Скачать презентацию Achoimre ar na Briathra Rialta neamhrialta Скачать презентацию Achoimre ar na Briathra Rialta neamhrialta

b2bba502c5ee0c30c8b033749150cc83.ppt

  • Количество слайдов: 47

Achoimre ar na Briathra Rialta & neamhrialta Achoimre ar na Briathra Rialta & neamhrialta

An Chéad Réimniú An Chéad Réimniú

1 a canann sé canfaidh sé chanfadh sé 1 a canann sé canfaidh sé chanfadh sé

can sing cas - turn ceap - think cum - compose glan - clean can sing cas - turn ceap - think cum - compose glan - clean las - light múch - quench pós - marry scríobh - write tóg – build; take

1 b filleann sé fillfidh sé d’fhillfeadh sé 1 b filleann sé fillfidh sé d’fhillfeadh sé

fill return athchuir - recultivate éist - listen fáisc - squeeze feil - suit fill return athchuir - recultivate éist - listen fáisc - squeeze feil - suit fóir – give succour fuaigh - sew fuin - knead oil – train, educate oir – suit, fit

1 c siúlann sé siúlfaidh sé shiúil sé shiúlfadh sé Riail: leathnaítear an briathar 1 c siúlann sé siúlfaidh sé shiúil sé shiúlfadh sé Riail: leathnaítear an briathar nuair a chuirtear foirceann ar bith leis:

Siúil walk Adhlaic - bury Ceiliúir - celebrate Gearáin - complain Iomlaisc - tumble Siúil walk Adhlaic - bury Ceiliúir - celebrate Gearáin - complain Iomlaisc - tumble Seachaid – deliver Taispeáin - show Tíolaic - dedicate Tionlaic - escort Tionóil - assemble

1 c pacálann sé pacálfaidh sé phacáil sé phacálfadh sé Riail: leathnaítear briathra ar 1 c pacálann sé pacálfaidh sé phacáil sé phacálfadh sé Riail: leathnaítear briathra ar -áil nuair a chuirtear foirceann leis nach dtosaíonn le ‘t’ (m. sh. pacáiltear ach pacálaim)

pacáil pack armáil - arm athchúrsáil - recycle campáil - camp fíneáil - fine pacáil pack armáil - arm athchúrsáil - recycle campáil - camp fíneáil - fine péinteáil - paint pumpáil - pump seiceáil - check sórtáil - sort tástáil - test

An Dara Réimniú An Dara Réimniú

2 a ceannaíonn sé ceannóidh sé cheannaigh sé cheannódh sé 2 a ceannaíonn sé ceannóidh sé cheannaigh sé cheannódh sé

ceannaigh buy admhaigh - admit beannaigh - greet beartaigh - plan breathnaigh - observe ceannaigh buy admhaigh - admit beannaigh - greet beartaigh - plan breathnaigh - observe cabhraigh - help críochnaigh - finish fiafraigh - enquire, ask scrúdaigh - examine tarlaigh - happen

2 b bailíonn sé baileoidh sé bhailigh sé bhaileodh sé 2 b bailíonn sé baileoidh sé bhailigh sé bhaileodh sé

bailigh collect ainmnigh - name ceistigh - question deisigh - mend dírigh - straighten; bailigh collect ainmnigh - name ceistigh - question deisigh - mend dírigh - straighten; aim éiligh - demand éirigh - get up; rise léirigh - portray litrigh - spell mínigh - explain

3 b osclaíonn sé insíonn sé osclóidh sé inseoidh sé d’oscail sé d’inis sé 3 b osclaíonn sé insíonn sé osclóidh sé inseoidh sé d’oscail sé d’inis sé d’osclódh sé d’inseodh sé Riail: briathra a choimrítear má chuirtear foirceann ar bith leo.

ceannaigh buy aithin - recognise bagair - threaten codail - sleep eitil - fly ceannaigh buy aithin - recognise bagair - threaten codail - sleep eitil - fly freagair - answer fuascail - liberate múscail - awaken satail - trample imir - play

An Briathar Saor An Briathar Saor

An Chéad Réimniú An Chéad Réimniú

cantar é siúltar é canfar é siúlfar é canadh é siúladh é chanfaí é cantar é siúltar é canfar é siúlfar é canadh é siúladh é chanfaí é shiúfaí é 1 bristear é pacáiltear é brisfear é pacálfar é briseadh é pacáladh é bhrisfí é phacálfaí é

