Скачать презентацию Адсорбція поглинання частинок певної речовини поверхнею іншої Скачать презентацию Адсорбція поглинання частинок певної речовини поверхнею іншої

16_Adsorption_Langmur.ppt

  • Количество слайдов: 21

Адсорбція – поглинання частинок певної речовини поверхнею іншої речовини, яке призводить до підвищення концентрації Адсорбція – поглинання частинок певної речовини поверхнею іншої речовини, яке призводить до підвищення концентрації речовини на поверхні розділу фаз у порівнянні з концентрацією тієї ж самої речовини всередині об’єму даної фази. Адсорбент – Адсорбат –

Ізотерма – Ізобара – Ізостера - Ізотерма – Ізобара – Ізостера -

Фізична та хімічна адсорбція Потенційні криві для фізичної сорбції (1) та хемосорбції (2) Фізична та хімічна адсорбція Потенційні криві для фізичної сорбції (1) та хемосорбції (2)

Потенціальні криві хемосорбції та ван-дер-ваальсової адсорбції Потенціальні криві хемосорбції та ван-дер-ваальсової адсорбції

Критерії розрізнення фізичної та хімічної адсорбції 1. Теплота адсорбції. 2. Швидкість адсорбції. 3. Температурний Критерії розрізнення фізичної та хімічної адсорбції 1. Теплота адсорбції. 2. Швидкість адсорбції. 3. Температурний інтервал адсорбції. 4. Оборотність фізичної та необоротність хімічної адсорбції. 5. Збереження при фізичній адсорбції молекулами адсорбату своєї індивідуальності на відміну від хімічної адсорбції.

Ізобара адсорбції Ізобара адсорбції

Ізотерма адсорбції Генрі Розчинність газів: Ізотерма адсорбції Генрі Розчинність газів:

Ізотерма адсорбції Фрейндліха для неоднорідної поверхні Ізотерма адсорбції Фрейндліха для неоднорідної поверхні

Основні положення теорії адсорбції Ленгмюра 1. На поверхні адсорбенту є обмежена кількість адсорбційних центрів Основні положення теорії адсорбції Ленгмюра 1. На поверхні адсорбенту є обмежена кількість адсорбційних центрів (тобто ділянок, на яких відбувається адсорбція). 2. На кожному адсорбційному центрі може адсорбуватися лише одна молекула адсорбату. 3. Усі адсорбційні центри однакові. 4. Адсорбовані молекули не впливають одна на іншу. 5. Адсорбовані молекули знаходяться у динамічній рівновазі з молекулами адсорбату, що знаходяться у середовищі, з якого відбувається поглинання

Теорія адсорбції Ленгмюра У стані рівноваги: Теорія адсорбції Ленгмюра У стані рівноваги:

Ізотерма адсорбції Ленгмюра (Kr на плівці вуглецю) Ізотерма адсорбції Ленгмюра (Kr на плівці вуглецю)

Ізотерма адсорбції Ленгмюра Загальний вигляд ізотерми адсорбції Ленгмюра при різних температурах (Т 2 > Ізотерма адсорбції Ленгмюра Загальний вигляд ізотерми адсорбції Ленгмюра при різних температурах (Т 2 > T 1) на тому ж самому адсорбенті

Ізотерми адсорбції етану на поверхні графітованої сажі при різних температурах Ізотерми адсорбції етану на поверхні графітованої сажі при різних температурах

Ізотерма адсорбції Ленгмюра За малих p: (Ізотерма Генрі) Ізотерма адсорбції Ленгмюра За малих p: (Ізотерма Генрі)

Лінеаризація рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра Лінеаризована форма рівняння Ленгмюра Лінеаризація рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра Лінеаризована форма рівняння Ленгмюра

Визначення питомої поверхні адсорбенту (Sпит. ) Питома поверхня деяких сорбентів: Активоване вугілля Силікагель 500 Визначення питомої поверхні адсорбенту (Sпит. ) Питома поверхня деяких сорбентів: Активоване вугілля Силікагель 500 -1000 м 2/г 200 -300 м 2/г Типовий розмір посадкового майданчика адсорбатів: (10 -20)· 10 -20 м 2/г

Константа рівноваги адсорбції Рівняння ізостери адсорбції: Ізостерична ентальпія адсорбції: Константа рівноваги адсорбції Рівняння ізостери адсорбції: Ізостерична ентальпія адсорбції:

Ізостерична теплота адсорбції Теплота адсорбції метану на графітованій сажі Ізостерична теплота адсорбції Теплота адсорбції метану на графітованій сажі

Ізотерма адсорбції Ленгмюра для одночасної адсорбції декількох газів Ізотерма адсорбції Ленгмюра для одночасної адсорбції декількох газів

Ізотерма адсорбції Ленгмюра Хемосорбція, що супроводжується дисоціацією на атоми X 2 + 2[ ] Ізотерма адсорбції Ленгмюра Хемосорбція, що супроводжується дисоціацією на атоми X 2 + 2[ ] 2[X] За низьких тисків: