу медичну допомогу потерпілим (породіллям та вагітним) в умовах надзвичайних ситуацій; — використовувати медичні та протихімічні засоби захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій; 1/13/

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 1. Класифікувати небезпечні, шкідливі та уражаючи фактори. 2. Звільняти потерпілогоПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 1. Класифікувати небезпечні, шкідливі та уражаючи фактори. 2. Звільняти потерпілого від дії електричного струму, вогню та з під обвалів. 3. Надати першу та до долікарську допомогу при механічних ушкодженнях та специфічних ураженнях: ураженнях електричним струмом, утоплениях, отруєнняx. 4. Проводити медичне сортування у осередках ураження. 1/13/

 5. Використовувати медичні та хімічні засоби захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій (АІ, 5. Використовувати медичні та хімічні засоби захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій (АІ, ІПП, ППІ, протигази, захисний одяг). 1/13/

ЧАСТИНА 1 ЛЕКЦІЇ № 1. Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя План: ЧАСТИНА 1 ЛЕКЦІЇ № 1. Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя План: 1. Поняття про безпеку життєдіяльності 2. Класифікація шкідливих і небезпечних факторів(фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних, та за впливом на стан здоров’я людини). 3. Засоби індивідуального захисту. 1/13/

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Безпека життєдіяльності не засіб особистого захисту, а дисципліна, що навчає основамБЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Безпека життєдіяльності не засіб особистого захисту, а дисципліна, що навчає основам захисту особистості, суспільства, держави, людства. Спеціаліст, що досконало засвоїв предмет «Безпека життєдіяльності» , здатний вміло діяти в умовах небезпеки, захищаючи таким чином як своє життя та здоров’я, так і життя та здоров’я інших людей. 1/13/

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Наука про безпечне та комфортне життя людини; Визначає можливі небезпеки вБЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Наука про безпечне та комфортне життя людини; Визначає можливі небезпеки в оточуючому середовищі та розробляє заходи запобігання небезпек; Розробляє методики мінімізації наслідків негативного впливу на організм людини небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів 1/13/

2. КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 1/13/17 2. КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 1/13/

КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 1/13/17 КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 1/13/

КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 1/13/17 КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 1/13/

КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗА ВПЛИВОМ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ Оптимальні Шкідливі Небезпечні УражаючіКЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗА ВПЛИВОМ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ Оптимальні Шкідливі Небезпечні Уражаючі 1/13/

ОПТИМАЛЬНІ ФАКТОРИ Не викликають будь яких змін в стані здоров'я людини (наприклад температура повітряОПТИМАЛЬНІ ФАКТОРИ Не викликають будь яких змін в стані здоров’я людини (наприклад температура повітря в приміщенні в межах 18 — 22 °с. ). 1/13/

ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ Викликають загострення хронічних хвороб у людини; Збільшують частоту виникнення хвороб щоШКІДЛИВІ ФАКТОРИ Викликають загострення хронічних хвороб у людини; Збільшують частоту виникнення хвороб що передаються повітряно–крапельним шляхом; При впливі на ембріон в першому триместрі вагітності – провокує утворення аномалій розвитку плода в першому поколінні. 1/13/

ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ – ТАЛІДОМІДНА КАТАСТРОФА 1/13/17 ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ – ТАЛІДОМІДНА КАТАСТРОФА 1/13/

ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ – АНЕНЦЕФАЛІЯ 1/13/17 аномалії розвитку плода в першому поколінні. ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ – АНЕНЦЕФАЛІЯ 1/13/17 аномалії розвитку плода в першому поколінні.

НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ Викликають у людини «професійні» хвороби, за якими можна визначити саме якийНЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ Викликають у людини «професійні» хвороби, за якими можна визначити саме який фактор викликав хворобу; наприклад антракоз, силікоз, азбестоз. У плода – викликають генетичні зміни. Наприклад хвороба Дауна, гемофілія. 1/13/

 «ПРОФЕСІЙНІ» ХВОРОБИ - АНТРАКОЗ 1/13/17 «ПРОФЕСІЙНІ» ХВОРОБИ — АНТРАКОЗ 1/13/

ПРОФЕСІЙНІ» ХВОРОБИ - СІЛІКОЗ 1/13/17 ПРОФЕСІЙНІ» ХВОРОБИ — СІЛІКОЗ 1/13/

НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ХВОРОБА ДАУНА 1/13/17 НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ХВОРОБА ДАУНА 1/13/

3. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. 1/13/17 3. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. 1/13/

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ІПП 1/13/17 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ІПП 1/13/

ПАКЕТ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 1/13/17 ПАКЕТ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 1/13/

ПАКЕТ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 1/13/17 ПАКЕТ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 1/13/

ПАКЕТ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 1/13/17 ПАКЕТ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 1/13/

1/13/17 Засоби знезар а-жува ння води 1/13/17 Засоби знезар а-жува ння води

КРОВОЗУПИННІ ДЖГУТИ 1/13/17 КРОВОЗУПИННІ ДЖГУТИ 1/13/

КРОВОЗУПИННІ ДЖГУТИ 1/13/17 КРОВОЗУПИННІ ДЖГУТИ 1/13/

ДЖГУТ ДОКТОРА БУБНОВА 1/13/17 ДЖГУТ ДОКТОРА БУБНОВА 1/13/

АПТЕЧКА ІНДИВІДУАЛЬНА АІ-1 АІ-2 1/13/17 АПТЕЧКА ІНДИВІДУАЛЬНА АІ-1 АІ-2 1/13/

1/13/17 1/13/

1/13/17 1/13/