Балаларда пародонт аурулары . Пародонт ауруларыны жіктелісі. Этиологиясы,

Скачать презентацию Балаларда пародонт аурулары . Пародонт ауруларыны жіктелісі. Этиологиясы, Скачать презентацию Балаларда пародонт аурулары . Пародонт ауруларыны жіктелісі. Этиологиясы,

lekciya_1-2_kaz.ppt

 • Размер: 963.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 47

Описание презентации Балаларда пародонт аурулары . Пародонт ауруларыны жіктелісі. Этиологиясы, по слайдам

Балаларда пародонт аурулары. Пародонт ауруларыны жіктелісі. Этиологиясы, ң диагностика дістері. Балаларда ә пародонт ауруларыны клиникалы Балаларда пародонт аурулары. Пародонт ауруларыны жіктелісі. Этиологиясы, ң диагностика дістері. Балаларда ә пародонт ауруларыны клиникалы ң қпародонт ауруларыны клиникалы ң қ а ымы ж не еміні ерекшеліктері, ғ ә ңа ымы ж не еміні ерекшеліктері, ғ ә ң алдын-алу. Маманды ы: 5 В 130200 Стоматология ғМаманды ы: 5 В 130200 Стоматологияғ П ні: Балалар жасында ы стоматология ә ғП ні: Балалар жасында ы стоматологияә ғ Курс: 5 Лектор: м. . к. , доцент ғ. . к. , доцентғ Жолдасова Н. Ж. Марат Оспанов атында ы Батыс аза стан мемлекеттік медицина ғ Қ қ универсететі Хирургиялы ж не балалар стоматология кафедрасы қ әХирургиялы ж не балалар стоматология кафедрасық ә

Д рісті ма саты: ә ң қ Д ріс ая тал ан со , Сіздер білулерінізД рісті ма саты: ә ң қ Д ріс ая тал ан со , Сіздер білулерініз ажет ә қ ғ ң қ Пародонт ымын ұғ Балаларда пародонт ауруларыны ң жіктелісін Пародонт ауруларыны аны тамасын ң қ Пародонт ауруларыны этиологиясы, ң патогенезін Балаларда пародонт ауруларын аны тау қ ерекшеліктерін Пародонт ауруларыны клиникалы а ымы ң қ ғ ж не еміні ерекшеліктерін ә ң Пародонт ауруларын алдын-алуды

Пародонт — анатомиялы ж не функциональды ты ыз қ ә ғ байланыс ан тістіПародонт — анатомиялы ж не функциональды ты ыз қ ә ғ байланыс ан тісті орша ан тіндерді жиынты ы: қ қ ғ ң ғ периодонт; алвеоланы с йек тіні; ң ү ызылиек; қ тіс т біріні цементі. ү ң

Пародонтты негізгі ызметтері: ң қ • тірек ж не амортизациялы ә қ – альвеолада тістіПародонтты негізгі ызметтері: ң қ • тірек ж не амортизациялы ә қ – альвеолада тісті стап т ру, шайнау ж ктемесін тарату, шайнау ұ ұ ү кезінде ысымды реттеу; қ • ор аныш қ ғ – т бір айма ына микроа залар мен ү ғ ғ жа ымсыз заттарды енуіне кедергі жасайды; ғ ң • трофикалы ; қ • рецепторлы ж не рефлекторлы ә – механикалы қ тітіркендіргіштерді рецепциясы ж не шайнауды ң ә ң рефлекторлы реттелуіне атысуы. қ

ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНЫ ЖІКТЕЛІСІҢ I. Гингивит – тіс ызылиек бекуі т тасты ыны қ ұПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНЫ ЖІКТЕЛІСІҢ I. Гингивит – тіс ызылиек бекуі т тасты ыны қ ұ ғ ң б зылуынсыз жалпы ж не жергілікті ұ ә факторларды жа ымсыз серлерімен негізделген ң ғ ә ызылиекті абынуы. қ ң қ Т рлері ү : катаральды, гипертрофиялы , жаралы. қ А ымы: ғ жедел, созылмалы, созылманы ршуі. ң ө Таралуы: жергілікті, жайылмалы. Ауырлы д режесі қ ә : же іл, орташа, ауыр. ң

