БЕЗГЕК(МАЛЯРИИ) Безгек ( Маlаrіа -безгек)—б линфекциялы

Скачать презентацию БЕЗГЕК(МАЛЯРИИ)   Безгек ( Маlаrіа -безгек)—б линфекциялы Скачать презентацию БЕЗГЕК(МАЛЯРИИ) Безгек ( Маlаrіа -безгек)—б линфекциялы

aybala.pptx

  • Размер: 739.8 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 23

Описание презентации БЕЗГЕК(МАЛЯРИИ) Безгек ( Маlаrіа -безгек)—б линфекциялы по слайдам

БЕЗГЕК(МАЛЯРИИ) БЕЗГЕК(МАЛЯРИИ)

 Безгек ( Маlаrіа -безгек)—б линфекциялы анауруы, ұ қ қ оладамды алтыратып, алас р ызады. Б Безгек ( Маlаrіа -безгек)—б линфекциялы анауруы, ұ қ қ оладамды алтыратып, алас р ызады. Б лбезгекпен қ ұ ғ ұ ауыратынадамны анынанбезгекпаразиттерінсорып ң қ алатыншыбын-шіркейлер, маса-соналарар ылы қ тарайдыж неоларбас аадамдышагып, оны анына ә қ ң қ безгекинфекциясынт сіреді, бірнешем рте айталатын ү ә қ аурут рі. ү Безгек-Plasmodiumт ымдасында ы ұқ ғ арапайымдыларменша ырылатын, трансмиссивті қ қ механизменберілетінадаморганизміндеэритроциттерді за ымдап, клиникасында стамат різді ызбамен, қ ұ ә қ гепатоспленомегалиямен, анемиямен тетін ө антропоноздыинфекция. . Таратушы Anopheles тобына жататын масалар. Клиникасында стамалы ызба, ұ қ гипохромды анемия , тала қ пен бауырдың суіболадыө

Этиологиясы оздыр ышы-Plasmodiumт ымдасыны , SpjrjzelaҚ ғ ұқ ң класыны арапайымдылары. Адамда ң қ плазмедийларды 4Этиологиясы оздыр ышы-Plasmodiumт ымдасыны , SpjrjzelaҚ ғ ұқ ң класыны арапайымдылары. Адамда ң қ плазмедийларды 4 т ріаурудытудырады: ң ү P. vivae-3 к ндікбезгекті оздыр ышы ү ң қ ғ P. falciparum-тропикалы безгекті оздыр ышы қ ң қ ғ P. malariae-4 к ндікбезгекті оздыр ышы ү ң қ ғ P. elale-овалебезгекті оздыр ышы ң қ ғ Плазмодийларды биологиялы циклі 2 т рде теді: ң қ ү ө спорогония(жынысты циклы)Anophelesт ымдас қ ұқ масаларды организмінде теді. ң ө щизогония(жыныссызцикл)адаморганизмінде

 Масаларауруадамдынемесетасымалдаушыларды ша анкезде анменбіргемасаорганизмінееркекққ қ ж не р ашыгематоциттеренеді. Спорогония 1 -1 -5 ә ұ Масаларауруадамдынемесетасымалдаушыларды ша анкезде анменбіргемасаорганизмінееркекққ қ ж не р ашыгематоциттеренеді. Спорогония 1 -1 -5 ә ұ ғ айішінде тіп, спорозиттер алыптасуымен ө қ ая талады. Адаморганизмінеспорозиттер қ инфекциялан анмасаны сілекейіменде(ша ан ғ ң ққ кезде)щизогония 2 кезе мен теді: ң ө бауырклеткаларында–тіндіщизогония эритроциттерде–эритроцитарлыщизогония

Тінді щизогония ұзақтығы:  P. vivae-6 т улікә P. falciparum-8 т улік ә P. malariae-15 тТінді щизогония ұзақтығы: P. vivae-6 т улікә P. falciparum-8 т улік ә P. malariae-15 т улік ә P. elale-8 т улік ә Эритроцитарлыщизогония за ты ы: ұ қ ғ P. vivae-48; P. falciparum-; P. malariae-; P. elale-

