« Б і лл Гейтс та Microsoft-

Скачать презентацию « Б і лл Гейтс та Microsoft- Скачать презентацию « Б і лл Гейтс та Microsoft-

gates.ppt

 • Размер: 1.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации « Б і лл Гейтс та Microsoft- по слайдам

 « Б і лл Гейтс та Microsoft- можна вважати одним словом. » Д. Морт « Б і лл Гейтс та Microsoft- можна вважати одним словом. » Д. Морт і мер.

Пол Маріц. Біографія • Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 рокув. Сіетлі, штат. Вашингтон, США.Пол Маріц. Біографія • Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 рокув. Сіетлі, штат. Вашингтон, США. • Віннавчавсявпростійпочатковійшколі, апотім–вприватнійшколі Lakeside. School. Там, ввіці 13 років, вінпочавпрограмувати. • У 1973 р. Гейтсвступивна першийкурс. Гарвардського університету. Підчаснавчання вінстворивмовупрограмування BASIC. • НатретьомукурсіБілл. Гейтс залишивнавчанняв. Гарварді, вирішивповністюприсвятити себе. Microsoft.

 • У 1977 роцівінкупивсистему. QDOS за$50. 000, змінивназвуна. MS-DOSі продавліцензію. IBM-цебувперший крокустворенні Microsoft • У 1977 роцівінкупивсистему. QDOS за$50. 000, змінивназвуна. MS-DOSі продавліцензію. IBM-цебувперший крокустворенні Microsoft • У 1986 році Microsoft був перебудованийвакціонерне товариствовідкритоготипу. Уцьомуж роціБілл. Гейтсставмільярдером, тоді йомубув 31 рік. • У 1994 роцівінодруживсяз Мелінде Френч , менеджером. Microsoft, відякої уньогонародилисядвідитини-дочка Дженніфер у1996 годуісин Рорі у 1999.

Особистість Білла ЗгіднотипологіїособистостіКарла. Юнга, Гейтс відноситьсядоінтуїтивно-мислячого типу. Він-яскравовираженийінтроверт. Робота–йогосенсжиття. Гейтс має високий. IQідумаєматематично, раціонально. Цілеспрямованістьуповедінці БіллаОсобистість Білла ЗгіднотипологіїособистостіКарла. Юнга, Гейтс відноситьсядоінтуїтивно-мислячого типу. Він-яскравовираженийінтроверт. Робота–йогосенсжиття. Гейтс має високий. IQідумаєматематично, раціонально. Цілеспрямованістьуповедінці Білла Гейтса відноситьсядотипу’А’, такий показникможнавиявитиубагатьохлідерівта іноваторів. Йогорозумможезлегкістю аналізуватиівирішуватипроблеми.

Цікаві факти про Білла • « Білл Гейтс завждихочеотриматиперемогуувсьому, щобвіннеробив» , - журнал. Форбс. Цікаві факти про Білла • « Білл Гейтс завждихочеотриматиперемогуувсьому, щобвіннеробив» , — журнал. Форбс. • Маючитридцятьмільярдів, Білл Гейтс продовжувавпрацюватишістьднівна тиждень, по 13 годинщодня. • Гейтс відмовляєтьсялітатипершим класом. • УГарвардівінбувзалежнимвідпокераі мігставитидо 2000 дол. нагру. • У 1996 роціГейтсотримуєвдень30 мільйонівдоларів. • Удитинствіу Білла Гейтса був неприємнийвиглядідужебрудніокуляри. Вінговорив, щовбруднихокулярахсвіт видновіншихкольорах. Підпис Білла Гейтса

® new age , new technology… ® new age , new technology…

Дорога вертикально вгору чи історія Microsoft • Компаніязаснованав 1975 році Біллом. Гейтсоми. Полом. Алленом. •Дорога вертикально вгору чи історія Microsoft • Компаніязаснованав 1975 році Біллом. Гейтсоми. Полом. Алленом. • Першаопераційнасистеманаоснові BASIC буластворенадлякомпанії MITS вцьомуж(1975)році. • Microsoft розробилаліцензовані програмидлябагатьохфірм, які потрапилинариноквкінці 1970 -х-початку1980 -хроківі займалисявипускомновихдомашніх комп ’ ютерів. Пол Аллен та Білл Гейтс 19 жовтня 1981 зразу після підписання угоди з IBM • Увересні 1980 рокукомпаніяпідписала історичнуугодуз IBM дляопераційної системи MS-DOS. Контрактдозволив залишитися Microsoft монополістами на ринку PC систем.

