ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ С Ж

Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ С Ж Скачать презентацию ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ С Ж

filosofiya_srs_gholshybek_g_204_gr.ppt

 • Размер: 750.0 Кб
 • Автор: Откір Серікбаев
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ С Ж по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ С Ж Ө Та ырыбы: қ Неміс философиясы жара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ С Ж Ө Та ырыбы: қ Неміс философиясы ж не ә оны адамны белсенді ызметіні ң ң қ ң алыптасуыны сері. қ ң ә Орында ан: Жолшыбек Г ғ 204 топ ЖМФ Тексерген: Мустафина Т. В. ара анды Қ ғ 2011 ж

Жоспар К іріспе Негізгі б лімө Неміс классикалы философиясыны тарихи қ ң тамыры. МетафизикаЖоспар К іріспе Негізгі б лімө Неміс классикалы философиясыны тарихи қ ң тамыры. Метафизика ж не натурфилосфия. ә Неміс философтарыны кілдері Кант, Фихте, ң ө Шеллинг, Гегель к з арастары. ө қ орытынды Қ Пайдалан ан дебиеттер тізімі ғ ә :

Кіріспе XVIII – асыр ая ымен XIX – асыр ғ ғ ғ басында неміс топыраКіріспе XVIII – асыр ая ымен XIX – асыр ғ ғ ғ басында неміс топыра ында да философия ғ ке інен дамы ан ерекше кезе болды. Ол ң ғ ң кезе ді Ф. Энгельс класикалы неміс ң қ философиясы деп атады. Германия Англия мен Франция а ара анда мешеу ел болды. ғ қ ғ Осындай жа дайда ы Германия а француз ғ ғ ғ буржуазиялы революциясы найза айды қ ғ ң жалтындай сер етті. Біра немістер ә қ Европаны бас а халы тарыны іс – ж зінде ң қ қ ң ү ж зеге асырып жат анын, тек ой ж зінде ана ү қ ү ғ іске асыруды армандады.

 Б л д уірдегі неміс философиясы осы ұ ә т р ыдан ал анда неміс Б л д уірдегі неміс философиясы осы ұ ә т р ыдан ал анда неміс тарихыны ой ұ ғ ғ ң ж зіндегі жал асы болып есептелінеді. С йтіп, ү ғ ө осы кезе де мір с рген неміс хал ыны ң ө ү қ ң рпа тарыны лесіне тиген іс ұ қ ң ү философиялы т кер с жасау еді. қ өң ә Сонды танда ол кейін класикалы деген қ қ ат а ие бол анды. қ ғ

Неміс классикалы философиясыны қ ң тарихи тамыры. Класикалы неміс философиясыны лы қ ң ұ кілдерініНеміс классикалы философиясыны қ ң тарихи тамыры. Класикалы неміс философиясыны лы қ ң ұ кілдеріні бірі – Людвик Фейербах (1804 – ө ң 1872 ж). Фейербах 1823 ж Гегельдер университетіне т сіп о уын Берлин ү қ университетінде жал астырды осы кезде ол ғ Гегельді лекцияларын та да ан 1830 ж Ла ап ң ң ғ ққ атпен “ лім ж не м гілік” туралы ойларын Ө ә әң жарияла ан, м нда ол Гегельдік ғ ұ философияны т р ысынан м гілікті жо а ң ұ ғ әң ққ шы ару Фейербахты ойынша адамны м ні ғ ң ң ә оны денелік жанды бірт тасты ында тек ң қ ұ ғ теорияда ана рухпен деніні б лек ғ ң ө арастыру а болады. қ ғ

Людвик Фейербах (1804 – 1872 ж). Людвик Фейербах (1804 – 1872 ж).

 Ал шын м нінде олар ажырамас бірлікте ә болады рі рух ойлау денеге т уелді Ал шын м нінде олар ажырамас бірлікте ә болады рі рух ойлау денеге т уелді ә ә асиеттер с йтіп Фейербах философияны қ ө ң негізгі м селесін материалисік т р ыдан ә ұ ғ шешеді. Таби ат пен адам міне жа а ғ ң философияны зерттейтін п ні дейді ә Фейербах.