ІІ. Пародонтит – альвеолярлы сіндіні с йек тіні мен ө ң ү периодонтыны ршімелі деструкциясыменІІ. Пародонтит – альвеолярлы сіндіні с йек тіні мен ө ң ү периодонтыны ршімелі деструкциясымен ң ө сипатталатын пародонт тіндеріні абынуы. ң қ А ымы: ғ жедел, созылмалыны ршуі ң ө (соны ішінде абсцестелу), ремиссия. ң Ауырлы д режесі: қ ә же іл, орташа, ауыр. ң Таралуы: жергілікті, жайылмалы. ІІІ. Пародонтоз – пародонт тіндеріні дистрофиялы ң қ за ымдануы. қ Ауырлы д режесі: қ ә же іл, ң орташа, ауыр. А ымы: ғ созылмалы, ремиссия. Таралуы: жайылмалы.

IV. Пародонт тіндеріні ршімелі лизисімен ң ө идиопатиялы аурулары қ (Папийон-Лефевр синдромы, гистиоцитоз, нейтропения). V.IV. Пародонт тіндеріні ршімелі лизисімен ң ө идиопатиялы аурулары қ (Папийон-Лефевр синдромы, гистиоцитоз, нейтропения). V. Пародонтомы – пародонтта ісіктер ж не ә ісік т різді рдістер (эпулис, ызылиекті ә ү қ ң фиброматозы ж не бас алар). ә қ

БАЛАЛАРДА ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНЫ Ң ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: Балаларда пародонт ауруларыны даму ерекшеліктері ң біріншіден, патологиялы БАЛАЛАРДА ПАРОДОНТ АУРУЛАРЫНЫ Ң ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: Балаларда пародонт ауруларыны даму ерекшеліктері ң біріншіден, патологиялы рдіс пародонт рамына қ ү құ кіретін суші, немі айта рушы тіндерде, аз ана ө ү қ құ ғ за ымдаушы факторды адекватты емес сезінуге абілетті қ қ морфологиялы ж не функциональды ересек емес қ ә тіндерде дамитынды ымен байланысты. ғ Бас а жа ынан, пародонтты патологиясы бір ызметі қ ғ ң қ бар ж йені ішкі (тіс, периодонт, альвеолярлы с йек ү ң ү ж не т. б. ), сонымен атар сырт ы ортаны згерістеріне ә қ қ ң ө б кіл а заны амтамасыз ететін ж не бейімдейтін ү ғ қ ә рылымдар мен ж йелерде (нервті, гуморальды, құ ү эндокринді ж не бас алар) тіндік рылымдарды суі ә қ құ ң ө мен жетілуі фонында дамуы м мкін, б л жас спірімдік ү ұ ө кезе де пародонт ауруларыны пайда болуын негіздейді. ң ң

 • негізгі белгісі абыну болып табылады; қ • тіс тасыны болуы сирек кездеседі (к бінесе • негізгі белгісі абыну болып табылады; қ • тіс тасыны болуы сирек кездеседі (к бінесе ң ө жас спірімдік жаста); ө • жас келе ауруды таралуы жо арылайды; ң ғ • балалы жаста таза дистрофиялы рдістер қ қ ү кездеспейді.

Пародонт ауруларыны ң этиологиялы факторлары қ жергілікті ж не жалпы болып ажыратылады. ә Пародонт ауруларыныПародонт ауруларыны ң этиологиялы факторлары қ жергілікті ж не жалпы болып ажыратылады. ә Пародонт ауруларыны дамуында негізгі роль грамм теріс ң ж не грамм о коктар, облигатты ж не факультативті ә ң ә анаэробтар, актиномицеттер, арапайымдылар, қ фузобактериялар, ашы ты са ырау ла тар, спириллалар, қ ң құ қ спирохеталар, бактероидтар т рінде келетін тіс ү буылты ыны , тіс а ыны микрофлорасына жатады. ғ ң қ ғ ң Тіс а ыны т зілуі к п м лшерде бір жа ынан, ауыз қ ғ ң ү ө ө ғ уысыны нашар гигиенасы немесе оны болмауы кезінде қ ң ң бай алады. Бас а жа ынан, мол а пен тіс буылты ыны қ қ ғ ң т зілуі балада ауыз уысында пайда болатын таби и зін ү қ ғ ө тазарту механизмдеріні б зылысымен байланысты: ң ұ

