Скачать презентацию ASUPRA OMENIRII Moroșanu Mirabela Damian Mariana Stegaru Iulian Скачать презентацию ASUPRA OMENIRII Moroșanu Mirabela Damian Mariana Stegaru Iulian

c9664ec033315afabd159649b70f5ebd.ppt

  • Количество слайдов: 7

ASUPRA OMENIRII Moroșanu Mirabela Damian Mariana Stegaru Iulian ASUPRA OMENIRII Moroșanu Mirabela Damian Mariana Stegaru Iulian

În societatea noastră industriala de energie depinde totul. Cu ajutorul ei se mișcă automobilele, În societatea noastră industriala de energie depinde totul. Cu ajutorul ei se mișcă automobilele, zboară rachetele în cosmos. Cu ajutorul ei se poate praji pâine, încălzi o încăpere si pune în funcțiune condiționerele, lumina străzile, scoate în larg corăbiile. Cineva poate spune ca energie este si petrolul si gazele naturale. Dar nu este așa. Pentru a scoate energia din ele, trebuiesc arse, așa ca si benzina, cărbunele sau lemnele. După formula L=F*d, lucrul mecanic este egal cu produsul dintre forța si distanta cu care s-a mișcat corpul sub influenta forței. Cu alte cuvinte, lucrul este energia în acțiune. Nu o data am observat, cum sare capacul ceainicului în care fierbe apa, cum se dau săniile din deal la vale, cum un val ridica o pluta. Toate acestea sunt exemple de lucru mecanic, energie în acțiune, ce acționează asupra corpurilor înconjurătoare. Salturile capacului ceainicului sunt condiționate de presiunea vaporilor de apa, formați la fierberea apei. Săniile merg deoarece, exista forțele gravitaționale. Energia valurilor a cauzat mișcarea plutei. În lumea noastră energia este baza vieții, fără ea nu se va efectua nici un lucru pe Pământ. Daca un obiect poseda energie care poate fi folosita, atunci el poate săvârși un lucru mecanic, sau creator sau dăunător. Chiar si un instrument muzical – pianul – poate efectua lucru mecanic. Închipuițivă ca pe partea exterioara a unui perete a unei case cu multe etaje – se ridica un pian. Cât oamenii trag de sfori, ei depun o forța, care face ca pianul sa se , , miște”. În acest caz lucrul este efectuat de către oameni, si nu de către pian. El doar acumulează energie potențială cu cât se ridica mai sus de la pământ. Când, în sfârșit, pianul atinge etajul corespunzător, el va putea sa se mențină la acest nivel atât timp, cât este susținut de către oameni cu ajutorul funiilor si blocurilor. Dar închipuiți-vă, ca funiile se vor rupe. Imediat va apărea forța gravitațională, si energia potențială, acumulata în pian, se va elibera. Pianul va cădea jos, strivind totul în cale, se va lovi de trotuar si se va fărâmița. Acesta situație, fiind întâmplătoare, totuși poate servi drept exemplu elocvent la afirmația de mai sus, ca orice corp poate efectua lucru mecanic. În cazul dat pianul efectuează un lucru dăunător, însa totuși un lucru. Lumea este plina de energie, care poate fi folosita pentru necesitățile omenirii, prin efectuarea lucrului mecanic de către diferite corpuri. Energia poate se găsește în oameni si animale, în pietre si plante, în combustibilele subterane, în copaci si atmosfera, în râuri si lacuri. Dar cele mai mari rezerve de energie sunt acumulate în oceane – o suprafață mare de curente de apa care se mișcă neîntrerupt, si acoperă cca 71% din suprafață planetei.

NOI SURSE DE ENERGIE Deoarece prețul la carburanți a crescut in mod surprinzător in NOI SURSE DE ENERGIE Deoarece prețul la carburanți a crescut in mod surprinzător in ultimul timp, oficialii din Alaska au anunțat ca s-a început explorarea vulcanilor din zona deoarece aceștia ar putea fi exploatați pentru a furniza energie pentru mii de case. Companiile sunt invitate sa cumpere drepturile de exploatare pentru resursele geotermale aflate la baza muntelui Spurr, un munte vulcanic cu înălțimea de 3321 de metri care a erupt ultima data in anul 1992. Ministerul pentru Petrol si Gaze spera ca drepturile de exploatare sa fie vândute cu succes in luna august a acestui an. Daca firmele private se vor dovedi interesate, atunci oficialii doresc sa scoată la vânzare si drepturile de exploatare pentru vulcanul Augustine (un vulcan cu înălțimea de 1240 metri). Aceste mutări se înscriu intr-un nou trend care se observa in Statele Unite, investițiile in proiecte geotermale fiind motivate de dependenta de petrolul luat din export precum si de îngrijorările cauzate de schimbările climatice (aceste proiecte geotermale pot genera energie fără a afecta mediul). Potrivit experților, America de abia acum începe sa analizeze potențialul surselor de energie geotermala care sunt exploatabile in zeci de state, existând posibilitatea ca 25% din necesarul de energie american sa poată fi asigurat din aceste surse de energie alternative.

