. А. Яссауи атында ы халы аралы

Скачать презентацию . А. Яссауи атында ы халы аралы Скачать презентацию . А. Яссауи атында ы халы аралы

sozylmaly___glomerulonefrit.pptx

 • Размер: 506.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации . А. Яссауи атында ы халы аралы по слайдам

. А. Яссауи атында ы халы аралы аза -т рік Қ ғ қ қ ү. А. Яссауи атында ы халы аралы аза -т рік Қ ғ қ қ ү университеті Та ырыбы қ : Созылмалы гломерулонефрит абылда ан: Ас амбай К Қ ғ қ Орында ан: Жамал А ғ Тобы: ЖМ-

 Шума тарды , т тікшелерді , интерстицийлік тінні қ ң ү ң ң иммунды Шума тарды , т тікшелерді , интерстицийлік тінні қ ң ү ң ң иммунды абынуымен сипатталатын, біртіндеп қ қ нефросклероз бен б йрек шамасызды ына келіп ү ғ ә со тыратын б йректі диффузды созылмалы ауруы. қ ү ң Б л гломерунефритті е жиі кездесетін т рі, 10 -20% ұ ң ң ү жедел гломерулонефриттен кейін пайда болады, ал ан қ ғ жа дайларда бай аусыз басталып, біртіндеп рістейді. ғ қ өСозылмалы гломерулонефрит

 Созылмалы гломерулонефрит- нефротикалы , нефриттік, ж не з р қ ә ә згерістері синндромы( Созылмалы гломерулонефрит- нефротикалы , нефриттік, ж не з р қ ә ә згерістері синндромы( гематурия, ө протейнурия) белгілерімен к рінетін ө созылмалы б йректі абыну ауруы. ү ң қ Артериялы ысымны жо арлауымен, қ қ ң ғ б йрек ызметіні ( концентрациялау, ү қ ң фильтрация) нашарлауымен созылмалы б йрек жетіспеушілігіне со тыратын ауру. ү қ

 Созылмалы гломерулонефриттің дамуында соңғы кезде екі басты факторға көңіл бөлінген: біріншіден – организмде ұзақ Созылмалы гломерулонефриттің дамуында соңғы кезде екі басты факторға көңіл бөлінген: біріншіден – организмде ұзақ сақталатын вирустарға, мәселен гепатиттің, герпестің вирустарына; екіншіден – дәрмектік және химиялық заттардың әсеріне. Этиологиясы.

{Гломерулонефриттің дамуында екі механизм жатыр: 1. Қанда антиген-антидене комплексінің түзілуі; 2. Бүйректің зақымдалуына жауап ретінде{Гломерулонефриттің дамуында екі механизм жатыр: 1. Қанда антиген-антидене комплексінің түзілуі; 2. Бүйректің зақымдалуына жауап ретінде бүйрекке қарсы аутоантиденелердің түзілуі.

 Созылмалы гломерулонефритті басты даму механизмі – ң б йрек шума тарында иммунды комплекстерді Созылмалы гломерулонефритті басты даму механизмі – ң б йрек шума тарында иммунды комплекстерді жиналуы. ү қ қ ң Морфологиялы зерттеуде иммунды комплекстерді қ қ ң мезангийде, базальдік мембрананы эпителийге ара ан ң қ ғ бетінде т йінделіп жиналуы аны талады. Ауруды патогенезі ү қ ң аллергиялы — б йрек шума тарыны капиллярларына қ ү қ ң антиген-антидене комплексі жабысады. Б йректі к лемі ү ң ө шамалы ана за ымдалады. Шума тарды л аюы мен оны ғ қ қ ң ұ ғ ң гиперемиясы аны талады. дамуыны басты механизмі- қ ң б йрек шума тарында иммунды комплекстерді жиналуы. ү қ қ ң Иммунды комплекстер сырттан келіп ш геді немесе қ ө шума тарда жергілікті т зіледі қ ү Патогенезі.