 • гипосаливация немесе т т ыр сілекей; ұ қ • рт рлі жазы ты тарда • гипосаливация немесе т т ыр сілекей; ұ қ • рт рлі жазы ты тарда тістесу ауыт улары, тістерді ты ыз ә ү қ қ қ ң ғ орналасуы, д рыс емес ж ргізілген ортодонтиялы емдеу, с т ұ ү қ ү молярларды ерте ж лу кезінде бай алатын жара атты окклюзия, ұ қ қ қ б л т ра ты к рек тістерді ж ктемесіне келеді; ұ ұ қ ү ң ү ә • ерін мен тіл збелеріні рылысы мен бекінуіні ауыт улары, ү ң құ ң қ ауыз уысыны са кіреберісі; қ ң ұ қ • шайнау (жал ауланып немесе бір жа ында шайнау), ж тыну қ ғ ұ (инфантильді т рі), тыныс алу (ауыз ар ылы, аралас т рі) ү қ ү ызметтеріні б зылысы; қ ң ұ • жа ымсыз деттері; ғ ә • Б зыл ан тістермен, д рыс емес салын ан пломбалармен, ұ ғ ортодонтиялы аппараттарды б ліктерімен, жас спірімдерді қ ң ө ө ң пародонтты тырна ымен, аламмен, т йреуішпен здігінен ғ қ ү ө за ымдануы кезінде пародонтты созылмалы жара аты; қ ң қ • Рационда м ият делген ж мса та амны басым болуымен ұқ өң ұ қ ғ ң байланысты шайнау аппаратыны жеткіліксіз ж ктемесі. ң ү

Пародонтты абыну аурулар ң қ патогенезінің негізінде арнайы микрофлора серінен ә пародонт тіндерінде абынулыПародонтты абыну аурулар ң қ патогенезінің негізінде арнайы микрофлора серінен ә пародонт тіндерінде абынулы реакциямен қ жауапты иммунологиялы негізделген реакция қ жатыр. Реакция а арнайы емес арнайы ғ иммунитетті (клеткалы ж не гуморальды ң қ ә иммунитет) ж йелері, абынуды ү қ ң медиаторлары атысады. қ

Пародонт тіндерін толы тексеру параметрлері: қ • ауыз уысыны тіндерін міндетті т рде тексеру, ба алауПародонт тіндерін толы тексеру параметрлері: қ • ауыз уысыны тіндерін міндетті т рде тексеру, ба алау қ ң ү ғ ж не тіркеу: кілегей абы , ерін, ауыз уысы кіреберісі, ә қ қ қ тіл, сілекей бездері, та дай, ауыз ж т ынша ; ң ұ қ қ • ауыз сыртылы рылымдарды, соны ішінде қ құ ң самай-т менгі жа буынын тексеру ж не ба алау; ө қ ә ғ Тістерді жа дайын ба алау ажет: ң ғ ғ қ • тіс атарында орналасуы; қ • оз ал ышты ы; Қ ғ ғ ғ • окклюзионды ж не тісаралы зара атынастар; ә қ ө ө • жасанды реставрациялы беткейлерді жа дайы; қ ң ғ • жегіленген за ымдалуды сипаты. қ ң

Пародонт • эмаль-цемент шекарасына атысты ызылиек жиегіні қ қ ң орналасуын, ызылиек рецессиясы кезінде оныПародонт • эмаль-цемент шекарасына атысты ызылиек жиегіні қ қ ң орналасуын, ызылиек рецессиясы кезінде оны м лшерін қ ң ө аны тау, қ • ерін мен тілді беку орнын ба алау; ң ғ • ж мса ж не атты тіс ж ындысыны болуын ж не ұ қ ә қ ұғ ң ә таралу ерекшеліктерін аны тау; қ • зондтау кезінде ана ышты ты болуы; қ ғ қ ң • пародонтальды алталар кезінде оларды зондтау қ тере дігін аны тау. ң қ Зерттеуді арапайым дістеріне осымша ретінде ң қ ә қ микробиологиялы сынамалар, функциональды тесттер, қ лабораторлы зерттеу кіретін осымша диагностикалы қ қ тесттер олданылуы м мкін. қ ү