Эпидемиологиясы Инфекцияк зі: ауруадам, тасымалдаушыж неө ә Anophelesт ымдасмасалары. Инфекцияландыру ұқ уа ыты: қ тропикалы безгекте–Эпидемиологиясы Инфекцияк зі: ауруадам, тасымалдаушыж неө ә Anophelesт ымдасмасалары. Инфекцияландыру ұқ уа ыты: қ тропикалы безгекте– 1 жыл адейін қ ғ 3 к ндікж неовалебезгекте 1 -2 жыл ү ә 4 к ндікбезгекте–к пжылдар(10 жылданаса) ү ө Тараумеханизмітрансмиссивті. Таратушысы: Anophelesт ымдасыны масалары. Тарау ұқ ң жолдары–трансмиссивті(гемотрансфузиялы ) қ сирек: трансплацентарлы босан анкезде ғ

Безгектің басты симптомдары Безгектің басты симптомдары

Ауыратындар Эндемиялы оша тардак бінесе 2 -5 жаста ыбалаларқ қ ө ғ ауырады. абылдаум мкіншілігі-жо ары.Ауыратындар Эндемиялы оша тардак бінесе 2 -5 жаста ыбалаларқ қ ө ғ ауырады. абылдаум мкіншілігі-жо ары. Иммунитет: Қ ү ғ т ра тыемес, т рінебайланысты тебаяут рде ұ қ ү ө ү алыптасады. қ К бінесе ө безгек масасының ша уынанж ады. Vғ ұғ асырданберібелгілі, балшы ма ында ытропикалы ғ қ ң ғ қ немесесубтропикалы аума тардаке тара ан. қ қ ң ғ Паразитті ауіптілігі ң қ XX асырғ басындааны талды. қ Жылсайын лемдед лосыауру а 250 млн. адам ә ә ғ шалды ып, оны 2 млн-ы айтысболады. Безгекбас а ғ ң қ қ паразитт рлеріне ара андаауырлау, тіптісо ы лімге ү қ ғ ң ө келеді. Б лар анды ызылжасушаішіндетезтарайды. ә ұ қ қ Жаппай 42 -72 са атаралы ындашы ады. Кейінадам 4 -10 ғ ғ ғ са ат ажуы тітіркеніп, ызуы40, 6 — адейінк теріледі. ғ қ қ қ ғ ө Ж небасы аттыауырады. Безгекпенк ресуді бірденбір ә қ ү ң жолыосынытаратушымасалардыжою.

Безгектің әртүрлі түрлерінің клиникалық ерекшеліктері:  Тропикалы безгек: қ стамаларк бінесет скедейінбасталады ұ ө ү алтыраукезеБезгектің әртүрлі түрлерінің клиникалық ерекшеліктері: Тропикалы безгек: қ стамаларк бінесет скедейінбасталады ұ ө ү алтыраукезе і ыс алауж неб се деу теді қ ң қ қ ә ә ң ө ызукезе і(температура 39 -40 С)10 -12 са — а қ ң ғ қ дейін терлеукезе і–шыл ылда антербаспайды ң қ ғ 3 к ндік безгек: ү стамаларт стенкейін(14 -15 са )туады ұ ү ғ атты алтырау15 минуттан 2 -3 са — адейін қ қ ғ қ терлеукезе і 15 минуттан 2 -3 са ат адейін тіп, ң ғ қ ө аттытершы уменсипатталады. қ ғ

 Овале-безгек:  стамаларк бінесекешкіліуа ыттаұ ө қ немесет ндабасталады ү атты алтырау15 минуттан 2 -3 Овале-безгек: стамаларк бінесекешкіліуа ыттаұ ө қ немесет ндабасталады ү атты алтырау15 минуттан 2 -3 са ат а қ қ ғ қ дейінболады ызукезе і 2 -6 са ат қ ң ғ генерализденгентерменая талады қ 4 к ндік безгек: ү стамаларк бінесет скіуа ыттаболады ұ ө ү қ

