Адміністративний процес Тема: “Поняття, особливості та структура адміністративного

Описание презентации Адміністративний процес Тема: “Поняття, особливості та структура адміністративного по слайдам

Адміністративний процес Тема: “Поняття, особливості та структура адміністративного процесу” Адміністративний процес Тема: “Поняття, особливості та структура адміністративного процесу”

ПЛАН: 1. Поняття та особливості адміністративного процесу. 2. Структура адміністративного процесу. 3. Принципи адміністративногоПЛАН: 1. Поняття та особливості адміністративного процесу. 2. Структура адміністративного процесу. 3. Принципи адміністративного процесу.

Що таке адміністративний процес?  Та навіщо він нам потрібен? - вид юридичного процесу;Що таке адміністративний процес? Та навіщо він нам потрібен? — вид юридичного процесу; — допомагає управлінським матеріальним галузям права жити та дихати; — складається з процесуальних норм

Основні Концепції розуміння адміністративного процесу: - Юрисдикційна (вузька); - Управлінська (широка); - Судова; -Основні Концепції розуміння адміністративного процесу: — Юрисдикційна (вузька); — Управлінська (широка); — Судова; — Моя або сучасна

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС Адмін.  судочинство (КАСУ) Адміністративно- деліктне провадження (КУПа. П) Адмін.  процедуриАДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС Адмін. судочинство (КАСУ) Адміністративно- деліктне провадження (КУПа. П) Адмін. процедури

Адміністративний процес – особлива діяльність органів публічної адміністрації щодо розгляду та вирішення адміністративних справАдміністративний процес – особлива діяльність органів публічної адміністрації щодо розгляду та вирішення адміністративних справ

Адмін. процес VS АПП? Процес – діяльність Галузь права – сукупність норм Адмін. процес VS АПП? Процес – діяльність Галузь права – сукупність норм

МЕТОДИ Адмін. процеса: - загальні (імперативні,  диспозитивні); - спеціальні (координації,  субординації, реординації,МЕТОДИ Адмін. процеса: — загальні (імперативні, диспозитивні); — спеціальні (координації, субординації, реординації, адмін. договору тощо).

ПРИНЦИПИ Адмін. процесу: - Верховенства права; - Законність; - Презумпція винуватості. ПРИНЦИПИ Адмін. процесу: — Верховенства права; — Законність; — Презумпція винуватості.

СТРУКТУРА Адмін. процесу: Провадження (процедури) Стадії (5 основних) Процес. Етапи Процес. Дії СТРУКТУРА Адмін. процесу: Провадження (процедури) Стадії (5 основних) Процес. Етапи Процес. Дії

Класифікація проваджень: - конфліктні/неконфліктні; - судові/позасудові; - юрисдикційні/неюрисдикційні; - звичайні/спрощені. Класифікація проваджень: — конфліктні/неконфліктні; — судові/позасудові; — юрисдикційні/неюрисдикційні; — звичайні/спрощені.