 Клиникалық тұрғыдан созылмалы гломерулонефриттің: Латентті Нефротикалық Гипертониялы қ Аралас Гематуриялы қ т рлерін Клиникалық тұрғыдан созылмалы гломерулонефриттің: Латентті Нефротикалық Гипертониялы қ Аралас Гематуриялы қ т рлерін айырады. ү

 Латентті гломерулонефрит – нефртиті б л т ріні екі ң ұ ү ң сатысын айырады Латентті гломерулонефрит – нефртиті б л т ріні екі ң ұ ү ң сатысын айырады (б ркемелі ж не клиникалы ү ә қ белгілеріні к рінуі). ң ө К біне (80%) жедел нефриттік синдромнан басталады, ө ал ан жа дайда бастамасы бай аусыз. Б ркемелі қ ғ ғ қ ү сатысында з р синдромы (протеинурия + ә микрогематурия) бай алады, гипертония мен ісіну қ болмайды. Клиникалы белгілерді ай ын к ріну сатысында қ ң қ ө ісіну, гипертония синдромдары пайда болады. Гипертониялы гломерулонефрит — созылмалы қ гломерулонефритті 20% райды. З рдегі згерістер ң құ ә ө минимальді, протеинурия 1 г/т ул. аспайды, эритроцитурия ә болмашы. Клиникалы белгілерді ай ын к ріну сатысында қ ң қ ө ісіну, гипертония синдромдары пайда болады.

 К ріністегі басты белгі – сол арыншаны ө қ ң гипертрофиясымен, к з т біні К ріністегі басты белгі – сол арыншаны ө қ ң гипертрофиясымен, к з т біні згерісімен ө ү ң ө ж ретін аотериялы гипертензия. Ал аш ы ү қ ғ қ кездерде артериялы гипертензия т ра сыз, кейін қ ұ қ т ра ты а айналады. Б йректі шамасызды ы ұ қ ғ ү ң ғ дамы ан кезде, нау астарды 23%-да гипертония ғ қ ң биіктеп, атерліге айналады. Нау астарды басым қ қ ң к пшілігі жас болуынан артериялы ө қ гипертензияны ас ынулары (инсульт, миокард ң қ инфаркты) сирек кездеседі, к біне сол арыншаны ө қ ң шамасызды ы бай алады ғ қ.

 Нефротикалы гломерулонефрит - қ созылмалы гломерулонефритпен сыр аттанатындарды 20-да кездеседі. қ ң Нефротикалы гломерулонефрит — қ созылмалы гломерулонефритпен сыр аттанатындарды 20%-да кездеседі. қ ң К рінісінде басты орын алатын – ө нефротикалы синдром: протеинурия, қ т ра ты ісіну, диурезді азаюы, ұ қ ң гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия, гиповолемия. Нефротикалы синдром ауруды басталу қ ң кезінен болады немесе латентті келе жат ан қ нефритке біраз жылдардан кейін осылады. қ

 Гематуриялы гломерулонефрит - созылмалы қ гломерулонефритті 6 -10 райды. ң құ К рінісіні ерекшелігі Гематуриялы гломерулонефрит — созылмалы қ гломерулонефритті 6 -10% райды. ң құ К рінісіні ерекшелігі – гематурияны немі ө ң ң ү са талуы ж не о та-текте макрогематурия қ ә қ эпизодтарыны болып т руы; ісіну мен ң ұ гипертония болмайды. Гематуриялы қ нефритті жеке т ріні бірі – Берже ауруы ң ү ң немесе Ig. A – нефропатия к біне респирациялы ө қ инфекциялардан кейін пайда болады.

 Аралас гломерулонефрит – нефротикалы ж не гипертониялы қ ә қ синдромдарды осарлануымен ң қ Аралас гломерулонефрит – нефротикалы ж не гипертониялы қ ә қ синдромдарды осарлануымен ң қ сипатталады. Б л нефритті ұ ң классикалы т рі. Аралас қ ү гломерулонефрит нау астарды 10%-да қ ң бай алады қ.

