Адам генетикасы

Скачать презентацию Адам генетикасы Скачать презентацию Адам генетикасы

genetika.pptx

 • Размер: 375.7 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Адам генетикасы по слайдам

Адам генетикасы   Дайында ан: М ратова Б. А.  Адам генетикасы Дайында ан: М ратова Б. А. ғ ұ Тексерген: Бисалыева Р. Н.

 Адам генетикасы. Адамны ң т ымұқ уалаушылы ж не згергіштік қ қ ә Адам генетикасы. Адамны ң т ымұқ уалаушылы ж не згергіштік қ қ ә ө асиетін зерттейтін қ генетика ылымыны бір саласын ғ ң антропогенетика деп атайды. Адамны ң биологиялы пісіп-жетілуі, қ мінез- лы асиеттері құ қ қ т ымұқ уалайтын гендерді ба ылауында қ ң қ болады.

Биохимиялы дісқ ә Б л діс ар ылы кейбір т ым ұ ә қ ұқБиохимиялы дісқ ә Б л діс ар ылы кейбір т ым ұ ә қ ұқ куалайтын ауруларды зат алмасу ң процесіні б зылуынан болатынын ң ұ аныктайды. Мысалы, ант диабеті қ алкантонурия (оксидоза ферментіні ң жетіспеуі) фенилкетонурия (кема ыл), қ альбинизм (меланин т зілмейді), т. б. ү Осы дісті колдану н тижесінде 500 ә ә ауруды т рі аны талды. ң ү қ

 Модельдеу дісі. ә Адам генетикасында модельдеу дісіні екі ә ң т рі болады: биологиялы Модельдеу дісі. ә Адам генетикасында модельдеу дісіні екі ә ң т рі болады: биологиялы ү қ математикалы. қ Т ым уалайтын ауруларды биологиялы ұқ қ қ модельдеу Н. И. Вавиловты т ым ң ұқ куалауда ы згергіштікті гомологтік ғ ө ң катарлар за ына негізделген. Жануарларда ң кездесетін кейбір ауру тудыратын мутацияны т рлері, адамда да сондай ң ү згерістер тудырады ө

 Мысалы, гемофилия( дайы ан а ып, Ұ қ ғ то татуы иын а со Мысалы, гемофилия( дайы ан а ып, Ұ қ ғ то татуы иын а со атын, к бінесе қ қ ғ ғ ө еркектерге т н т ым уалайтын ә ұқ қ ауру. )

Б лшы ет ұ қ месопатиясы Б лшы ет ұ қ месопатиясы

 ант диабеті - б л Қ ұ андақ антқ м лшеріні к бейіп ант диабеті — б л Қ ұ андақ антқ м лшеріні к бейіп кетуінен пайда ө ң ө болатын дерт

 А хондроплазия- ергежейлілік , бетті ң секпілі, кезді шел басу, с йекті ү А хондроплазия- ергежейлілік , бетті ң секпілі, кезді шел басу, с йекті ү ң омырлы ы, т. б. ғ

 Б л діс адам генетикасын зерттеуде со ы ұ ә ңғ кездері ке інен олданылып Б л діс адам генетикасын зерттеуде со ы ұ ә ңғ кездері ке інен олданылып ж р. Жалпы ң қ ү адамда болатын т рлі т ым уалайтын ү ұқ қ згерістер клеткада ы зат алмасуды б зылуына ө ғ ң ұ тікелей байланысты. Олар сол клетканы ң рамына кіретін белоктар, нуклеин құ ыш ылдары, к мірсулар, майлар, липидтер қ қ ө ж не т. б. екенін б рын ы ткен саба тардан ә ұ ғ ө қ білесі дер. Айталы , ДН молекуласында ң қ Қ згеріс болса, онда ген згерді деген с з. Себебі, ө ө ө генні зі сол ДН -дан т рады. Ал ондай ң ө Қ ұ згеріс т ым уалайды. ө ұқ қ

 Биохимиялы дісті лкен практикалы та қ ә ң ү қ ма ызы бар. Биохимиялы дісті лкен практикалы та қ ә ң ү қ ма ызы бар. Мысалы, ДН — а талдау жасау ң Қ ғ ар ылы баланы ата-анасын д л аны тап табу а қ ң ә қ ғ болады. Б л діс азір археологиялы ұ ә қ қ зерттеулерде де олданылып ж р. Со ы кезде қ ү ңғ Шы ыс аза станда ы Алтай тауынан табыл ан ғ Қ қ ғ ғ «Алтын Адамны ” кейбір лпалары м гі ң ұ әң м зды астында жат анды тан са тал ан. ұ ң қ қ қ ғ Соларды рамында ы ДН -ны алып бізді ң құ ғ Қ ң ( аза ты ) ДН -мызбен салыстырып қ қ ң Қ зерттегенде олар сас болып шы ан. Б л бізді ұқ ққ ұ ң ар ы тегіміз са тар, ндар екендігін д лелдеп ғ қ ғұ ә отыр.