  Людвиг Фейербах – класикалы неміс қ философиясыны со ы кілі. Германияда ы ң Людвиг Фейербах – класикалы неміс қ философиясыны со ы кілі. Германияда ы ң ңғ ө ғ ж з жыл а созыл ан идеалистік, діни ү ғ ғ к з арасты т ндігін батыл сыпырып тастап, ө қ ң ү зінін ашы тан – ашы материалистпін деп ө қ қ жариялады. Оны басты е бектері: ң ң “Христианды ты м ні”, “Болаша қ ң ә қ философиясыны негізгі а идалары”, т. б. Ол ң қ ғ д ниені материядан т ратынын мойындап, ү ң ұ таби атты санадан тыс, о ан ба ынышсыз ғ ң ғ ғ екенін д лелдеді. Ол рух пен дене арасыны ә ң алша ты ын жойды. Фейербах болмысты – қ ғ бастаушы, сананы баяндауыш деп арады. қ

 Таби ат денелерден, материядан, ғ сезімдіктен т рады, деп жазды Фейербах. ұ Таби Таби ат денелерден, материядан, ғ сезімдіктен т рады, деп жазды Фейербах. ұ Таби ат м нгі ж не шексіз. Сана – срны тек ғ ә ә ң к шірмесі, ал психолог – идеалист сол ө к шірмені т пн с а ретінде т сіндіреді, — деп ө ү ұ қ ү т сіндірді Фейербах. Біра ол ү қ антропологиялы материализмді уаттады. қ қ йткені, ол барлы материализмді т рпайы Ө қ ұ материализм деп т сінді. Сонды тан зін ү қ ө одан аула стама болды. “Шынды – қ ұ қ қ идеализмде емес, материализмде емес, шынды тек антропология”, — деп жазды қ Фейербах. Біра ол зіні антропологиялы қ ө ң қ материализіміні на ыз метафизикалы ң ғ қ материализм екенін бай амады. қ

 Таным сезімнен басталады, - деп уа ыздады ғ Л. Фейербах. Шынды ты д йегі – Таным сезімнен басталады, — деп уа ыздады ғ Л. Фейербах. Шынды ты д йегі – оны іштен қ ң ә ң ту ан сана а сай келуі деп т сінді. Б л оны ғ ғ ү ұ ң идеализмге жаса ан кешірімі болатын. Л. ғ Фейербах Гегельді идеализмін орынды ң сынай отырып, оны диалектикасыны м нін ң ң ә т сінбей, оны теріске шы арды. Л. Фейербах ү ғ христиан дінін де орынды санады, біра қ діннен ол біржолата ол збеді. “Болаша қ ү қ философияны негізгі а идалары” деген ң қ ғ е бегінде Л Фейербах о амны оз аушы ң қ ғ к ші – адамны адам а с йіспеншілігі, сіресе, ү ң ғ ү ә ерлер мен целдер махабатты деп т сіндірді. ә ү Сол байланысты ол дін деп арады. қ

Б л да Л. Фейербахты идеализмі ұ ң болатын. Л. Фейербах Гегельді ң идеалистік философиясынБ л да Л. Фейербахты идеализмі ұ ң болатын. Л. Фейербах Гегельді ң идеалистік философиясын сынап талда анымен, айналып келгенде, ол ғ сіресе о амтануда идеализм ә қ ғ ше берінен шы а алмады. ң ғ

орытындыҚ айсыбір философияны, я ни ай Қ ғ қ елді философиясын алса та, барлы ыорытындыҚ айсыбір философияны, я ни ай Қ ғ қ елді философиясын алса та, барлы ы ң қ ғ д ниеге деген к з арасты ү ө қ сарала ан, адам мірін, д ниетанымды ғ ө ү к птеп зерттеген. ө

Пайдалан ан дебиеттерғ ә Серік Мырза ” Философия о улы ы қ ғ ” Пайдалан ан дебиеттерғ ә Серік Мырза ” Философия о улы ы қ ғ ” Алматы 2008 Goole ru-kz интернет сайттары
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.