АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА Фотосинтез і

 • Размер: 38.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 58

Описание презентации АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА Фотосинтез і по слайдам

 АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКА АНАТОМІЧНА БУДОВА ЛИСТКА

 ФУНКЦІЇ ЛИСТКА Фотосинтез і газообмін Культура ізольованих протопластів і соматична гібридизація ФУНКЦІЇ ЛИСТКА Фотосинтез і газообмін Культура ізольованих протопластів і соматична гібридизація

 Нестатеве розмноження – вівіпарія Вегетативне розмноження Нестатеве розмноження – вівіпарія Вегетативне розмноження

 ЛИСТКОВІ СУКУЛЕНТИ ЛИСТКОВІ СУКУЛЕНТИ

 Венерина мухоловка ( Dionaea muscipula ) Росичка середня ( Drosera intermedia ) Непентес Венерина мухоловка ( Dionaea muscipula ) Росичка середня ( Drosera intermedia ) Непентес ( Nepenthes ) Рослини-хижаки

 Гойдається, хитається тремтливий лист осики Гойдається, хитається тремтливий лист осики

 Формування листкового примордію Формування листкового примордію

 Закладання листкових промодіїв Закладання листкових промодіїв

 Закладання листкових примордіїв у однодольних у дводольних Закладання листкових примордіїв у однодольних у дводольних

 Розвиток листка дводольних однодольних Розвиток листка дводольних однодольних

 Схема будови листка Схема будови листка

 Верхня (а) і нижня (б) епідерма листка Magnolia grandiflora а б Верхня (а) і нижня (б) епідерма листка Magnolia grandiflora а б

 Будова нижньої епідерми листка Будова нижньої епідерми листка

 Гіподерма у листку фікуса Гіподерма у листку фікуса

 Схема будови листка Схема будови листка

 Мезофіл палісадний  губчастий Мезофіл палісадний губчастий

 Газообмін у листку Газообмін у листку

 Частковий альбінізм зелених рослин Листки деяких пістряволистих і частково альбіносних рослин: а – Частковий альбінізм зелених рослин Листки деяких пістряволистих і частково альбіносних рослин: а – дифенбахія; б – бегонія; в – хлорофітум. а б в

 Схема будови листка Схема будови листка

 Бічні жилки у листку Бічні жилки у листку

 ЗЕЛЕНІ “ПЛАКСІЇ” Гутація листка кавуна (а) та родовика (б) а ба ЗЕЛЕНІ “ПЛАКСІЇ” Гутація листка кавуна (а) та родовика (б) а ба

 Провідна система листка фікуса Провідна система листка фікуса

 Будова листка фікуса каучуконосного ( Ficus elastica ):  1 – Будова листка фікуса каучуконосного ( Ficus elastica ): 1 – верхня епідерма, 2 – гіподерма , 3 – цистоліт, 4 – нижня епідерма, 5 – гіподерма, 6 – продих, 7 –стовпчастий мезофіл, 8 – губчастий мезофіл, 9 – ксилема, 10 – флоема, 11 – склеренхіма

 Будова листка фікуса каучуконосного ( Ficus elastica ) Будова листка фікуса каучуконосного ( Ficus elastica )

 Частина поперечного зрізу листка злакової рослини Частина поперечного зрізу листка злакової рослини

 Епідерма листка однодольної рослини Епідерма листка однодольної рослини

 Склеренхіма у листку однодольної рослини Склеренхіма у листку однодольної рослини

 Вузликові волокна в листку злаків: 1 – верхня епідерма, 2 – нижня Вузликові волокна в листку злаків: 1 – верхня епідерма, 2 – нижня епідерма, 3 – вузликові механічні волокна, 4 – обкладка пучка із механічних волокон

 Внутрішня будова листка кукурудзи ( кранц-анатомія ) Внутрішня будова листка кукурудзи ( кранц-анатомія )

 С 3 листок С 4 листок палісадний мезофіл губчастий мезофілклітини обкладки С 3 листок С 4 листок палісадний мезофіл губчастий мезофілклітини обкладки