Емі Этиотропты:  патогенетикалық симптоматикалы қ рецидивтерге арсы қ Этиотроптыемді гематотропты препараттардан бастайды(хинин, артемицин, хлоронил, прогуанил,Емі Этиотропты: патогенетикалық симптоматикалы қ рецидивтерге арсы қ Этиотроптыемді гематотропты препараттардан бастайды(хинин, артемицин, хлоронил, прогуанил, фансидар)

 Аурудың соңы сауығу резидуальды өзгерістер қалыптасу өлім (көбінесе тропикалық безгекте) Аурудың соңы сауығу резидуальды өзгерістер қалыптасу өлім (көбінесе тропикалық безгекте)

Диспансеризация Безгекпенауырыпбол андарж неэндемиялы оша тарданғ ә қ қ келгенадамдар а 3 айбойыдиспансерлікба ылауж ргізіледі. ғДиспансеризация Безгекпенауырыпбол андарж неэндемиялы оша тарданғ ә қ қ келгенадамдар а 3 айбойыдиспансерлікба ылауж ргізіледі. ғ қ ү Егерсізбезгекпенауырдым-аудепсезіктенсе ізнемесе ызба ң қ стамасыжиі айталайберсе, м мкіндігінше андытексерту ұ қ ү қ шінемдеумекемесінебары ыз. Безгекті ү ң ң фальципарум деп аталатынаса ауіптіт рлерітара анжердежеделт рде қ ү ғ ү емдеудібаста ыз. ң Егерсізбезгекпенауыруде гейіжо арыаудандат рса ыз, кез ң ғ ұ ң келгенысты ты себепсізк терілуінебезгекті белгісіретінде қ ң ө ң ара ыз. Безгекке арсы зі ізт р анжердежа сыемболып қ ң қ ө ң ұ ғ қ ж ргенд рілерді абылда ыз. ү ә қ ң Егерд ріішкенненкейінт уірірекболабастаса ыз, біра , ә ә ң қ ызбабірнешек нненкейін айталаса, онда, м мкін, сізге қ ү д рініалмастырып, бас асынішугетуракелетіншы ар. Б л ә қ ғ ұ женіндежа ынма да ыемдеумекемесіненке есалы ыз. қ ң ғ ң ң Егербезгекпенауыратынадамталып алаберсенемесе қ менингитті ң бас адабелгілерібай алса, ондаб ладамдақ қ ұ церебральдыбезгекболуым мкін. Бірденбезгекке арсыд рі ү қ ә шанышы ыз. ң

 Патогенезі Тіндешизогониябезгекті барлы т рлеріндең қ ү инкубациялы мерзімгес йкес теді. Безгекті барлы қ ә Патогенезі Тіндешизогониябезгекті барлы т рлеріндең қ ү инкубациялы мерзімгес йкес теді. Безгекті барлы қ ә ө ң қ клиникалы к ріністеріэритроцитарлыщизогония а қ ө ғ байланысты: инкубациялы мерзімая ында қ ғ эритроциттерді ішінетіндімеразоиттаренеді. ң эритроцитарлышизогониябасталады Оны за ты ы: ң ұ қ ғ 3 к ндік 48 са ат ү ғ тропикалы – 48 са ат қ ғ овалебезгекте– 48 са ат ғ 4 к ндікбезгекте– 72 са ат. ү ғ

 Н тижесіндебезгекпароксизміпайдаболады. Безгекә пароксизміб лэритроцитарлыщизогониян тижесінде ұ ә пайдаболатынпирогендізаттарыны патогенезі серіне ң ә сенсибилизденгенорганизмні спецификалы Н тижесіндебезгекпароксизміпайдаболады. Безгекә пароксизміб лэритроцитарлыщизогониян тижесінде ұ ә пайдаболатынпирогендізаттарыны патогенезі серіне ң ә сенсибилизденгенорганизмні спецификалы емес ң қ жауаптыреакциясы. р стамакезінде: Ә ұ ан абиологиялы белсендізаттаршы ады қ ғ тамырларды ткізгіштігіжо арылайды ң ө ғ анс йы ты ытінгешы ып, ісіндіреді қ ұ қ ғ ғ трембтарпайдаболады Анемияпайдаболуында ыжа дайлар: ғ ғ паразитемияны де гейі ң ң за ымдал анэритроциттерді саны қ ғ ң аутоиммунды згерістер(гемолиз, сіресетропикалы ө ә қ безгекте)

