Auto. CAD Практикалы тапсырмаларқ Хамметов А. О

Скачать презентацию Auto. CAD Практикалы тапсырмаларқ Хамметов А. О Скачать презентацию Auto. CAD Практикалы тапсырмаларқ Хамметов А. О

praktika_autocad.ppt

 • Размер: 9.2 Мб
 • Автор: Саша Паша
 • Количество слайдов: 92

Описание презентации Auto. CAD Практикалы тапсырмаларқ Хамметов А. О по слайдам

 Auto. CAD Практикалы тапсырмаларқ Хамметов А. О у- дістемелік рал. 2007 Auto. CAD Практикалы тапсырмаларқ Хамметов А. О у- дістемелік рал. 2007 қ ә құ ► Жазықтықта ► Кеңістікте

 Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып к рсетілген жазы фигураларды сызы дарө қ ң Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып к рсетілген жазы фигураларды сызы дарө қ ң N O C A B L M T R P Q 300 AB = LM = 150; BL = MP = 50; TR=50; PQ=350; A(100, 100); 1 тапсырма

 M O D A B N K P R L Q 300 M O D A B N K P R L Q 300 AB = NL = PQ = 150; AH = 130; RP = RQ; BK = 250; KP = 150; A(100, 100); C 2 тапсырма HСалыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып к рсетілген жазы фигураларды сызы дарө қ ң

 A OA = 60; AB = BC = 120; O(0, 0); BC A OA = 60; AB = BC = 120; O(0, 0); BC O 3 тапсырма Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып к рсетілген жазы фигураны сызы дарө қ ң

 Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып д рыс алтыб рыш сызы дарұ ү ң Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып д рыс алтыб рыш сызы дарұ ү ң OC AB OA = OB = AB = 150; AOB = 60 0 ; O(0, 0); 60 0 D 4 тапсырма

 Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып д рыс сегізб рыш сызы дарұ ү ң Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып д рыс сегізб рыш сызы дарұ ү ң O C AB AB = BC = CD = 100; OB = 0, 5*AB/Sin 22, 5 0 ; O(0, 0); 45 0 D 5 тапсырма

 b a d c c = 40; d = 100; a = b a d c c = 40; d = 100; a = 60; b = 250; 6 тапсырма Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып к рсетілген жазы фигураларды сызы дарө қ ң

 ( • Эллипс пен ше берлерді пайдаланып ң мына фигураны сызы дар ( • Эллипс пен ше берлерді пайдаланып ң мына фигураны сызы дар ңмына фигураны сызы дарң O AB DC OA = OC = 150; OB = OD = 100; O(0, 0); 7 тапсырма

 К рсетілген жазы фигураны сызы дарө қ ң A B C D К рсетілген жазы фигураны сызы дарө қ ң A B C D O O 1 R 2 PQ AB = 500; AD = 300; O 1 P = O 1 Q = 60; O(0, 0); R 1 = 30; R 2 = 75; 8 тапсырма

 9 тапсырма Ше бер до аларын пайдаланып гантела сызы дарң ғ ң 9 тапсырма Ше бер до аларын пайдаланып гантела сызы дарң ғ ң OA = OC = 100; AB = CD = 200; O(0, 0); AOC = 60 ; O

 10 тапсырма Эллипс до аларын пайдаланып ою сызы дарғ ң O 1 10 тапсырма Эллипс до аларын пайдаланып ою сызы дарғ ң O 1 A = 100; O 1 B = 120; = = = 90 ; O 1 O 2 O 3 AB C D EF MN O 2 C= 90; O 2 B = 120; O 3 C= 30; O 3 D = 70; O 3 N=80; AF = 30; O 1 M = 125; MF = 30; O 2 N= 60; NF = 50;

 R 3 R 4 R 1 R 2 R 5 R 6 R 3 R 4 R 1 R 2 R 5 R 6 a cb d R 3 = 200; R 4 = 140; R 5 = 140; R 6 = 60; R 1 = 120; R 2 = 80; a = 150; b = 80; c = 60; d = 120; Ше бер до аларын пайдаланып ң ғ т мендегі фигураларды сызы дар ө ңт мендегі фигураларды сызы дарө ң 11 тапсырма

 Ай ж не к н сызуә ү R 3 R 2 R Ай ж не к н сызуә ү R 3 R 2 R 1 a ch R 3 = 16 0; a = 80; c = 20; h =120; R 1 = 24 0; R 2 = 320 ; 1 2 тапсырма

 Лента ж не ж лдыз сызуә ұ • AB OC M N Лента ж не ж лдыз сызуә ұ • AB OC M N P = 18 0 ; = 36 0 ; MN = 300; MP = 250; x 1 3 тапсырма OA = 240; OB = 80;