 Моторні клітини в листку кукурудзи ( Zea mays ) Моторні клітини в листку кукурудзи ( Zea mays )

 Моторні клітини в листку злакової рослини ( Bouteloua) Моторні клітини в листку злакової рослини ( Bouteloua)

 Моторні клітини в листку пісколюбки ( Ammophila ) Моторні клітини в листку пісколюбки ( Ammophila )

 Поперечний зріз хвоїнки сосни ( Pinus silvestris ) епідерма гіподерма мезофіл смоляний Поперечний зріз хвоїнки сосни ( Pinus silvestris ) епідерма гіподерма мезофіл смоляний хід ендодерма провідний пучок склеренхіма трансфузійна тканина

 ГІПОДЕРМА C КЛАДЧАСТИЙ МЕЗОФІЛ ГІПОДЕРМА C КЛАДЧАСТИЙ МЕЗОФІЛ

 Поперечний зріз хвоїнки сосни ( Pinus silvestris ) епідерма гіподерма мезофіл смоляний хід Поперечний зріз хвоїнки сосни ( Pinus silvestris ) епідерма гіподерма мезофіл смоляний хід ендодерма провідний пучок склеренхіма трансфузійна тканина

 Ендодерма хвоїнки сосни Ендодерма хвоїнки сосни

 Поперечний зріз хвоїнки сосни ( Pinus silvestris ) епідерма гіподерма мезофіл смоляний хід Поперечний зріз хвоїнки сосни ( Pinus silvestris ) епідерма гіподерма мезофіл смоляний хід ендодерма провідний пучок склеренхіма трансфузійна тканина

 Листопад Відокремлюючий шар Ізолюючий шар Листопад Відокремлюючий шар Ізолюючий шар

 1 – верхня епідерма, вкрита кутикулою; 2 – продих; 3 – підпродихова повітряна порожнина; 1 – верхня епідерма, вкрита кутикулою; 2 – продих; 3 – підпродихова повітряна порожнина; 4 – багатошарова палісадна паренхіма; 5 – опорні клітини з кутинізованими стінками; 6 – клітини губчастої паренхіми; 7 – повітряні порожнини в губчастій паренхімі; 8 – нижня епідерма; 9 – коркові „ґудзики”; 10 – провідний пучок; 11 –обкладка провідного пучка Листок латаття білого (Nymphaea alba )

 Опорні клітини в мезофілі листка Опорні клітини в мезофілі листка

 Анатомічна будова листка водяної рослини Анатомічна будова листка водяної рослини

 ВПЛИВ РІВНЯ ОСВІТЛЕННЯ НА РОЗМІР ЛИСТКІВ ТІНЬ СВІТЛО ВПЛИВ РІВНЯ ОСВІТЛЕННЯ НА РОЗМІР ЛИСТКІВ ТІНЬ СВІТЛО

 Листок дуба ( Quercus robur ) в поперечному розрізі: А – освітлений, Б – Листок дуба ( Quercus robur ) в поперечному розрізі: А – освітлений, Б – тіньовий: 1 – верхня епідерма, 2 – нижня епідерма, 3 – продих, 4 – стовпчастий мезофіл, 5 – губчастий мезофіл, 6 – провідний пучок

 Будова листка сукулентної рослини 1 – кутикула 2 – продих 3 – мезофіл 4 Будова листка сукулентної рослини 1 – кутикула 2 – продих 3 – мезофіл 4 – провідні пучки 5 – водоносна паренхіма

  Верхній ярус  Середній ярус  Нижній ярус Відбитки нижньої епідерми Верхній ярус Середній ярус Нижній ярус Відбитки нижньої епідерми листків Magnolia grandiflora з різних ярусів