Клиникасы Безгек стамасы детте 3 сатыдант рады: ү ә ұ Безгек алтырауданбасталадыж небасжиі қ ә ауырады.Клиникасы Безгек стамасы детте 3 сатыдант рады: ү ә ұ Безгек алтырауданбасталадыж небасжиі қ ә ауырады. Нау ас15 минуттан 1 са ат адейін қ ғ қ алтырайды. қ алтырауысты ты к терілуінежал асып, ол Қ қ ң ө ғ 40°- адейінж неодандажо арык теріледі. қ ә ғ ө Адам лсірейді, терісі ызарады, сандыра тайды. ә қ қ Ысты бірнешеса атнемесек нбойы қ ғ ү са талады. қ А ырындаадаммалшынатерлейдіж неысты қ ә қ т седі. стамаданкейінадам лсірейді, біра зін ү Ұ ә қ ө біршамасергексезінебастайды.

 деттеадамдабезгеккезінде р2— 3 к нсайынӘ ә ү ызуболады(безгекті т ріне арай), ал стама қ ң деттеадамдабезгеккезінде р2— 3 к нсайынӘ ә ү ызуболады(безгекті т ріне арай), ал стама қ ң ү қ ұ басталатынкезінде ызук нсайын айталайды. қ ү қ Ысты ты т суіменкетерілуіо тын-о тын згеріп қ ң ү қ қ ө т рады. Сонды тансебепсізысты ык терілген рбір ұ қ ғ ө ә адам анынбезгеккетексертукерек. қ Созылмалыбезгекк бінетала ты лкеюімен ө қ ң ү анны азаюынасебепшіболады. қ ң Жасбалалардабетті бозаруымен анны азаюы ң қ ң бір-екік нненкейінбасталады. Б лжа дайбезгек ү ұ ғ мидыза ымда анкездеболады(церебральды қ ғ безгек), ызба стамасыестентану стамасына қ ү ү жал асады. Нау асты олык гістартады, ғ қ ң қ ө демалысыжиілеп, тере дейді. (Ескерту: Емшек ң с тінембегенбалаларбезгекпентымжиіауырады). ү

Безгектің 4 түрі бар:  3 к ндікү 4 к ндік ү тропикалы қ овалебезгегі Безгектің 4 түрі бар: 3 к ндікү 4 к ндік ү тропикалы қ овалебезгегі Безгек циклді т рде теді: ү ө продромальдыкезе ң ыбакезе і қ ң 2 -ліклатенттікезе ң ертерецидивтеркезе і ң кешрецидивтеркезе і ң Ауырлы ы бойынша безгек: ғ же іл ң орташаауырлы та қ ауырт рде теді ү ө

Инкубациялық кезең:  3 к ндікбезгекте 10 -11 к нү ү овалебезгекте 11 -16 к нИнкубациялық кезең: 3 к ндікбезгекте 10 -11 к нү ү овалебезгекте 11 -16 к н ү 4 к ндікбезгекте 21 -24 к н ү ү тропикалы безгекте 9 -16 к н қ ү Продромальдыкезе за ты ы2 -4 к н ң ұ қ ғ ү -басауруы -артралгия, миалгия — лсіздік ә ызба кезе і за ты ы 3 -5 к н. Қ ң ұ қ ғ ү -жо ары ғ температура — лсіздік, басауруы ә -миалгия, артралгия -бел ауырсынуы -гепатоспленомегалия Безгекпароксизмкезе і за ты ы6 -12 ң ұ қ ғ са атғ ызбалы стама 3 кезе ненҚ ұ ң теді: ө — ышу қ -ысты тау қ -терлеукезе і ң