 Бала 13 жаста. Та амды шайна ан кездегі ғ ғ ызылиектеріні ана ышты ына Бала 13 жаста. Та амды шайна ан кездегі ғ ғ ызылиектеріні ана ышты ына ша ымданып қ ң қ ғ ғ ғ келді. 2 ай т ірегінде тістем б зылысына байланысты өң ұ ортодонт — стоматологта емделуде. 3 апта б рын ызылиекті ана ышты ы пайда ұ қ ң қ ғ ғ бол ан. ғ Т ым уалаушылы бай алмайды. Туберкулез, ұқ қ гепатит ауруларымен ауырма ан. Аллергоанамнезі ғ згеріссіз. ө 3 жасында желшешекпен ауыр ан. ғ Жалпы жа дайы ана аттанарлы. ғ қ Проблемалы жа дай қ ғ

? ? ? Проблемалар=симптомдар ? ? ? ? ? ? Проблемалар=симптомдар ? ? ?

Гингивитті ажырату-диагностикалы белгілері: ң қ • минерализацияланба ан тіс ж ындыларыны болуы; ғ ұғ ң •Гингивитті ажырату-диагностикалы белгілері: ң қ • минерализацияланба ан тіс ж ындыларыны болуы; ғ ұғ ң • ызылиек ж лгесін с л зондта анда ана ышты ; қ ү ә ғ қ • ызылиек алтасыны болмауы; қ қ ң • рентгенограммада деструкция белгілеріні болмауы; ң • жалпы жа дайы зардап шекпеген. ғ Жедел катаральды гингивит: Балаларда жиі жедел инфекциялы (вирусты) ж не бас а қ ә қ жалпы соматикалы аурулар кезінде, тістерді жарып шы уы қ ң ғ ж не алмасуы кезе інде кездеседі. ә ң

Созылмалы катаральды гингивит • ана ышты ; қ ғ қ • ызылиек ызар ан, ісінген; қСозылмалы катаральды гингивит • ана ышты ; қ ғ қ • ызылиек ызар ан, ісінген; қ қ ғ • тіс ызылиек байламы са тал ан; қ қ ғ • рентгенограммада згерістер жо , біра за а ымы ө қ қ ұ қ ғ кезінде альвеолааралы перделерді остеопорозы қ ң ж не периодонтальды са ылауды ке еюі бай алуы ә ң ң ң қ м мкін. ү

Жаралы-некроздал ан гингивитғ А заны жалпы реактивтілігіні згерісі ж не ауыз ғ ң ңЖаралы-некроздал ан гингивитғ А заны жалпы реактивтілігіні згерісі ж не ауыз ғ ң ң ө ә уысыны аутоинфекциясына, сіресе Гр (-) бактериялар а қ ң ә ғ ызылиек тіндері резистенттілігіні т мендеуі фонында қ ң ө дамиды. • ызылиекте ауырсыну, сіресе та ам абылдау кезінде; қ ә ғ қ • ауыздан жа ымсыз иіс; ғ • ызылиек жиегі ызар ан, тісаралы емізікшелерді қ қ ғ қ ң штары жартылай некроздал ан, с р т сті фибринозды ұ ғ ұ ү а пен жартылай жабыл ан; қ қ ғ • ж мса тіс ж ындысы мен тіс тасыны мол м лшері. ұ қ ұғ ң ө

Созылмалы катаральды гингивит Жаралы гингивит Созылмалы катаральды гингивит Жаралы гингивит

Жаралы-некроздал ан гингивитті аны тау ғ қ кезінде жою ажет: қ • ан аурулары кезінде ызылиектіЖаралы-некроздал ан гингивитті аны тау ғ қ кезінде жою ажет: қ • ан аурулары кезінде ызылиекті згерістері қ қ ң ө (лейкоз, агранулоцитоз); • ВИЧ-инфекция кезінде жаралы-некроздал ан ғ гингивит; • екіншілік сифилис (шектелген жаралы-некроздал ан гингивит кезінде); ғ • с улелік ауру ә ; • ж рек- ан тамыр патологиясы кезінде ан ү қ қ айналымны жетіспеушілігі. ң

