“ Астана Медицина Университеті” АҚ Кафедра: Фтизиатрия Презентация

Скачать презентацию “ Астана Медицина Университеті” АҚ Кафедра: Фтизиатрия Скачать презентацию “ Астана Медицина Университеті” АҚ Кафедра: Фтизиатрия

spontandy_pnevmotorax.pptx

 • Размер: 156.7 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации “ Астана Медицина Университеті” АҚ Кафедра: Фтизиатрия Презентация по слайдам

“ Астана Медицина Университеті” АҚ Кафедра: Фтизиатрия Презентация Та ырыбы: қ Спонтанды пневмоторакс“ Астана Медицина Университеті” АҚ Кафедра: Фтизиатрия Презентация Та ырыбы: қ Спонтанды пневмоторакс Орындаған: Мұратова А. Р 627 ВОП Тексерген: Селиханова Н. К

 спонтанды пневмоторакс –туберкулезді кавернаны плевра уысына тесілуі немесе ң қ туберкулезді булланы жарыл спонтанды пневмоторакс –туберкулезді кавернаны плевра уысына тесілуі немесе ң қ туберкулезді булланы жарыл анда пайда ң ғ болатын патологиясы.

Т рлеріү Кернеулі Вентильді Клапанды немесе демелі ү Т рлеріү Кернеулі Вентильді Клапанды немесе демелі ү

Себептері: кпеө туберкулезі, туа пайда бол ан ғ поликистоз, бронхоэктатикалы қ ауру,Себептері: кпеө туберкулезі, туа пайда бол ан ғ поликистоз, бронхоэктатикалы қ ауру, кпені ірі деулі аурулары, кпені ө ң ң ө ң созылмалы обструктивті ауруы, астматикалы статус, СПИД, атерлі ісік, қ қ темекі шегу

Патогенез  Спонтанды пневмоторакс висцеральді плевра тесілген жерде, клапанды кпе-плевралы атынасПатогенез Спонтанды пневмоторакс висцеральді плевра тесілген жерде, клапанды кпе-плевралы атынас пайда бол анда дамиды. Дем ө қ қ ғ ал анда ауа тесілген жерден плевра уысына енеді, ал тыныс ғ қ шы ар анда, клапан о ан плевра уысынан шы уына кедергі ғ ғ ғ қ ғ жасайды. рбір дем ал ан сайын плевра уысында ы ауа к лемі Ә ғ қ ғ ө л ая береді, плевра ішілік ысым жо арылай береді, пневмоторакс ұ ғ қ ғ жа ында ы кпе толы ымен коллабирленеді. деттегі ғ ғ ө ғ Ә пневмоторакспен салыстыр анда, екінші кпені к лемі азаюымен ғ ө ң ө к кірек аралы а заларыны арама- арсы жа а ы ысуымен ө қ ғ ң қ қ ққ ғ аны тау а болады. Магистральді к к тамырлар ы ысады, иреле деп қ ғ ө ғ ң басылады, ж рекке келетін ан к лемі азаяды. Диафрагма к мбезі ү қ ө ү т мен т седі ж не т зу сызы ты болады. Плевраны париетальді ө ү ә ү қ ң ж не висцеральді абы тарыны арасында ы сінділер жыртылып ә қ қ ң ғ ө гемоторакс дамиды.

Спонтанды пневмотораксты клиникалы ң қ к ріністері ө 1. Кеудені ауырсынуы ж не тынысСпонтанды пневмотораксты клиникалы ң қ к ріністері ө 1. Кеудені ауырсынуы ж не тыныс кемістігі ауруларды 85% бай алады. Ауырсыну ң ә ң қ сезімі кеудені жо ар ы б лімінде, алды ы бетінде орналасып иы а, иы буынына ң ғ ғ ө ңғ ққ қ беріледі. 2. Ентігу ж не ж телу. ә ө 3. цианоз ж не дауыс тнмбріні згеруі ә ң ө 4. лімні ор ыныш сезімі ө ң қ қ 5. мазасызды , озу бай алады. қ қ қ 6. Кеудені ауру б ліміні тыныс ал анда нашар оз алуы. ң ө ң ғ қ ғ 7. тыныс алу а осымша б лшы еттер атысады. ғ қ ұ қ қ 8. Кеудені тыныс діріліні б сенденуі немесе толы сезілмеуі. ң ң ә қ 9. Перкуссияда — тимпанитті дыбыс. 10. Тыныс дыбысыны жо алуы. ң ғ 11. Тахикардия (кейде рефлекторлы брадикардия — к кірек м шелеріні ы ысуынан). ө ү ң ғ 12. Дене ызуы к терілмеген немесе субфебрильді. қ ө