Жалпы белгілері:  басауруы гепатоспленомегалия жо арытемпература 39 -40 Сғ басайналу, су құ галлюцинация, алтырау қЖалпы белгілері: басауруы гепатоспленомегалия жо арытемпература 39 -40 Сғ басайналу, су құ галлюцинация, алтырау қ тахикардия 2 -ліклатенттікезе ң субфебрильдітемпература вегетативтіб зылыстар ұ Ертерецидивтеркезе і 2 аптанемесе 3 айданкейін ң пайдаболады. басауруы миалгия ызбаболмайды қ гепатоспленомегалия Кешрецидивтер6 айданкейінпайдаболады. Клиникалы белгілер қ болады, кейдеауыр теді ө.

Асқынулар церебральдыбезгек гемоглобулинді ызбақ инфекция-токсикалы шок қ Диф. диагностика:  клиникалы к ріністермен қ ө эпидемиологиялыАсқынулар церебральдыбезгек гемоглобулинді ызбақ инфекция-токсикалы шок қ Диф. диагностика: клиникалы к ріністермен қ ө эпидемиологиялы м ліметтермен қ ә лабораторлытексерумен

Алдын алу жолдары Anopheles albimanus масасыадам олынша уда. Б лмасақ ғ ұ безгектасушыж немасад рілерібезгектен орАлдын алу жолдары Anopheles albimanus масасыадам олынша уда. Б лмасақ ғ ұ безгектасушыж немасад рілерібезгектен ор ануды ә ә қ ғ ң бірденбіршешімі. Безгекысты жа бырлымаусымдардажиіболады. Біра қ ң қ к ш-жігерж мсап, оныболдырмау аболады. Барлы алдын ү ұ ғ қ алушараларыжеделіскеасырылу атиіс ғ зі іздішыбын-шіркей, масаданаула ста ыз. Оларжо Ө ң қ ұ ң қ жергенемесемасаханада йы та ыз. Баланы бесігінмаса ү қ ң ң кірмеу шінж аматаменжауып оюкерек. ү ұқ қ Безгектенсезіктенсе ізжеделемдеугекірісі із. Сіземделіп, ң ң сауы аннанкейінсіздіша аншіркейбас а аауруды ққ ққ қ ғ таратпайды Осыаурудыемдейтіноргандармен, оларды кілдерісізді ң ө ң ауылы ыз акелгенкезде, ынтыма тасыпж мысісте із. Егер ң ғ қ ұ ң сізді отбасым шелеріні біріні ысты ык терілсе, олар а ң ү ң ң ғ ө ғ б лж ніндехабарлап, айты ызж неоларды аналып, ұ ө ң ә ң қ анализжасауынам мкіндікжаса ыз. ү ң

 Шіркейлердіж неоны ры тарын рты ыз. Шіркейлерә ң ұ қ құ ң лассудатезк бейеді. То Шіркейлердіж неоны ры тарын рты ыз. Шіркейлерә ң ұ қ құ ң лассудатезк бейеді. То андарды, ш ырларды, лассу ө ғ ұңқ жиналып алатынескібанкнемесе тылардытазарты ыз. қ құ ң Шіркейлерк беюім мкінбарлы суто андарыннемесе ө ү қ ғ батпа ты р аты ыз. мдардыбамбук адаларымен қ құ ғ ң Құ қ толтыры ыз. ң Безгекке арсыд рілерді дайыпайдалануар ылыбезгекті қ ә ұ қ болдырмау аболадынемесеоны таралуынелеуліт рде ғ ң ү азайту аболады. ғ Безгектішеттененгізуге арсышаралар қ Ауруларменпаразиттасымалдаушылардыуа ытында қ ай ындапемдеу қ Химиопрофилактикаж неэтиотроптыпрепараттар: ә безгек стамасыны то тауына ұ ң қ тасымалдаушылы алыптасуына арсы қ қ қ