 14 тапсырма Жазы фигуралар сызуқ R 3 = 80; a = 600; 14 тапсырма Жазы фигуралар сызуқ R 3 = 80; a = 600; = 120 0 ; R 1 R 2 R 3 R 4 a b c R 1 = 120; R 2 = 100; b = 400; c = 250; R 4 = 90;

 1 5 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 1 5 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 1 6 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 1 6 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 1 7 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 1 7 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 1 8 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 1 8 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 1 9 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 1 9 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 20 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 20 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 21 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 21 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 22 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 22 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 23 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 23 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 24 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу 24 тапсырма Деталды екі ң проекциясын сызу

 25 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 25 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 26 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 26 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 27 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 27 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 28 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 28 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 29 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 29 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 30 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 30 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 3 1 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң 3 1 тапсырма Деталды екі проекциясын сызуң

 32 тапсырма Деталды ималарын сызуң қ 32 тапсырма Деталды ималарын сызуң қ

 33 тапсырма Деталды екі проекциясын ж не ң ә кесу к рінісін 33 тапсырма Деталды екі проекциясын ж не ң ә кесу к рінісін сызу өкесу к рінісін сызуө

 bcd a. R 4 R 1 R 2 R 3 = 40; bcd a. R 4 R 1 R 2 R 3 = 40; R 1 = 120; c = 60; R 2 = 80; R 4 = 20; a = 480; b = 320; d = 80; b Денені ң проекциялары1 тапсырма e = 40; e

 Денені жалпы к рінісің ө Денені жалпы к рінісің ө

 A L BC D K MN b. AB = DC = 500; A L BC D K MN b. AB = DC = 500; BC = AD = 400; KL = MN = 260; LM = KN = 420; 2 тапсырма

 ACLK MN b. OA = OB = 260; OC = OD = ACLK MN b. OA = OB = 260; OC = OD = 180; KL = MN = 240; LM = KN = 300; O B D 3 тапсырма

 4 тапсырма 240 80 Ф 120 Ф 240 4 тапсырма 240 80 Ф 120 Ф

 M 1 A C O BD L KM N O 1 PO M 1 A C O BD L KM N O 1 PO 2 O 1 A = O 1 M 1 = O 1 D = 400; O 1 B = O 1 C = 200; O 2 P = O 2 Q = 100; KL = RS = 430; Q R S O 1 Q = M 1 Q = 200; OM = ON = 400; 5 тапсырма

 6 тапсырма R 1 = 150; R 2 = 100; R 3 6 тапсырма R 1 = 150; R 2 = 100; R 3 = 100; R 4 = 150; R 5 = 200; R 6 = 400; O R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 AB OA = OB = 200; C OC = 250; R

 7 тапсырма 7 тапсырма

 8 тапсырма 8 тапсырма

 9 тапсырма 9 тапсырма

 10 тапсырма 10 тапсырма

 11 тапсырма 11 тапсырма

 12 тапсырма 12 тапсырма

 13 тапсырма 13 тапсырма

 14 тапсырма 14 тапсырма

 1 5 тапсырма R 1 R 2 R 3 a b c 1 5 тапсырма R 1 R 2 R 3 a b c d R 4 R 5 a = 300 b = 200 c = 180 d = 100 h = 120 R 1 = 30 R 2 = 60 R 3 = 70 R 4 = 100 R 5 = 200 = 30 h

 1 6 тапсырма 1 6 тапсырма

 1 7 тапсырма 1 7 тапсырма

 1 8 тапсырма 1 8 тапсырма

 1 9 тапсырма 1 9 тапсырма

 20 тапсырма 20 тапсырма

 21 тапсырма 21 тапсырма

 22 тапсырма 22 тапсырма

 23 тапсырма 23 тапсырма

 2 4 тапсырма 2 4 тапсырма

 25 тапсырма 25 тапсырма

 26 тапсырма 26 тапсырма

 27 тапсырма 27 тапсырма

 28 тапсырма 28 тапсырма

 29 тапсырма 29 тапсырма

 30 тапсырма 30 тапсырма

 31 тапсырма 31 тапсырма

 32 тапсырма 32 тапсырма

 33 тапсырма 33 тапсырма

 3 4 тапсырма 3 4 тапсырма

 35 тапсырма 35 тапсырма

 36 тапсырма 36 тапсырма

 37 тапсырма 37 тапсырма

 38 тапсырма 38 тапсырма

 39 тапсырма 39 тапсырма

 40 тапсырма 40 тапсырма

 41 тапсырма 41 тапсырма

 42 тапсырма 42 тапсырма

 43 тапсырма 43 тапсырма