 Созылмалы гломерулонефритті морфологиялы жіктемесі: ң қ І ) Жары ты микроскопияда шума тарды минималды қ Созылмалы гломерулонефритті морфологиялы жіктемесі: ң қ І ) Жары ты микроскопияда шума тарды минималды қ қ ң згерістері немесе згерістерді жо ты ы. ө ө ң қ ғ 1 згерістері минималды гломерулонефрит Ө 2 Базальдік мембрананы ж аруымен ж ретін б йректі ң ұқ ү ү ң аурулары ІІ) Шума тарды диффузды за ымдануы қ ң қ 1)Мемранозды гломерулонефрит 2)Мемранозды-пролиферативті гломерулонефрит а)тип І –субэндотелийлік депозиттер; в)тип ІІ-мембранаты ішіндегі ты ыз депозиттер ң ғ 3) Диффузды мезангиопролиферативті гломерулонефрит а)Ig. A-мен мезангиальдік депозиттер b)Ig. A-сыз мезангиальдік депозиттер

 ІІІ)Шума тарды оша ты за ымдануық ң қ қ Оша ты жане сегментарлы гломерулосклероз жане ІІІ)Шума тарды оша ты за ымдануық ң қ қ Оша ты жане сегментарлы гломерулосклероз жане қ гиалиноз Оша ты жане сегментарлы пролиферативті қ гломерулонефрит а)мезангиальді Ig. A-мен б)мезангиальді Ig. A-сыз

 ФСГС- біріншілік(идиопатиялы ) ж не қ ә екіншілік(бас а аурулар фонында) қ дамиды. Морфологиясында болатын ФСГС- біріншілік(идиопатиялы ) ж не қ ә екіншілік(бас а аурулар фонында) қ дамиды. Морфологиясында болатын негізгі згерістер: склероз, оша ты т рде ө қ ү гиалиноз. Клиникасы балаларда нефротикалы синдроммен білінеді. қ Протеинурия мен гематурия балады. АГ кешірек дамиды. Фокальды-сегментар лы гломерулосклероз

 Балаларда сирек кездеседі- 5 шамасында. Көбінесе екіншілік ГН түрінде яғни гпатит В, жүйелі аурулар Балаларда сирек кездеседі- 5% шамасында. Көбінесе екіншілік ГН түрінде яғни гпатит В, жүйелі аурулар себебінен болады. Патогенезі циркуляциядағы емес, жергілікті иммунды комплекстердің (Iq G, C 3) құрылуы арқылы дамиды. Көрінісі протеинуриямен, гематуриямен көрінеді. Мембранозды гломерулонефрит

Ig. A – созылмалы ГН тің ең жиі түрі. Ерекшелігі балалық шақта басталып бүйрек қызметі ұзаққаIg. A – созылмалы ГН тің ең жиі түрі. Ерекшелігі балалық шақта басталып бүйрек қызметі ұзаққа дейін бұзылмайды. Көрінісі протеинуриямен, гематуриямен, АГ мен көрінеді. Шығу себебі респираторлық ауруларда кейін дамиды. Патогенезі: Мезанглийде Ig. A- депозиттері табылады. Шумақта ошақты не диффузды мезангий пролиферациясы болады. Ig. A депозиттері осы ауруға тән белгі. Клиникалық белгісі: макро, микрогематурия, протеинурия , сирек нефриттік синдром болуы мүмкін. Балалардағы негізгі көрініс гематуриямен көрінеді. Диагнозы: Шенлей-Генох ауруының белгілері: тері, іш, буын синдромы. Ig. G C 3 депозиттерінің болуы. Ig. A – ГН. Берже ауруы

 Зәрдің өзгерісі, гипертония, ісіну және нефротикалық синдром болса, гломерулонефриттің диагностикасы қиын емес, Зәрдің өзгерісі, гипертония, ісіну және нефротикалық синдром болса, гломерулонефриттің диагностикасы қиын емес, бірақ оның түрін (жедел, жеделдеу немесе созылмалы) айыру үшін биопсия жасалады. Диагностикасы.