 • MS-DOSдужегарнопродавалися, такяк практичнонемаликонкурентів, незабаром Microsoft заробила нацьомумільйони доларів. • Вихіду1990 роціWindows 3. 0 • MS-DOSдужегарнопродавалися, такяк практичнонемаликонкурентів, незабаром Microsoft заробила нацьомумільйони доларів. • Вихіду1990 роціWindows 3. 0 мав феноменальнийуспіх. Цясистема полонилавесьсвіт, обігнавшивсі розробки IBM та Apple. • Паралельноз Windows компанія Microsoft разробляєбагатопрограмдля своєїопераційноїсистеми: Office , Media Player , Internet. Explorer таін. Зовнішній вигляд Windows 3. 0 • У 1993 роціоб’єм продажпродуктів Microsoftстановив 3 млрд. дол. Цебула вжевеликакорпораціязбагатьма підрозділамиповсьомусвіту.

 • У 1991 році Microsoft зацікавився Антимонопольнийкомітет. США. Булопроведено розслідування, порезультатамякогосуд постановиврозділитикомпанію, але Microsoft подалаапеляцію, • У 1991 році Microsoft зацікавився Антимонопольнийкомітет. США. Булопроведено розслідування, порезультатамякогосуд постановиврозділитикомпанію, але Microsoft подалаапеляцію, справарозглядаєтьсядоцього часу. Проблемизантимонопольнимизаконами виниклиукомпаніїівЄвропі, дечерезсудвіднеї вимагають497 млн. доларів. • Попривсіпроблеми, Microsoft залишається лідеромусферікомп’ютернихтехнологійта програмногозабезпечення. Хмарочос в Токіо Будівля в Берліні Офіс в СіетліЗнак якості Microsoft на кожній деталі

Цифри і факти про Microsoft • Microsoft належить 44 відсоткидоходіввсього ринкупрограмнихпродуктів. • Загальнийприбутоккомпаніїв 2002 році-16.Цифри і факти про Microsoft • Microsoft належить 44 відсоткидоходіввсього ринкупрограмнихпродуктів. • Загальнийприбутоккомпаніїв 2002 році-16. 7 млрд. доларів. Звіт на 2004 рікзасекреченийвід. ЗМІ. • Наданиймоментв. Microsoft працюєприблизно 40 тис. осіб, 25 тис. зякихзнаходятьсяв. Сіетлі. • Корпораціявитрачаєприблизно 3 -5 млрддоларівкожногорокуна новірозробки. • УMicrosoft 56 штабівповсьому світу. Доляопераційнихсистемрізних компанійсвіту.

Логотипи Microsoft Укомпаніїнемаєпостійногологотипу, одненезмінненаньому – ценадпис Microsoft. Іншідеталіпостійнозмінюються, щосимволізуєпрогрес. Логотип 1986 року, намальований Біллом. Гейтсом ЛоготипЛоготипи Microsoft Укомпаніїнемаєпостійногологотипу, одненезмінненаньому – ценадпис Microsoft. Іншідеталіпостійнозмінюються, щосимволізуєпрогрес. Логотип 1986 року, намальований Біллом. Гейтсом Логотип 2003 року, демонструє силу3 D технологій Логотип 1999 року-простийі лаконічний, блакитнийколірстав основнимвцьомуроцідлякомпанії Логотип 2000 року. Малюнокпозадусимволізує земнукулю.