SURSE DE ENERGIE EPUIZABILE Sursele de energie cele mai primitive sunt cele obţinute din SURSE DE ENERGIE EPUIZABILE Sursele de energie cele mai primitive sunt cele obţinute din cărbune şi petrol. Însă acestea sunt epuizabile şi arderea acestora produce mari cantităţi de CO 2. De aceea sunt căutate noi surse de energie. Se încearcă folosirea energiei solare captată cu ajutorul panourilor solare. Însă conversia energiei razelor solare în căldură sau electricitate se face cu o pierdere de 80 -90% şi acestea nu pot fi captate decât în timpul zilei şi astfel energia trebuie să fie stocată pentru a putea fi furnizată şi pe timpul nopţii. O altă sursă este forţa apelor. Prin construirea hidrocentralelor se obţin mari cantităţi de energie. Se poate folosi apa termală pentru încălzire sau a aburilor de apă pentru a produce electricitate. Astfel de centrale se găsesc în Italia, Japonia şi California. La forajele de mare adâncime se poate injecta apă rece care este încălzită şi apoi extrasă pentru a produce energie electrică. Încă din 1966 la Rance în Franţa funcţionează o centrală mareeomotrică care foloseşte energia mareelor. Japonia încearcă folosirea valurilor cu ajutorul unor dispozitive plutitoare. O altă sursă de energie este cea furnizată de curenţii de aer de suprafaţă. Teoretic s-a stabilit că aceşti curenţi răspândesc anual o energie de 200 de ori mare decât necesarul mondial. Însă pentru captarea acestei energii este nevoie de eoliene foarte mari. Energia nucleară este una dintre cele mai folosite noi surse de energie la acest final de secol. Energia nucleară poate fi produsă în două moduri: prin fisiune şi prin fuziune. Prin fisiune sunt folosiţi atomi grei cum ar fi Uraniul care se dezintegrează şi generează o mare cantitate de energie. Însă reacţia este instabilă şi se produce o mare cantitate de radiaţii. Rezidiurile rămase în urma reacţiilor sunt radioactive, nocive şi trebuie depozitate în condiţii speciale. Prin fuziune se folosesc atomi uşori cum ar fi hidrogenul. Sunt folosiţi izotopii hidrogenului deuteriul şi tritiul. Prin unirea atomilor se eliberează o mare cantitate de energie. Însă şi această reacţie este foarte instabilă. Avantajul este faptul că hidrogenul este prezent în cantităţi mari, nu este poluant, este reciclabil şi poate fi stocat.

