Скачать презентацию A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás Скачать презентацию A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás

0396a7a021fe4c28059a0ed54a4cff99.ppt

  • Количество слайдов: 20

A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás Bíró biro. tamas@hebraisztika. hu Bíró Tamás: A zsidó világ A mai zsidóság irányzatai Tamás Bíró biro. [email protected] hu Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 1/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 2/20 biro. tamas@hebraisztika. hu http: //www. Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 2/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

A zsidóság határán Hol a zsidóság határa? • Szamaritánusok • Karaiták (Anan ben David, A zsidóság határán Hol a zsidóság határa? • Szamaritánusok • Karaiták (Anan ben David, i. sz. 9. sz. ) • Sabbataianusok (Dönme; Sabbatai Cvi, 1666. ) • Messiás hívő zsidók (Jews for Jesus) • (Messiás-hívő lubavicsiak? ) Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 3/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

A zsidóság ma Három dimenzió: • Földrajz: – Askenázok, szfaradiak, jemeniek, stb. • Ideológia: A zsidóság ma Három dimenzió: • Földrajz: – Askenázok, szfaradiak, jemeniek, stb. • Ideológia: – Haszidok vs. mitnagdim (litvákok) – Cionizmus (territorializmus, autonomizmus, …) • A modernitásra adott válasz: – Reform vs. ortodoxia, és ami közte van Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 4/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Földrajz • A zsidóság nincs centralizálva: helyi autoritások • Földrajzi különbségek a minhagokban • Földrajz • A zsidóság nincs centralizálva: helyi autoritások • Földrajzi különbségek a minhagokban • Askenázi zsidóság: keresztény uralom alatt 10. sz. Németo. (É-Franciao. ) 15 -16. sz. Lengyelo. Oroszo. stb. Jiddisül beszélő (Judeo-német); Jüdisch-Deutsch • Szfaradi zsidóság: - főleg muszlim uralom alatt Spanyolo. , Portugália 1492. Mediteráneum + Közel-Kelet Spanyol menekültek (ladino nyelvű) + helyiek (arabul beszélő) 17. sz. : Hollandia (Antwerpenből; portugál közösség), Anglia… • Jemeni, perzsa, olasz, stb. közösségek Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 5/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Mozgalmak? • Földrajz: csatlakozz a helyi közösséghez! • Középkor: tömeges migráció Több közösség egy Mozgalmak? • Földrajz: csatlakozz a helyi közösséghez! • Középkor: tömeges migráció Több közösség egy városban (pl. Amsterdam) • Mozgalmak – modern jelenség: 18. század Decentralizálva, egy “ideológiát” követve - Haszidizmus vs. mitnagdim - Reform vs. ortodoxia - Cionizmus, mizrachi (= vallásos cionizmus) Agguda, Bund, autonomizmus, territorializmus, stb. Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 6/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Haszidizmus • Haszid (chaszid, pl. chaszidim) – – – Bal Shem Tov (R. Israel Haszidizmus • Haszid (chaszid, pl. chaszidim) – – – Bal Shem Tov (R. Israel ben Eliezer, kb. 1700 -1760) Népszerű kabbala (miszticizmus) Lázadás a rabbinikus elitizmus ellen Népi vallásosság (“csodarabbik”, legendák, …) Rebbe: haszid csoport karizmatikus vezetője Pszeudo-földrajzi “mozgalmak”: X város rebbéje Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 7/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Haszidok, mitnagged-ek • Haszidok: manapság: Szatmár, Lubavics (Chabad), Gur, Belz… • Mitnagged-ek: Mozgalom, a Haszidok, mitnagged-ek • Haszidok: manapság: Szatmár, Lubavics (Chabad), Gur, Belz… • Mitnagged-ek: Mozgalom, a haszidizmushoz hasonlóan, XIX. sz. eleje – A hasszidizmus ellen – Jesiva-mozgalom – Muszár-mozgalom: etikai irodalom – Ma: „litvákok”, „litvisek” – Elijah of Vilna (GRA, a Vilna Gáon: 1720 -1797) Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 8/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Cionizmus és az arra adott válaszok • • • A modern politikai cionizmus előfutárai Cionizmus és az arra adott válaszok • • • A modern politikai cionizmus előfutárai Herzl, 1897: modern politikai cionizmus Cionizmus vs. territorializmus Mizrachi: vallásos cionizmus, rav Kook Agguda: ultra-ortodox politikai mozgalom Autonomizmus, Jiddisizmus Szekuláris, két háború közötti Kelet-Európa • Vallásos anticionizmus (Szatmár, Neturé Karta) Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 9/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Válasz a modernitásra “Bal” “Jobb” Magyaro. : neológia Németo. : fő USA: reform conservative Válasz a modernitásra “Bal” “Jobb” Magyaro. : neológia Németo. : fő USA: reform conservative reconstructionism UK: liberal reform progressive Israel: (maszorti) NL: LJG Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 10/20 ortodoxia neo-ortodoxia orthodox (modern és ultra) United Synagogues charedi vallásos PIG/NIK charedi biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Haszkala • Haszkala = zsidó felvilágosodás • Három hullám: – 1750 -1800: Berlin, Moses Haszkala • Haszkala = zsidó felvilágosodás • Három hullám: – 1750 -1800: Berlin, Moses Mendelssohn (1729 -1786) – 1800 -1850: Habsburg Birodalom – 1850 -1900: a cári birodalom területe • Asszimiláció vagy integráció? • A kultúra elemeinek átvétele: – Nyelv (nyugati jiddis Jüdischdeutsch Hochdeutsch) – Viselkedési minták, öltözködés, stb. – Értékrend: tudomány, művészetek, esztétika… Nyugatról keletre: nagyobb zsidó lakosság + kevésbé vonzó környező társadalom Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 11/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

