Бета-ыдырау Дайында ан: ғ Сапарова А. хм-41 Тексерген:

Скачать презентацию Бета-ыдырау Дайында ан: ғ Сапарова А. хм-41 Тексерген: Скачать презентацию Бета-ыдырау Дайында ан: ғ Сапарова А. хм-41 Тексерген:

betta_ydyrau_(1).pptx

 • Размер: 555.7 Кб
 • Автор: Куаныш Джусубалиев
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Бета-ыдырау Дайында ан: ғ Сапарова А. хм-41 Тексерген: по слайдам

Бета-ыдырау Дайында ан: ғ Сапарова А. хм-41 Тексерген: Салиходжа Ж. Бета-ыдырау Дайында ан: ғ Сапарова А. хм-41 Тексерген: Салиходжа Ж.

Бета-ыдырау деп ядроны электронны немесе ң ң позитронны атысуымен тетінБета-ыдырау деп ядроны электронны немесе ң ң позитронны атысуымен тетін т рленуін атайды. ң қ ө ү Б л кезде ядроны атомды н мері ± 1 -ге згереді ұ ң қ ө ө де, массалы саны згермейді. Ядро атомды қ ө қ н мері Z± 1 изобарлы ядро а айналады. ө қ ғ атысатын б лшектерді т рі мен тетін Қ ө ң ү ө былыстар а арай бета-ыдырауды ш т рін құ ғ қ ң ү ү ажыратады.

Электронды қ β- -ыдырау кезінде (А, Z) ядро электрон мен антинейтрино шы арып,Электронды қ β- -ыдырау кезінде (А, Z) ядро электрон мен антинейтрино шы арып, (А, Z+1) ядро а айналады: ғ ғ б ан ядроны бір нейтроныны протон а айналуы ұғ ң ң ғ с йкес келеді. ә ~1, , e. ZAZA ~ 1 1 1 0 epn

Позитронды ыдырау қ кезінде ядродан позитрон мен нейтрино б лініп шы ып, ө ғПозитронды ыдырау қ кезінде ядродан позитрон мен нейтрино б лініп шы ып, ө ғ (А, Z) ядро (А, Z-1) ядро а айналады ғ О ан, ядроны рамында ы бір протонны нейтрон а айналуы ғ ң құ ғ ң ғ с йкес келеді. ә e. ZAZA 1, , enp

Бета-ыдырау а (А, Z) ядроны атомны электронды абы ынан ғ ң ң қБета-ыдырау а (А, Z) ядроны атомны электронды абы ынан ғ ң ң қ қ ғ бір электрон арпып, (А, Z-1) ядро а айналуын да жат ызады. қ ғ қ Ол протонны электрон ж тып нейтрон а т рленуіне ң ұ ғ ү с йкес келеді ә Б л т рленуді ұ ү электронды арпуқ қ деп атайды. К бінесе К-орбитада ы электрондар арпылады. Осы ан орай ө ғ қ ғ электронды арпуды К- арпу деп те атайды. Электронды қ қ арпу сирек болса да, бас а орбиталарда ы (L, M) қ қ ғ электрондармен де теді. ө 1, ), (ZAe. ZA nep

Электронды ыдырау шін қ ү М нда ы М ұ ғ я –ядроны массасы,Электронды ыдырау шін қ ү М нда ы М ұ ғ я –ядроны массасы, mң e – электронны массасы. Б л жерде біз , ң ұ деп алды. Б л те сіздікті с йкес атомдар шін жазса қ ұ ң ә ү қ Позитронды ыдырау шін қ ү Электронды (К-) арпу шін қ қ ү eя яm. ZAМZAМ 1, , )1, (), ( ZAMZAM Zm. ZAMZAMeя eя я m. ZAМZAМнемесе m. ZAМZAМ 21, , )1, (), ( 1, , ZAMZAM немесе ZAМm. ZAМяeя

Атом ядросыны физикасында ызы ты рі ң қ қ ə ма ызды бета ыдырауАтом ядросыны физикасында ызы ты рі ң қ қ ə ма ызды бета ыдырау м селесі, мынадай ң ə себептерден болады: 1) Бета ыдырау ядролы т рлену процесі (тара ан процесс) болып қ ү ғ табылады. 1965 жылды ортасына дейін бета радиоактивті изотоптарды ң ң 1200 -ден астамы белгілі болды. 2) Бета радиоактивтілікті зерттегенде əсерлесуді жа а типтері кездеседі, ң ң ол нəзік əсерлесулер олар бета ыдырау жəне арапайым б лшектерді қ ө ң ыдырауында жауапты. Керісінше нуклондар, гиперондар жəне мезондар арасында к шті əсерлесулер болады. Осы əсерлесу нуклондар ү аралы ында ы ядролы к шпен т сіндіріледі. əлсіз əсерлесулер ядролы ғ ғ қ ү ү қ əсерлесулер мен электромагниттік əсерлесулерден де аз болады. 3) Бета электрондарды энергия спектріні формасын зерттей отырып бета ң ң ауысу кезіндегі импульс моментіні згеруін жəне ядро ж птылы ы ң ө ұ ғ туралы мəлімет алу а болады. ғ

 AA ZZ ыдырау 1 ыдырау. Схема. Kспектрі 4 0 AA ZZ ыдырау 1 ыдырау. Схема. Kспектрі

Cuспектрі 64. ыдырау Схема AA ZZ ыдырау 1 Cuспектрі 64. ыдырау Схема AA ZZ ыдырау

 AA ZZ карпу. К 1 Схемасы AA ZZ карпу. К 1 Схемасы

β -ыдарау энергиясы келесідей: β - : Q β = [ атβ -ыдарау энергиясы келесідей: β — : Q β = [ ат M(A, Z) − ат M(A, Z+1)]c 2 , β + : Q β = [ ат M(A, Z) − ат M(A, Z-1) − 2 m e ]c 2 , e: Q β = [ ат M(A, Z) − ат M(A, Z-1)]c 2. • Оның интервалы 18. 61 кэ. В-тан 13. 4 Мэ. В дейін 3 H → 3 He + e — + e , 12 B → 12 C + e — + e.

Назарлары ыз а рахметң ғ Назарлары ыз а рахметң ғ