RESURSE DE ENERGIE Ar trebui de construit cât mai multe centrale electrice, si energie RESURSE DE ENERGIE Ar trebui de construit cât mai multe centrale electrice, si energie va. . . Dar în lume tot mai mulți savanți INTRODUCERE Dimensiunea globala a problemei resurselor naturale, cu deosebire energetice, este data de amploarea fa precedent a solicitării acestor resurse, concomitent cu faptul ca a devenit tot mai evident caracterul limitat si spectrul epuizării lor, ca s-a amplificat gradul de independenta a tarilor privind valorificarea acestor resurse, apărând noi si complexe probleme cu privire la necesitatea asigurării acestora, in vederea susținerii dezvoltării economice. Resursele naturale sunt substanțe care apar in mod natural, dar care sunt considerate valoroase in forma lor relativ nemodificata. O materie este considerata o resursa naturala atunci când activitățile primare asociate cu ea sunt extragerea si purificarea, ele fiind opuse creației. Mineritul, extragerea petrolului, pescuitul si silvicultura sunt, in general, considerate industrii ale resurselor naturale, in timp ce agricultura nu e. Acest termen a fost introdus unei audienţe largi de către E. F. Schumacher in cartea "Small Is Beautiful" din anul 1970. Energia reprezintă o necesitate vitala pentru societatea contemporana. Omenirea a trecut de - a lungul timpului prin încercări de colaborare internațională in vederea asigurării cu energie, dar si prin conflicte armate, pentru resursele energetice. Puterea economica a unei tari depinde foarte puternic de forță ei energetica. Accesul diferențiat la resurse afectează relațiile dintre state cu consecințe dintre cele mai distrugătoare. Asistam la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creștere demografica, corelata cu reducerea resurselor de apa si hrana, încălzire a climei etc. , fenomene ce continua sa influențeze stabilitatea si securitatea globala. Economia mondiala depinde încă de petrol ca resursa centrala de energie, iar lupta pentru resurse domina geopolitica secolului XXI. Problema resurselor prezintă multe fațete, deficitul acestora având un rol important in declanșarea sau amplificarea unor conflicte, de polarizare si/sau de catalizare a forțelor. Resursele energetice si de materii prime sunt, in general, limitate si repartizate neuniform pe întinderea Terrei. De altfel, exista si o lege a rarității resurselor, care consta in aceea ca volumul, structura si calitatea resurselor economice se modifica mai încet decât volumul, structura si intensitatea nevoilor umane. Spectrul epuizării in următorii ani a resurselor energetice a făcut ca o parte însemnată a politicilor externe, dar si a celor de putere, sa fie preocupata, pe de o parte, de accesibilitatea conductelor si terminalelor, viitoarele trasee ale rutelor energetice, parteneriate etc. , iar pe de alta parte, de identificarea celor mai eficiente cai de utilizare si a posibilităților de substituire a acestor resurse, diminuarea dezechilibrelor de mediu determinate de exploatarea, condiţionarea, prelucrarea si utilizarea resurselor. CAP. 1. PRINCIPALELE TIPURI DE RESURSE ENERGETICE Resursele energetice ocupa un loc central in avuția naționala, constituind atât condițiile materiale, cat si forță necesara pentru dezvoltarea producției bunurilor materiale si a serviciilor. Istoria moderna este, mai ales in a doua jumătate a secolului XX, puternic marcata de sporirea considerabila si diversificarea producției, de consumul de energie si de modificarea profunda a structurii acesteia. La etapa actuala de dezvoltare a progresului tehnic, omenirea beneficiază, in fond, de trei categorii de surse de energie, bazate respectiv pe : - arderea combustibililor fosili (cărbune, țiței, gaze), - fisiunea nucleara, - captarea energiilor regenerabile (energia vântului, energia solara, energia potențiala a apelor din râuri, energia termica a apelor subterane, energia valurilor etc. ). Aceste trei categorii de resurse se deosebesc considerabil din multe puncte de vedere : - al capacității de a produce energie in cantități si la perioade de timp solicitate (ziua-noaptea, vara-iarna etc. ), - al pretului energiei produse, - al impactului asupra mediului, datorat producerii resurselor energetice primare si a energiei finale. Resursele clasice sunt considerate resursele energetice epuizabile: cărbunele, petrolul, gazele naturale, șis