Диагностика Обективті арау кезінде аны талады: қ қ абыр ааралы тары ке ейген, заДиагностика Обективті арау кезінде аны талады: қ қ абыр ааралы тары ке ейген, за ымдал ан жаа та дем ал ан кезде оз алысы Қ ғ қ ң қ ғ қ ғ шектелген; За ымдал ан жа та дауыс дірілі ж не бронхофония т мендеген немесе жо ; қ ғ қ ә ө қ Перкуторлы тимпанит, демалу кезінде кпені т менгі б лігі жылжымайды, ж ректі ө ң ө ө ү ң сау жа а арай ы ыс анын бай аймыз, о жа за ымдалса бауырды тускенин к руге ққ қ ғ ғ қ ң қ қ ң ө боладыв сол жа за ымдалса ас азанны т мен тусуін к руге болады. қ қ қ ң ө ө Аускультативті тыныс шуыны лсірегені немесе жо болуы за ымдал ан жа та, ал ң ә ң қ қ ғ қ сау жа та к шейгені естуімізге болады. қ ү ң К кірек аралы ты ай ын ы ысуына байланысты тамырды б гілуінен жо ар ы уыс ө қ ң қ ғ ң ү ғ ғ қ венада ысымны жо арылуынан, мойындыры венаны ісінуі аны талады. К кірек қ ң ғ қ ң қ ө аралы ты ы ысуына байланысты трахеяны сау жа а девиациясы болуы мумкин; қ ң ғ қ ққ Егер абыр алы плевра за ымдалса онда тері асты эмфизема дамиды ауа қ ғ қ қ теріасты-май абатына, мойын а, бетке таралуы болады. Тері асты эмфиземасы кезінде қ ғ пальпацияда сы ыр аны талады. қ қ

Спонтанды пневмотораксты диагнозын ң аны тау қ 1. Рентгенмен тексеру 2. Торакоскопия. олтыСпонтанды пневмотораксты диагнозын ң аны тау қ 1. Рентгенмен тексеру 2. Торакоскопия. олты ты орта ы жолымен ІV-V Қ қ ң ңғ абыр алар арасымен кеудеге торакоскоп енгізіледі. қ ғ Плевраны алындан анды ы, ызар анды ы, ң қ ғ ғ фиброзденгендігі, плевра уысында аз (экссудат) қ жинал анды ы, субплевральды буллалар к рінеді. ғ ғ ө Торакоскопиядан со ы жара ар ылы плевра уысына ңғ қ қ хлорвинилді т тікше енгізіліп Бюлау т сілімен ү ә дренаждау орындалады. Казіргі уа ытта ауруды қ ң диагнозын аны тау шін компьютерлі томография қ ү олданылады. қ

Емі Спонтанды пневмоторакста нау асты ш ыл к мек қ ұғ ө к рсетуЕмі Спонтанды пневмоторакста нау асты ш ыл к мек қ ұғ ө к рсету ажет- плевра уысын ауаны здіксіз ө қ қ ң ү аспирациясымен дренаждау. Нау асты жа дайын қ ң ғ уа ытша жа сарту а одан да арапайым діспен қ қ ғ қ ә ол жеткізуге болады – плевра уысына 1 -2 жуан қ қ ине немесе троакар енгізу ар ылы. Троакар енгізу қ плевра ішілік ысымды т мендетіп, нау асты қ ө қ ң міріне т нген ауіпті жою а к мектеседі. ө ө қ ғ ө Нау астарды емдеуді интенсивті терапия, қ реанимация б лімінде немесе арнайы кпе ө ө хирургиясы б лімшелерінде ж ргізген ж н. ө ү ө

Пневмотораксты ас ынуларың қ 1. Пневмоплеврит. Рентгенмен аны талады. қ 2. ТеріПневмотораксты ас ынуларың қ 1. Пневмоплеврит. Рентгенмен аны талады. қ 2. Тері астыны эмфиземасы. ң 3. Кернеген пневмоторакс. 4. Гемопневмоторакс. 5. Кеудені екі б ліміні пневмотораксы. ң ө ң 6. Жедел пневмотораксты созылмалы ң пневмоторакс а ауысуы. қ 7. Плевра эмпиемасы. 8. Пневмомедиастинум. 9. кпе — ж рек кемістігі Ө ү