Б йрек ж не эндокринді ж йе ү

Скачать презентацию Б йрек ж не эндокринді ж йе ү Скачать презентацию Б йрек ж не эндокринді ж йе ү

maghitova_2.pptx

  • Размер: 168.9 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации Б йрек ж не эндокринді ж йе ү по слайдам

Б йрек ж не эндокринді ж йе ү ә ү ауруларында ы неврологиялы Б йрек ж не эндокринді ж йе ү ә ү ауруларында ы неврологиялы ғ қ синдромдар С. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты Медицина Университеті ғ Қ қ Ұ қ Орында ан: ғ М житова . Бә Ә Тобы: Терапия 2 -02 к абылда ан: Қ ғ Раимкулова К. Б Алматы-

Жоспары Б йрек ауруларында ы неврологиялы ү ғ қ синдромдар  Эндокринді ауруларында ыЖоспары Б йрек ауруларында ы неврологиялы ү ғ қ синдромдар Эндокринді ауруларында ы невралогиялы ғ қ синдромдар олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә

Б йрек ауруларында (созылмалы ү нефрит, пиелонефрит, гломерулонефрит, поликистоз, гидронефроз, б йрек тасы үБ йрек ауруларында (созылмалы ү нефрит, пиелонефрит, гломерулонефрит, поликистоз, гидронефроз, б йрек тасы ү ауруы) су-электролиттік ж не белок алмасуы б зылып, ми мен ж лынны ісінуі, ә ұ ұ ң диапедездік ж не ишемиялы ж мсарулары пайда болады. ә қ ұ Б йрек жеткіліксіздігі кезінде апаия, енжарлы немесе керісінше озу, ж йесіз ү қ қ ү сипатта бас ауруы, тез шарша ышты , бірен саран менингиальды симптомдармен ғ қ қ миды оша ты симптоматикасы пайда болады. ң қ қ

Уремиялы полиневропатияқ Полиневропатия – б йрек ү жеткіліксіздігімен нау ас қ адамдарды 60 пайызындаУремиялы полиневропатияқ Полиневропатия – б йрек ү жеткіліксіздігімен нау ас қ адамдарды 60 пайызында кездеседі. ң Ая та ы сезімталды ты қ ғ қ ң нашарлауы, Ахилл ж не т ртбасты ә ө б лшы ет сі ірі рефлексіні ұ қ ң ң т мендеуі бай аладаы. Сонымен оса ө қ қ вегетативті б зылыстар: ұ ортостатикалы қ гипотензия, импотенция, диарея, телегіштік болуы м мкін. ү Диагноз клиникалы симптомдар а қ ғ негізделе ойылады. Электронейромиографиял қ ы зерттеуде: оз алт ыщ ж не қ қ ғ қ ә сезгіш нейрондар ар ылы тетін қ ө жылдамды қ баяулайды. Н-рефлексімен F-тол ындарды латентті периоды қ ң к рсеткіші жо арылайды. ө ғ Емі : Диализ, пересадка

ант диабетіҚ ант диабеті к бінде невраптия а келеді. ОЖЖ жа ынан Қ өант диабетіҚ ант диабеті к бінде невраптия а келеді. ОЖЖ жа ынан Қ ө ғ ә ғ ас ынулар а метаболикалы б зылыстар қ ғ қ ұ (кетоацидоз, гипергликемия) жатады. Гипергликмеиямен, кетоацидозбен, дегидротациямен сипатталатын диабетикалы кетоацидоз нау астар ліміне жиі себепші қ қ ө болады. А ыл есті б зылуы, неврологиялы оша ты симптомдар қ ң ұ қ қ қ мен тырыспа стамасы бай алады. ұ қ Гипогликемияда ж йке ж йесіні б зылуы жасуша ішілік ү ү ң ұ Кальциді , нейротрансмиттерді к беюі мен бос радикалдарды ң ң ө ң т зілуімен к рінеді. Делириямен, Гиепрсомниямен ж не р т рлі ү ө ә ә ү генезді тырыспа стамаларымен к рінеді. Неврологиялы ұ ө қ симптомдар антты м лшері 1, 7— 2, 3 ммоль/л т мен бол анда қ ң ө ө ғ дамиды.

Нефритті ш ыл кезе інде жалпы милы симптомдармен атар , менингиальді ң ұғ ңНефритті ш ыл кезе інде жалпы милы симптомдармен атар , менингиальді ң ұғ ң қ қ синдром мен ткізгіштік рефлексті имыл рефлексі бай алады. Аса к шті білінетін ө қ қ ү психомоторлы озу тежелуге, адинамия а, со ынан комалы жа дай а қ қ ғ ң қ ғ ғ ауысады. алды азот к бейіп, демелі аутоинтоксикация пайда бол ан жа дайда Қ қ ө ү ғ ғ о ан тоникалы ынан клоникалы фазасы басым эпилепсия т різді стамалар ғ ғ қ ә ұ осарланады. қ

Гипоталамусты , гипофизді , б йрек сті безіні , ал анша ж не алГипоталамусты , гипофизді , б йрек сті безіні , ал анша ж не ал анша ң ң ү ү ң қ қ ә қ қ ма ы безіні аурулары ай ын вегетативті-трофикалы б зылулар пайда ң ң қ қ ұ болуына себеп болады. Гипоталамус-гипофиз ж йесі функцисыны ү ң к шеюінен де, тежелуінен де пайда болатын аурулар ү ары тау, семіру, остеопороз, аменорея, импотенция, ісінулер, тері мен б лшы қ ұ қ етті семуі т рінде білінетін аса ауыр вегетативті ж не трофикалы ң ү ә қ б зылулар а себеп болады. ұ ғ

Тиреотоксикоз былыстары бар құ ал анша без ауруларында қ қ невроз т різді синдромТиреотоксикоз былыстары бар құ ал анша без ауруларында қ қ невроз т різді синдром жиі, ә эпилепсиялы стамалар, қ ұ діріл ж не хореялы ә қ гиперкинездер сирегірек бай алады. Сі ірлік қ ң рефлекстер детте ә к тері кі, кейде ө ң экзофтальм мен экзофтольмоплегия ар ылы білінетін қ офтальмопатия пайда болады. К бінесе б лшы ет ө ұ қ лсіздігі мен оны ә ң к леміні кішіреюі т рінде ө ң ү тиреотоксикалы миопатия қ синдроы дамиды

Гипопаратиреоз – паратгомронны ң т зілуіні немесе оны сі ірілуіні  ү ң ңГипопаратиреоз – паратгомронны ң т зілуіні немесе оны сі ірілуіні ү ң ң т мендеуінен дамитын ө ауру. Гипопаратиреоз гипокальциемиямен гиперфосфаемиямен к рінеді. Невралогиялы ө қ симптомдар гипокальцимияны ң н тижесінде деменция дан психоз а ә ғ дейінгі б зылыстарды пайда ұ ң болуына келеді. Олар а б лшы ә ғ ұ қ еттегі ауру сезімі, парестезиялар, к мей ө стридоры жатады. Сонымен оса қ гипопаратиреозда бас милы қ кальцификацияны дамуы ң болады. Сонын есебінен хореоатетоз, паркинсонизм мен тремор корініс береді. Гипопаратиреозды т ым ң ұқ уалайтын т рінде а ыл-есті қ ү қ ң б зылуы т н. ұ ә

 олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә Болезни нервной системы (под редакции профессора Н. Н олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә Болезни нервной системы (под редакции профессора Н. Н Яхно и Д. Р. Штульмона ) 328 -234 страница 2 том Неврология ( айшыбаев С. 373 -375 Қ Қ бет, 2 -том)