An Dara Réimniú An Dara Réimniú

bunaítear é osclaítear é bunófar é osclófar é bunaíodh é osclaíodh é bhunofaí é bunaítear é osclaítear é bunófar é osclófar é bunaíodh é osclaíodh é bhunofaí é d’osclófaí é 2 sínítear é imrítear é síneofar é imreofar é síníodh é imríodh é shíneofaí é d’imreofaí é

an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú

an cá mura sula go nach Ø + urú Cá gcanann sibh? ní + an cá mura sula go nach Ø + urú Cá gcanann sibh? ní + séimhiú

an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú

an cá mura sula go nach Ø + urú Canann muid sa séipéal. ní an cá mura sula go nach Ø + urú Canann muid sa séipéal. ní + séimhiú

an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú

an cá mura sula go nach h Ø + urú ní + séimhiú Ní an cá mura sula go nach h Ø + urú ní + séimhiú Ní c anann muid gach oíche.

an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú an cá mura sula go nach Ø + urú ní + séimhiú

an cá mura sula go nach + urú Cá gcanann sibh? mura gcanann sibh? an cá mura sula go nach + urú Cá gcanann sibh? mura gcanann sibh? sula gcanann sibh? go/ nach gcanann sibh An gcanann sibh?

Aimsir Chaite ar cár murar sular gur Nár Níor Ø Chan sibh + séimhiú Aimsir Chaite ar cár murar sular gur Nár Níor Ø Chan sibh + séimhiú Ar chan sibh? Cár chan sibh? murar chan sibh sular chan sibh gur/ nár chan sibh

Briathra Neamhrialta Briathra Neamhrialta

An Seisear An Seisear

Foirmeacha neamhspleácha Ar na briathra neamhrialta tá 6 bhriathar le foirmeacha spleácha / neamhspleácha: Foirmeacha neamhspleácha Ar na briathra neamhrialta tá 6 bhriathar le foirmeacha spleácha / neamhspleácha: Is iad: abair, bí, déan, faigh. feic, téigh.

Foirm spleách = foirm speisialta den bhriathar a úsáidtear le míreanna briathartha mar: ní; Foirm spleách = foirm speisialta den bhriathar a úsáidtear le míreanna briathartha mar: ní; an, go, nach, cá, mura, sula agus sa mhodh coinníollach: dá chuaigh mé ach: ní dheachaigh mé… chonaic mé ach: an bhfaca tú Foirmeacha spleácha

An Seisear dúirt bhí rinne fuair chonaic chuaigh ní dúirt ní raibh ní dhearna An Seisear dúirt bhí rinne fuair chonaic chuaigh ní dúirt ní raibh ní dhearna ní bhfuair ní fhaca ní dheachaigh an ndúirt an raibh an ndearna an bhfuair an bhfaca an ndeachaigh

Faigh Is é an briathar ‘faigh’ an t-aon bhriathar ag a bhfuil foirmeacha spléacha Faigh Is é an briathar ‘faigh’ an t-aon bhriathar ag a bhfuil foirmeacha spléacha san aimsir fháistineach agus sa mhodh coinníollach: gheobhaidh mé ní bhfaighidh mé gheobhadh sé ní bhfaigheadh sé

Míreanna Briathartha le foirmeacha spléacha an ndúirt sé cá raibh sí mura ndearna tú Míreanna Briathartha le foirmeacha spléacha an ndúirt sé cá raibh sí mura ndearna tú go bhfuair siad nach bhfaca sibh sula ndeachaigh mé dá bhfaigheadh sí

Foirmeacha eile de na briathra Neamhrialta rug tháinig d’ith dúirt bhí beireann tugann tagann Foirmeacha eile de na briathra Neamhrialta rug tháinig d’ith dúirt bhí beireann tugann tagann itheann deir tá / bíonn béarfaidh tabharfaidh tiocfaidh íosfaidh déarfaidh beidh - bheadh

Modh múinte na haimsire fáistiní Modh múinte na haimsire fáistiní

Rachaidh mécá raibh síRocky Mountains go dtí na Íosfaidh mé mar tá sé easy Rachaidh mécá raibh síRocky Mountains go dtí na Íosfaidh mé mar tá sé easy to eat

Tioc. . Tiocfaidh mé…do na sicíní! Tabharfaidh mé… I’ll give a tour… Tioc. . Tiocfaidh mé…do na sicíní! Tabharfaidh mé… I’ll give a tour…

Déarfaidh mé leis na daoine in Derry. Gheobhaidh mé……. . yoyo Déarfaidh mé leis na daoine in Derry. Gheobhaidh mé……. . yoyo

Béarfaidh mé ar……. . an liathróid Déanfaidh mé súp… me Jane you Tarzan! Béarfaidh mé ar……. . an liathróid Déanfaidh mé súp… me Jane you Tarzan!

Feicfidh mé …… feck it! Feicfidh mé …… feck it!

Rachaidh mé go dtí na Rocky Mountains Íosfaidh mé mar tá sé easy to Rachaidh mé go dtí na Rocky Mountains Íosfaidh mé mar tá sé easy to eat Déarfaidh mé leis na daoine in Derry. Gheobhaidh mé……. . yoyo Béarfaidh mé ar……. . an liathróid Déanfaidh mé súp… me Jane you Tarzan! Feicfidh mé …… feck it!