Гипертрофиялы гингивитқ ызылиек тіндерінде пролиферацияны басым болуымен Қ ң созылмалы абынулы рдіс. қ ү Ауырлы дГипертрофиялы гингивитқ ызылиек тіндерінде пролиферацияны басым болуымен Қ ң созылмалы абынулы рдіс. қ ү Ауырлы д режесі: қ ә • же іл – сауыт биіктігіні 1/3 -не ызылиек емізікшесіні ң ң қ ң гипертрофиясы; • орташа – сауыт биіктігіні ½ -не ызылиек емізікшесіні ң қ ң гипертрофиясы; • ауыр – сауыт биіктігіні ½-ден жо ары ызылиек ң ғ қ емізікшесіні гипертрофиясы. ң Гипертрофиялы гингивитті 2 т рін ажыратады: қ ң ү ісінген ж не ә фиброзды.

І: Ісінген т рі: ү • ызылиек емізікшелері л ай ан, к к т сті,І: Ісінген т рі: ү • ызылиек емізікшелері л ай ан, к к т сті, жылтыр қ ұ ғ ғ ө ү беткейі бар • с л тигенде ж не зондта анда ана ышты ; ә ә ғ қ • жал ан тіс ызылиек алталарыны т зілуі – ғ қ қ ң ү эпителиальды бекіну б зылма ан; ұ ғ • та ам абылда анда ж не тістерді тазарт анда ауырсыну. ғ қ ғ ә қ ІІ. Фиброзды т рі: ү • ызылиек емізікшелері скен, ты ыз, т мпешікті беткейі қ ө ғ ө бар; • кілегей абы ты т сі згермеген; қ қ ң ү ө • жал ан тіс ызылиек алталары; ғ қ қ • ызылиекасты тіс тасыны ж ындысы; қ ң ұғ • ана ышты болмайды. қ ғ қ

ЖАУАП түрлері Жедел гингивит Созылмалы катаральды гингивит Созылмалы гипертрофиялы гингивитқ Жаралы-некрохды гингивит ЖАУАП түрлері Жедел гингивит Созылмалы катаральды гингивит Созылмалы гипертрофиялы гингивитқ Жаралы-некрохды гингивит

Дұрыс жауап Созылмалы катаральды гингивит!!!!! Дұрыс жауап Созылмалы катаральды гингивит!!!!!

 Кері байланыс 1. Пародонт ымына т сінік бері ізұғ ү ң 2. Гингивитті т рлерін Кері байланыс 1. Пародонт ымына т сінік бері ізұғ ү ң 2. Гингивитті т рлерін ата ыз ң ү ң 2. Гингивитті т рлерін ата ызң ү ң

ПАРОДОНТИТ Жедел пародонтит сирек бай алады ж не жедел қ ә жара ат н тижесінде тісПАРОДОНТИТ Жедел пародонтит сирек бай алады ж не жедел қ ә жара ат н тижесінде тіс ызылиек байламыны қ ә қ ң за ымдануымен байланысты. қ Жергілікті за ымдану: қ • ызылиекті ызаруы, ісінуі аны талады; қ ң қ қ • тіс ызылиек байламы б зыл ан – серозды ж не қ ұ ғ ә ірі ді б лінісі бар рт рлі тере дікте ызылиек ң ө ә ү ң қ алтасы аны талады. қ қ • рентгенограммада с йек тініні згерісі жо. ү ң ө қ

Созылмалы жайылмалы пародонтит Же іл ауырлы д режесі: ң қ ә • ызылиек жиегі ісінген, Созылмалы жайылмалы пародонтит Же іл ауырлы д режесі: ң қ ә • ызылиек жиегі ісінген, ызар ан; қ қ ғ • 3 -3, 5 мм тере дікте пародонтальды алталар; ң қ • тістерді оз ал ышты ы жо ; ң қ ғ ғ ғ қ • рентгенограммада 1/3 -не тісаралы перделер штарыны қ ұ ң резорбциясы, остеопороз оша тары аны талады. қ қ Орташа ауырлы д режесі: қ ә • ызылиекті б кіл беткейіні цианозы бар ызару; қ ң ү ң қ • 4 -5 мм тере дікте пародонтальды алталар; ң қ • тістерді І-ІІ д режелі оз ал ышты ы; ң ә қ ғ ғ ғ • рентгенограммада т бір зынды ыны 1/2 -не тісаралы ү ұ ғ ң қ перделерді деструкциясы аны талады. ң қ

Ауыр д режесі: ә • ызылиекті б кіл беткейіні цианозы бар қ ң үАуыр д режесі: ә • ызылиекті б кіл беткейіні цианозы бар қ ң ү ң ызару; қ • 5 мм-ден жо ары тере дікте ірі ді б лінісі бар ғ ң ң ө пародонтальды алталар; қ • тістерді ІІ-ІІІ д режелі оз ал ышты ы; ң ә қ ғ ғ ғ • рентгенограммада с йекті резорбциясы ү ң т бірді 2/3 зынды ынан жо ары ү ң ұ ғ ғ.

Пародонтитті агрессивті т рлері: ң ү • Препубертатты (12 жас а дейін); қ • Жергілікті жасПародонтитті агрессивті т рлері: ң ү • Препубертатты (12 жас а дейін); қ • Жергілікті жас спірімдік (ювениальды ) ө (13 -17 жас); • Тез ршімелі пародонтит (17 -35 жас) ө

Пародонт тіндеріні тез ршімелі лизисі бар ң ө ауруларды негізгі клиникалы белгілері ң қ • ауруПародонт тіндеріні тез ршімелі лизисі бар ң ө ауруларды негізгі клиникалы белгілері ң қ • ауру жиі ерте балалы ша та пайда болады, ал оларды қ қ ң ршуі жынысты жетілу кезе інде ж реді; ө қ ң ү • пародонтты б кіл тіндеріні тез ршімелі лизисі 2 -3 жыл ң ү ң ө мерзімінде тістерді т суімен ж реді; ң ү ү • клиникалы к рінісі жайылмалы пародонтитті ршуімен қ ө ң ө сас; ұқ • жо ар ы ж не т менгі жа ты пародонт тіндері ғ ғ ә ө қ ң за ымданады. қ

Пародонт тіндеріні тез ршімелі лизисі бар ң ө ауруларды негізгі клиникалы белгілері ң қ • ауруПародонт тіндеріні тез ршімелі лизисі бар ң ө ауруларды негізгі клиникалы белгілері ң қ • ауру ішкі а заларды за ымдануымен ж не лабораторлы ғ ң қ ә к рсеткіштерді с йкес згерістерімен теді; ө ң ә ө ө • рентгенологиялы к рінісі: альвеолярлы сінді с йек қ ө ө ү тініні резорбциясыны воронка т різді т ріне тенденция, ң ң ә ү остеопороз; • с йекті рылымдарды згерісіні рентгенологиялы ү құ ң ө ң қ к рінісі клиникалы ты алдына шы ады; ө қ ң ғ • кешенді емдеуге т ра тылы ы. ұ қ ғ

Пародонт ауруларын емдеуді негізгі а идалары: ң қ ғ • ауруды пайда болу себебін орнату; ңПародонт ауруларын емдеуді негізгі а идалары: ң қ ғ • ауруды пайда болу себебін орнату; ң • емдеуге к рсеткіштер мен арсы к рсеткіштерді аны тау; ө қ • осымша серлер мен м мкін ас ынуларды болжау; қ ә ү қ • емдеу жоспарын салыстыру; • емдеу жоспарыны д рыс орындалуын ба ылау; ң ұ қ Пародонт аурулары кезінде терапиялы шараларды қ ң жалпы сызбасы: • ауыз уысыны гигиенасына йрету; қ ң ү • минерализациялан ан ж не минерализацияланба ан тіс ғ ә ғ ж ындыларын алып тастау; ұғ • тіс жегісі, оны ас ынуларын емдеу; ң қ • ажет жа дайда тістерді контактты пунктерін адекватты қ ғ ң алпына келтіру; қ

