Адсорбція на неоднорідних поверхнях Константа рівноваги адсорбції

 • Размер: 362 Кб
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Адсорбція на неоднорідних поверхнях Константа рівноваги адсорбції по слайдам

 Адсорбція на неоднорідних поверхнях Адсорбція на неоднорідних поверхнях

 Константа рівноваги адсорбції 2θ 2 θ Δ ln RT q RT H T p Константа рівноваги адсорбції 2θ 2 θ Δ ln RT q RT H T p адс RTq RT H R S RT G адсадс beeee. K ΔΔΔ 2Δ ln RT H T K адс Рівняння ізостери адсорбції: Ізостерична теплота адсорбції θ)-(1 θ p K θ)-(1 θ lnln p p. K

 Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні q 0 – теплота адсорбції на місцях з максимальною Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні q 0 – теплота адсорбції на місцях з максимальною адсорбційною здатністю за → 0θ 0θ Cqq 10 qq. C q 1 – теплота адсорбції за → 1 за майже повністю заповненого моношару на місцях з мінімальною адсорбційною здатністю

 Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні RT C f θ 0θ Cqq Для хемосорбції азоту на Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні RT C f θ 0θ Cqq Для хемосорбції азоту на залізі q 0 = 170 к. Дж/моль, q 1 = 84 к. Дж/моль При 300 K f = 18 RTq RT H R S RT G адсадс beeee. K ΔΔΔ θ 0θ θ 0 f RT C RT q RTqe. Kebebe. K адс

 Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні ii i p. K 1 θθ Kp Kp aam Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні ii i p. K 1 θθ Kp Kp aam 1 Kp. Kp 1θ θ 1 0 d p. K i i Якщо для кожної окремої i — тої ділянки q i = const: Якщо вважати спектр теплот адсорбції квазібезперервним та K i = K :

 Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні 1 0 θ 0 1 0 θ 1 θd pe. Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні 1 0 θ 0 1 0 θ 1 θd pe. K d p. K f f i i θ 0 f pe. Ky f pe. K p. Kff ydy fd pe. K 0 0 11 θ 11 0 θ 0 θ 0θ f e. KK Робимо заміну : θ θ 0 dpef. Kdy fdpe. K f 1 θθ 0 0θ p. Ky 0 1θ f pe. Ky

 Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні fp. K pe. K p. Kff pe. K p. K Адсорбція на рівномірно-неоднорідній поверхні fp. K pe. K p. Kff pe. K p. K fydy fd pe. Kf f 0 01 0 θ 0 1 1 ln 1 11 11 θ 1 0 0 )1 ln( 1 y ydy f e. KK 01 p. K fpe. K p. K f f 1 0 0 0 1 1 ln 1 θ

 Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна p. K f 1 0 11 ln 1 θ Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна p. K f 1 0 11 ln 1 θ

 Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна : часткові випадкиp. K f 1 0 1 1 ln Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна : часткові випадкиp. K f 1 0 1 1 ln 1 θ f e. KK 01 1 1 p. K 0 p 1 0 p. K 0θ 1)p 2) 1 ln 1 θ 1 0 f e fp. K f

 Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна : часткові випадкиp. K f 1 0 1 1 ln Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна : часткові випадкиp. K f 1 0 1 1 ln 1 θ f e. KK 01 1 0 p. K 10 KK 3 ) За середніх ступенів заповнення: )ln(1 θ 0 p. K f 11 p. K Логарифмічна ізотерма Тьомкіна

 Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна : часткові випадкиp. K f 1 0 1 1 ln Квазілогарифмічна ізотерма Тьомкіна : часткові випадкиp. K f 1 0 1 1 ln 1 θ f e. KK 01 4 ) За відносні низьких тисків: 11 p. K (Ізотерма Генрі )p f. K p. K fp. K f 0 0 1 0 )1 ln(1 11 ln 1 θ

 Типи дефектів у твердому тілі Викривлення граток біля вакансії 1 та міжвузлового атома 2 Типи дефектів у твердому тілі Викривлення граток біля вакансії 1 та міжвузлового атома

 Типи дефектів у твердому тілі Тераси та сходинки у монокристалах Типи дефектів у твердому тілі Тераси та сходинки у монокристалах

 Типи дефектів у твердому тілі Крайові дислокації на малокутових межах зерен Полікристал, складений із Типи дефектів у твердому тілі Крайові дислокації на малокутових межах зерен Полікристал, складений із когерентно зсунутих ділянок
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.