A németországi reform • A németországi reform – XIX. sz. eleje: 1810. Seesen, 1818. A németországi reform • A németországi reform – XIX. sz. eleje: 1810. Seesen, 1818. Hamburg, stb. • A környezethez való radikális hasonulás – A sabbat áthelyezése vasárnapra – A Cionba való visszatérés és az áldozatokra való utalások eltörlése az imákból – Prédikációk és imák a helyi nyelven (Hochdeutsch) – Esztétika: rövidebb imák, organa, templomszerű zsinagógák, lelkészruhák a rabbik számára, stb. • • Wissenschaft des Judentums (A. Geiger, Z. Fraenkel, …) A reform három fázisa: 1. Esztétika; 2. Tudományos-ideológiai; 3. Szervezeti Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 12/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Ortodoxia • Az ortodoxia szintén modern mozgalom: Szintén a modernitásra adott válasz: elvetés • Ortodoxia • Az ortodoxia szintén modern mozgalom: Szintén a modernitásra adott válasz: elvetés • Chatam Szofer (Moses Schreiber, 1762 -1839) – Pressburg (Pozsony, Bratislava) – “Az új tórailag tiltva van” Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 13/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Három út • A modernitás tudatos támogatása: reform • A modernitás tudatos elvetése: ortodoxia Három út • A modernitás tudatos támogatása: reform • A modernitás tudatos elvetése: ortodoxia • A többség: ideológiától mentes pragmatizmus: – Lassú modernizáció – Hagyomány otthonról – A hagyomány lassú elveszése – Földrajzi és szociológiai tényezőktől függően, különböző tempóban Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 14/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Különböző modellek (1) • Hollandia: Portugál és askenázi közösség. Nincs szakadás, az egész közösség Különböző modellek (1) • Hollandia: Portugál és askenázi közösség. Nincs szakadás, az egész közösség lassan modernizálódik. Nézeteltérések, apróbb konfliktusok a szervezeten belül. II. Világháború után: ultraordoxia, reform (LJG) • USA: Orthodoxy vs. Reform Conservative: szakadás a reformból jobbra (shrimps) Reconstructionists: a conservative-ból balra, ma már „szélsőbal” Reform: lassan visszahoz sok elemet a hagyományból II. vh. után: conservative-ok balra mozognak (vs. conservadox csoportok) Ortodoxia: modern ortodoxia vs. charedim (“ultra-orthodox”) Új kérdések: szombati utazás, nők, homoszexualitás, “patrilinearity”… Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 15/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Különböző modellek (2) • Németország: A korai, radikális reform után: nincs szakadás, az egész Különböző modellek (2) • Németország: A korai, radikális reform után: nincs szakadás, az egész közösség lassan modernizálódik. Neo-ortodoxia (Frankfurt, Berlin): Samson Raphael Hirsch (1808 -1888), Azriel Hildesheimer: szakadás jobbra • Magyarország: – Korai reform: Chorin Áron, stb. , de sikertelen – Viszont: Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 16/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Különböző modellek (3) • Magyarország: Kelet- és Nyugat-Európa határán – Lassú modernizáció különböző tempóban: Különböző modellek (3) • Magyarország: Kelet- és Nyugat-Európa határán – Lassú modernizáció különböző tempóban: • Gyorsan modernizálódó, polgárosodó nagyvárosok Mérsékelt reform = neológ / neológia • Nyugat-Mo. , Közép-Mo. : közepes tempó Hagyományosabb neológ / neológia • Kelet-Mo. : lassú modernizáció Hagyományos: status quo ante (stateszku) – Ortodoxia: Chatam Szofer követői + haszidok Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 17/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Magyarország • Leopold (Lipót) Löw (1811 -1875) – 1840 -es évek: elsők közt prédikál Magyarország • Leopold (Lipót) Löw (1811 -1875) – 1840 -es évek: elsők közt prédikál magyarul – 1848 -49: Kossuth tábori rabbija • Nagymihály-i ortodox rabbigyűlés (Michalovce) – 1865. tilos: magyarul prédikálni, lelkész-szerű rabbiöltözet, torony a zsinagógán, kórus, bima elől… • • Eötvös József : 1868 -69 kongresszus szakadás Ortodoxia: önálló felekezetként elismerik (1870) Status quo ante: Kelet-Magyaro. , a neológia helyett Azriel Hildesheimer: jesiva szekuláris tárgyakkal Kismartonban, majd Berlinbe megy, rabbiképzőt alapít Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 18/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Ajánlott irodalom • Kiindulás bármely kérdésbe: Encyclopaedia Judaica • Jakob Katz: Végzetes szakadás, Múlt Ajánlott irodalom • Kiindulás bármely kérdésbe: Encyclopaedia Judaica • Jakob Katz: Végzetes szakadás, Múlt és Jövő Kiadó, 1999. (A House Divided, Orthodoxy, and Schism in Nineteenth-Century Central European Jewry, Oxford, 2002) (a németországi modern ortodoxia születése és a magyarországi szakadás története), és Jakob Katz más könyvei is. • http: //odur. let. rug. nl/~birot/zsido_iranyzatok. htm Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 19/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot

Köszönöm a figyelmet! Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 20/20 biro. tamas@hebraisztika. Köszönöm a figyelmet! Bíró Tamás: A zsidóság irányzatai (2005 -11 -29) 20/20 biro. [email protected] hu http: //www. let. rug. nl/~birot