 • та дамалы егеу жолымен тістерді окклюзионды ң ң беткейлерін тегістеу; • ерін, • та дамалы егеу жолымен тістерді окклюзионды ң ң беткейлерін тегістеу; • ерін, тіл збелеріні ауыт улы бекуін жою; ү ң қ • к рсеткіш бойынша ортодонтиялы емдеу; ө қ • жалпы соматикалы патологияны болуына к дік қ ң ү кезінде с йкес мамандарда тексеру ж не емдеу. ә ә • пародонтта абынуды патогенетикалы звеньялар а қ ң қ ғ сер ететін медикаментозды ж не бас а заттар мен ә ә қ дістерді олдану; ә қ • ор аныш-бейімделу механизмдерін к шейтетін ж не қ ғ ү ә регенерацияны реттейтін заттарды олдану (жалпы қ укрепляющий емдеу, иммунокоррекциялы терапия, қ остергенезді реттеу.

Гингивит • ауыз уысыны гигиенасы йрету ж не гигиенаны қ ң ү ә ба ылау;Гингивит • ауыз уысыны гигиенасы йрету ж не гигиенаны қ ң ү ә ба ылау; қ • алдын-ала абыну а арсы терапияны ткізбей немесе қ ғ қ ө оны ткізгеннен кейін (ай ын абынулы реакция ө қ қ жа дайында, сіресе жаралы-некроздал ан гингивит ғ ә ғ кезінде) тіс ж ындыларын алып тастау; ұғ • жеткіліксіз емдеу сері кезінде жергілікті абыну а арсы ә қ ғ қ емдеу ж не р 6 ай сайын к сіби гигиеналы деу. ә ә ә қ өң

Же іл д режелі созылмалы пародонтитң ә • ауыз уысыны гигиенасына йрету ж не қЖе іл д режелі созылмалы пародонтитң ә • ауыз уысыны гигиенасына йрету ж не қ ң ү ә гигиенаны ба ылау; қ • тіс ж ындыларын алып тастау; ұғ • абыну а арсы терапия; қ ғ қ • к рсеткіш бойынша – та дамалы егеу, контактты ө ң пунктерді алпына келтіру, ж мса тіндерді қ ұ қ ң коррекциясы (кіреберіс, збелер пластикасы) ү • к рсеткіш бойынша ортодонтиялы емдеу; ө қ • р 6 ай сайын айтамалы араулар ж не к сіби ә қ қ ә ә гигиеналы деу. қ өң

Орташа д режелі ауырлы та созылмалы пародонтитә қ • ауыз уысы гигиенасына йрету ж не гигиенаОрташа д режелі ауырлы та созылмалы пародонтитә қ • ауыз уысы гигиенасына йрету ж не гигиена а бірнеше рет қ ү ә ғ ба ылау (бір ай мерзімінде бірінші апта – 3 к н сайын, одан рі қ ү ә аптасына 1 рет); • тіс ж ындыларын алып тастау; ұғ • абыну а арсы терапия; қ ғ қ • к рсеткіш бойынша – та дамалы егеу, контактты пунктерді ө ң алпына келтіру, ж мса тіндерді коррекциясы (кіреберіс, қ ұ қ ң збелер пластикасы) ү • к рсеткіш бойынша ортодонтиялы емдеу (тек ремиссия ө қ сатысында); • емдеуді біріншілік курсынан кейін айталамалы араулар, ң қ қ сонымен арау бірінші жыл мерзімінде р 3 ай сайын қ ә ремиссияны т ра тылы ына жеткенге дейін стап т рушы ң ұ қ ғ ұ ұ терапия. Т ра ты ремиссия а жеткен жа дайда стап т рушы ұ қ ғ ғ ұ ұ терапияны айталамалы курстары – 6 айда 1 рет. ң қ

Ауыр д режелі созылмалы пародонтитә • ауыз уысына гигиенасына йрету ж не гигиенаны қ ү әАуыр д режелі созылмалы пародонтитә • ауыз уысына гигиенасына йрету ж не гигиенаны қ ү ә бірнеше рет (біріші апта – р 3 к н сайын, одан рі бір ай ә ү ә мерзімінде аптасына 1 рет); • жа дайлар бол ан кезде – антибиотиктерге ғ ғ пародонтальды алталарды микрофлорасыны қ ң ң сезімталды ын міндетті т рде аны тау; ғ ү қ • тіс ж ындыларын алып тастаудан алдында ай ын ұғ қ абынулы белгілері кезінде жергілікті абыну а арсы қ қ ғ қ терапия; • абынуды са талуы кезінде – жергілікті ж не ж йелі қ ң қ ә ү антибактериальды терапия; • к рсеткіш бойынша – та дамалы егеу, контактты ө ң пунктерді алпына келтіру, ж мса тіндерді коррекциясы қ ұ қ ң (кіреберіс, збелер пластикасы); ү