 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕРМИ ТА ПЕРИДЕРМИ Ознака Епідерма Перидерма Генезис Із протодерми (первинна тканина) Із ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕРМИ ТА ПЕРИДЕРМИ Ознака Епідерма Перидерма Генезис Із протодерми (первинна тканина) Із фелогену (вторинна тканина) Цитологія Всі клітини живі; клітинні стінки тонкі, нерівномірно потовщені Живі і мертві клітини; клітини фелеми мають суберинізовані рівномірно потовщені клітинні стінки; клітини фелогену та фелодерми – тонкостінні Участь у комплексах _ Кірка Зв’ язок з навколишнім світом Продихи Сочевички

 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЧНИХ ТКАНИН СКЛЕРЕНХІМАОЗНАКА КОЛЕНХІМАВОЛОКНАСКЛЕРЕЇДИ Походження. Первинне і вторинне Первинне Форма клітин. Паренхімна, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЧНИХ ТКАНИН СКЛЕРЕНХІМАОЗНАКА КОЛЕНХІМАВОЛОКНАСКЛЕРЕЇДИ Походження. Первинне і вторинне Первинне Форма клітин. Паренхімна, інколи прозенхімна Прозенхімна. Паренхімна Вторинна клітинна стінка Целюлозна. Здерев’яніла, рідко целюлозна Здерев’яніла, іноді мінералізована Потовщення клітинної стінки Нерівномірне. Рівномірне В яких органах зустрічається Молоді стебла і черешки Стебла, корені, листки Плоди, насіння, листки, стебла

 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОЕМИ І КСИЛЕМИ ОЗНАКА КСИЛЕМА ФЛОЕМА Гістологічний склад: - провідний елемент Трахеї ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОЕМИ І КСИЛЕМИ ОЗНАКА КСИЛЕМА ФЛОЕМА Гістологічний склад: — провідний елемент Трахеї (судини) Трахеїди Здерев’ янілі клітинні стінки Ситовидні трубки з клітинами супутниками Ситовидні клітини Целюлозні клітинні стінки — механічний елемент Склеренхіма — лібриформ Склеренхіма – луб’ яні волокна — паренхімний елемент Паренхіма деревини Луб’ ян а паренхіма Розташування Ближче до центру органа Ближче до поверхні органа Напрямок транспорту Висхідний Низхідний Продукти, що транспортуються Вода і мінеральні речовини Органічні речовини, синтезовані самою рослиною

 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕБЛА І КОРЕНЯ З ПЕРВИННОЮ БУДОВОЮ СТЕБЛОЧАСТИНИ ОРГАНА КОРІНЬ ОДНОДОЛЬНОЇ РОСЛИНИ ДВОДОЛЬНОЇ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕБЛА І КОРЕНЯ З ПЕРВИННОЮ БУДОВОЮ СТЕБЛОЧАСТИНИ ОРГАНА КОРІНЬ ОДНОДОЛЬНОЇ РОСЛИНИ ДВОДОЛЬНОЇ РОСЛИНИ Покривна тканина Епіблема Епідерма Первинна кора: Дуже сильно розвинута Майже не виражена Добре розвинута — екзодерма Корковіюча паренхіма Асиміляційна паренхіма і коленхіма — мезодерма Поглинаюча паренхіма Запасаюча паренхіма — ендодерма Пропускні клітини та клітини з поясками Каспарі Крохмаленосна піхва Центральний циліндр: Розвинутий гірше ніж первинна кора Дуже сильно розвинутий Переважає над первинною корою — перицикл Меристема, паренхіма Склеренхіма і паренхіма — провідні пучки Радіальний Закриті колатеральні; безладне розташування Відкриті колатеральні і біколатеральні; розтащовані по колу — серцевинні промені Не виражені Основна паренхіма — серцевина Не виражена Основна паренхіма або порожнина, оточена основною паренхімою

 Вплив СО 2 на будову листка Вплив СО 2 на будову листка

 Схема будови листка Схема будови листка

 Анатомічна будова листка тютюну Анатомічна будова листка тютюну

 Анатомічна будова листка томату Анатомічна будова листка томату

 Розташування продихів на хвоїнці Розташування продихів на хвоїнці

 Поздовжній зріз хвоїнки Поздовжній зріз хвоїнки

 ГІПОДЕРМА ГІПОДЕРМА
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.