Абы лай хан атында ы аза ғ Қ

Скачать презентацию Абы лай хан атында ы аза ғ Қ Скачать презентацию Абы лай хан атында ы аза ғ Қ

1112___.ppt

 • Размер: 5.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Абы лай хан атында ы аза ғ Қ по слайдам

Абы лай хан атында ы аза ғ Қ қ Халы аралы атынастар ж не лемАбы лай хан атында ы аза ғ Қ қ Халы аралы атынастар ж не лем қ қ Қ ә Ә Тілдері Университеті АЛМАТЫ 2016 Орында ан: Усманов Султанбек ғ 209 топ абылда ан: ыйсы ова Асем Қ ғ Қ қЭКОЛОГИЯ ОША АН ОРТА Қ Ғ

ЭКОЛОГИЯ ОША АН ОРТАҚ Ғ ЭКОЛОГИЯ ОША АН ОРТАҚ Ғ

Курсты негізгі ма сатың қ : студенттерді ң жалпы экология, экологиялы санаКурсты негізгі ма сатың қ : студенттерді ң жалпы экология, экологиялы сана мен қ экологиялы лемтаным негіздерін ме геруі; қ ә ң адамны шаруашылы рекеттеріні , сіресе ң қ ә ң ә таби атты ар ынды пайдалану кезіндегі ғ қ қ рекеттеріні зардаптарына ба а беру; ә ң ғ о амны ж не б кіл биосфераны қ ғ ң ә ү ң практикалы м селелерін шешу шін ажетті қ ә ү қ білімдер беру.

 • орша ан ортаҚ ғ – б л біз мір ұ ө с ріп жат • орша ан ортаҚ ғ – б л біз мір ұ ө с ріп жат ан орта. ү қ • Экология — жеке а заларды ғ ң ж не оларды бірлестіктеріні ә ң ң арасында ы зара серді, ғ ө ә олар а тіршілік орта ғ факторларыны ы палын ң қ зерттейтін ылым. ғ

 Адамдарды мір с ру жа дайларыны оларды ң ө ү ғ ң ң Адамдарды мір с ру жа дайларыны оларды ң ө ү ғ ң ң денсаулы тарына деген сері ежелден бай алды. қ ә қ Алайда, тек XX асырда адамзат к птеген ауруларды ғ ө ң тікелей атмосфераны ластануымен, кір ауыз сумен ң ж не сапасыз азы -т лікпен байланысын бай айды. ә қ ү қ

Халы аралы денсаулы са тау йымыны есебі қ қ ұ ң бойынша адамны денсаулы ы, пайызХалы аралы денсаулы са тау йымыны есебі қ қ ұ ң бойынша адамны денсаулы ы, пайыз бойынша ң ғ мыналар а т уелді болады ғ ә : мір салты Ө орша ан Қ ғ орта а ғ А заны ғ ң рпа тан ұ қ рпа а ұ қ берілген ерекшеліктері Денсаулы са тау қ қ саласыны дамуына ң

Адамдар р ашан да орша ан орта а сер ететін, алайда ә қ қ ғ ғАдамдар р ашан да орша ан орта а сер ететін, алайда ә қ қ ғ ғ ә азіргі та да б ндай сер лкен таби и апат а кеп со уы бден м мкін қ ң ұ ә ү ғ қ ә ғ ә ү

орша ан орта а техникалы амтамасыз ету Қ ғ ғ қ қ ж йелеріндегі апаттарорша ан орта а техникалы амтамасыз ету Қ ғ ғ қ қ ж йелеріндегі апаттар мен а аулар н тижесінде ү қ ә к птеген ластаушы заттар тасталады. ө

Атмосфера к ліктер мен ө ндірісті орындардан шы атын ө ғ т рлі зиян газдармен үАтмосфера к ліктер мен ө ндірісті орындардан шы атын ө ғ т рлі зиян газдармен ү ластанады.

Химиялы заттар қ атмосфераны Жерді К нні ң ү ң радиациясын жібермейтін кедергіні б зады.Химиялы заттар қ атмосфераны Жерді К нні ң ү ң радиациясын жібермейтін кедергіні б зады. ұ

 Екі бастапқы экологиялық мәселелер – табиғи ресурстарды қайдан алу мен өндірістік қалдықтарды қайда жіберу? Екі бастапқы экологиялық мәселелер – табиғи ресурстарды қайдан алу мен өндірістік қалдықтарды қайда жіберу? – Қазақстан арқылы шешіледі.

Сіздердің әлеміңіз – біздің әлем! Қорғаңыз оны! Сіздердің әлеміңіз – біздің әлем! Қорғаңыз оны!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.