 • к рсеткіш бойынша ортодонтиялы емдеу; ө қ • стап т рушы жергілікті емдеу. • к рсеткіш бойынша ортодонтиялы емдеу; ө қ • стап т рушы жергілікті емдеу. Емдеуді біріншілік ұ ұ ң курсынан кейін – абынуды ршу симптомдарыны қ ң ө ң жа аруы кезінде бірден, бірінші жыл мерзімінде 3 айда 1 ң рет. Ремиссия а жеткен жа дайда – 6 айда 1 рет. ғ ғ • жалпы патологияны аны тау шін аралас маманды ты қ ү қ ң д рігерлерінде ке ес беру; ә ң • нейтрофильді лейкоциттерді м лшерін ж не ң ө ә функциональды белсенділігін аны тау; қ • иммунды ж йені жа дайын аны тау, ажет жа дайда ү ң ғ қ қ ғ жалпы профильді д рігерлерімен бірлесе отырып оны ң ә ң коррекциясы.

Пародонт ауруларын алдын-алу А уыз, Е, С ж не Р винтаминдеріні жеткілікті мПародонт ауруларын алдын-алу А уыз, Е, С ж не Р винтаминдеріні жеткілікті м лшері қ ә ң ө бар тама тануды алпына келтіруге к іл б лінеді, атты қ қ өң ө қ та амдарды олдануды жо арылату. ғ қ ғ Ортодонтиялы емдеу қ Тістесу а ауларын жоя отырып, гингивит ( ызылиекті қ қ ң абынуы) ж не пародонтитті (тістерді орша ан қ ә ң қ ғ тіндерді абынуы) дамуын алдын-алу а болады. ң қ ғ

міріні бірінші жылы: Ө ң • алыпты ызметті амтамасыз ету: қ қ қ - сору; -міріні бірінші жылы: Ө ң • алыпты ызметті амтамасыз ету: қ қ қ — сору; — ж тыну; ұ — еріндерді алыпты жымдасуын амтамасыз ету; ң қ қ — ауыт улы збелерді жою; қ ү — педиатрлармен, эндокринологтармен бірлесе отырып гормональды дисфункцияны емдеу 4 жас (б л жаста тремалар ж не жа тарды алыпты атынасы ұ ә қ ң қ қ болуы ажет): қ — ауыз уысын сауы тыру (пломбалаумен тістерді қ қ ң сауыттарыны алыпты формасын алпына келтіру ж не ң қ қ ә алыпты окклюзияны алпына келтіру); қ қ — жа ымсыз деттерді жою (ерінді жалау, тырна ты тістеу ж не ғ ә қ ә т. б. ) — та амды д рыс абылдау (суды ішпей м ият шайнау). ғ ұ қ ұқ

6 -7 жас: - жа ымсыз деттерді жою; ғ ә - ж тыну ызметін алыптастыру (дыбыстарды6 -7 жас: — жа ымсыз деттерді жою; ғ ә — ж тыну ызметін алыптастыру (дыбыстарды д рыс ұ қ қ ұ айтуын адалау ж не т. б); қ ә — атты та амды олдану; қ ғ қ — миогимнастика; — ауыз уысыны гигиенасы; қ ң — денсаулы ты бекіту. қ 7 жастан жо ары: ғ — тістесу ауыт уын алдын-алу ж не уа ытында емдеу; қ ә қ — окклюзиография (шайнау ж ктемесін регулярлы ү аны тау); қ — ауыз уысыны гигиенасы. қ ң

НАЗАРЛАРЫ ЫЗ А РАХМЕТ!Ң Ғ НАЗАРЛАРЫ ЫЗ А РАХМЕТ!Ң Ғ