 De la începutul secolului al XVIII-lea au fost elaborate conceptele de temperatura si De la începutul secolului al XVIII-lea au fost elaborate conceptele de temperatura si căldura. Problemele tehnice a dus la dezvoltarea conceptului de lucru mecanic. Conceptul de energie este utilizat in toate domeniile, distribuirea energiei este problema marilor societăți din ziua de azi. Știința încearcă sa descopere noi modalității de a exploata surse noi de energie. Sursele folosite pentru a produce energie se afla pe Pământ, dar in ultimul secol a fost folosita si energia solara. Principalele producătoare de energie sunt: generatoarele eoliene, centralele termoelectrice, centralele hidroenergetice, centralele nucleare, centralele geotermale si centralele electrice termo-solare. Principalele resurse de producere a energiei electrice, din tara noastră, sunt cărbunii, gazul metan, produsele petroliere si energia nucleara. Oamenii au exploatat cu mult timp in urma sursele de energie ale pământului. De exemplu oamenii au construit mori de vânt (pentru forța vântului) si au construit mori de apa (pentru energia apei). Oamenii au folosit razele solare pentru diferite întrebuințări de secole dar conceptul propriu-zis de energie termo-solara a apărut in anul 1767 când omul de știință elvețian Horace de Sau Ssure a inventat primul colector solar, sau "cutia fierbinte". Renumitul astrolog Sir John Hershel a folosit in anul 1830 aceste "cutii fierbinți" pentru a găti in timpul expediție sale in sudul Africii. Generatoarele eoliene folosesc puterea vântului pentru a pune in mișcare turbinele aerodinamice, cuplate la un generator electric pentru a produce energia electrica Centralele hidroenergetice folosesc forța apei pentru a pune in mișcare turbina conectata la un generator electric. Ponderea hidroenergiei din tara noastră este scăzută, iar in anii '90 ocupau doar 6% din ponderea energiei din lume Centralele termoelectrice folosesc combustibili primari pentru a încălzi apa care traversează o turbina legata la un generator electric care produce energia electrica Centralele geotermale folosesc izvoarele calde care vin din pământ pentru a le transforma in energie electrica. In ziua de azi se caută noi modalități de a folosi apele încălzite de nucleul incandescent al pământului pentru energia necesara Centralele nucleare folosesc energia produsa de fuziunea sau înjumătățirea a unui atom de uraniu O cantitate imensa de energie solara ajunge la suprafața pământului in fiecare zi. Aceasta energie este captata, si folosita sub forma de căldura in aplicații termo-solare, si poate fi transformata direct in electricitate cu ajutorul celulelor fotovoltaice. Centralele electrice termo-solare produc electricitate folosind o turbina alimentata cu aburii produși prin clocotirea unui lichid cu ajutorul radiațiilor soarelui Centralele electrice termo-solare folosesc celulele fotovalice pentru a capta energia solara. Cele mai des folosite forme ale celulelor fotovalice sunt: Sistemele cu receptor central. Aceasta metodă concentrează razele de soare spre un colector central cu ajutorul unor oglinzi amplasate radiar. Sisteme cu albii. Aceste sisteme concentrează razele soarelui pe niște țevi umplute cu un lichid. Acest lichid ating temperaturi foarte mari, pana la 400 C. Sisteme cu parabola. Folosesc o parabola ce concentrează radiațiile solare spre un colector montat in punctul focal al acesteia.

CLASIFICAREA RESURSELOR Resursele - reprezintă mijloace oferite de natura care sunt utile societății omenești. CLASIFICAREA RESURSELOR Resursele - reprezintă mijloace oferite de natura care sunt utile societății omenești. In funcție de proveniență lor acestea se pot clasifica in mai multe categorii: resurse atmosferice si extraatmosferice energia solara si energie eoliana) resurse ala hidrosferei energia apelor curgătoare, energia mareelor, energia curenților oceanici) resurse ale litosferei resurse energetice, minereuri feroase si neferoase, roci de construcție) resurse ale biosferei Resursele pot fi clasificate si după alte criterii: 1)După durabilitate in timp sunt resurse epuizabile si inepuizabile (apa). 2)După efectele produse : - resurse nepoluante (en solara) - r poluante(cărbunele, petrolul) Dezvoltarea durabila reprezintă un concept nou care presupune utilizarea materiilor prime si industriilor nepoluante si regenerabile. Resursele atmosferei Energia solara – reprezintă o resursa deosebit de valoroasa inepuizabila si nepoluanta. Ea este captata cu ajutorul panourilor solare si este transformata in energia termica. Principalul inconvenient pentru utilizarea pe scara larga a acestor îl reprezint alternanta in zi si noapte si înmagazinarea acestor perioade pe parcursul nopții. Este utilizata cu succes in zonele intertropicale si s-a folosit chiar si pentru vehicule. Tarile care au valorificat aceasta energie sunt: Japonia, Israel, SUA, Australia. In Romania aceasta energia poate fi valorificata in : Dobrogea si in Câmpia Romana. Energia eoliană– este de asemenea o energie inepuizabila si nepoluanta. Ea este valorificata mai ales in tarile dezvoltate: Olanda, Belgia, Germania, Franța, SUA, Japonia, Australia, etc. la noi in tara energia eoliană poate fi valorificata: Zonele de Câmpie, de litoral si montane. Compoziția chimica a atmosferei a permis realizarea fotosintezei dar unor componente chimice in diverse industrii (azotul) Resursele hidrosferei Apele curgătoare sunt valorificate prin intermediul hidrocentralelor. Cea mai mare hidrocentrala din lume este Itaipu de pe Fluviul Parana. O alta hidrocentrala cu o capacitate ridicata se afla pe Fluviul Colorado (SUA), numita Sistemul Grand Coolle. In Europa: Porțile de Fier 1, 2 , de asemene hidrocentrale sau construit pe (Volga, Elba). Energia mareelor – poate fi utilizata in centralele maree motrice, prima centrala maree motrica a fost construita in Franța si poarta denumirea de La Rance. Aceasta energie poate fi valorificata pe țărmuri cu mare puternice. . .