Емнің негізгі мақсаттары: гломерулонефриттің өрістеуін тоқтату, ең кемінде баяулату; бүйрек зақымдауын қайтаруға тырысу.Емнің негізгі мақсаттары: гломерулонефриттің өрістеуін тоқтату, ең кемінде баяулату; бүйрек зақымдауын қайтаруға тырысу. Емдік дәм. Диетаның құрамын нефриттің клиникалық ерекшелігіне сәйкес келтіреді. Витаминдерге бай, калориялық құнарлығы жеткілікті тағамдарды қолданады. Емі.

 глюкокортикоидтармен емдеу; цитостатиктермен емдеу; шумақішілік микроциркуляцияны жақсарту; стероидтық емес қабынуға қарсы дәрмектер; глюкокортикоидтармен емдеу; цитостатиктермен емдеу; шумақішілік микроциркуляцияны жақсарту; стероидтық емес қабынуға қарсы дәрмектер; плазмаферез. Патогенездік ем.

Н. А. Мухин мен Е. Тараева бойынша преднизолонның тәулігіне 1 мг/кг-нан 2 ай қабылдау тиімді болыпН. А. Мухин мен Е. Тараева бойынша преднизолонның тәулігіне 1 мг/кг-нан 2 ай қабылдау тиімді болып саналады. М. Ратнер мен С. Бирюков бойынша преднизолонның тәуліктік дозасы 60 -80 мг. Емдеу уақыты 4 апта-6 ай. Емді тәулігіне 10 -20 мг-нан бастайды. 4 -6 күні дәрі мөлшерін оптимальді дәрежеге көтереді. Осы мөлшерде ем 3 -4 апта жүргізіледі. Сонан соң әр 2 -3 күн сайын 2, 5 -5 мг азайтып отырамыз. Емдеу курсын 3 -6 -12 айда қайталаймыз. Үдемелі кезінде пульс-терапия жүргіземіз. Метилпреднозолонның 1000 мг/тәул. 3 күн көк тамырға енгіземіз. Бұл пульс-терапияны созылмалы гломерулонефриттің активті сатысында жүргізіледі. Активті сатысын тежегеннен кейін преднизалоннын пульс терапияға днейін қоданған дозасын енгіземіз. Глюкокортикоидты ем

 Циклофосфамид т улігіне 2 -3 мг/кг к/т, б /е. ә Хлорамбуцил т улігіне 0, Циклофосфамид т улігіне 2 -3 мг/кг к/т, б /е. ә Хлорамбуцил т улігіне 0, 1 -0, 2 мг/кг ішке ә Циклоспорин т улігіне 2, 5 -3, 5 мг/кг ішке ә Азатиоприн т улігіне 1, 5 -3 мг/кг ішке ә 3 компонентті ем: Преднизалон 1 -1, 5 мг/кг+ гепарин 5000 Б+ Ацетилсалицил ыш ылы0, 25 -0, 125 г/т ул. Ә қ қ ә 4 компонентті ем : Преднизалон 25 -30 мг/т у+ ә Циклофосфамид т улігіне 100 -200 мг/т ул к/т, б /е + ә ә гепарин 5000 Б+ Дипиридамол 400 мг/т ул ішке, к/т. Ә ә Сонымен оса диуретиктер олданылады: қ қ Фуросемид, Спиронолактан. Цитостатиктер

 Ас т зы 3 -5 г дейін шектеледі. ү белокты т улігіне 20 -40 Ас т зы 3 -5 г дейін шектеледі. ү белокты т улігіне 20 -40 г дейін шектеу ә майлы та амдарды шектеу ғ Бу а пісірілген та амдарды пайдалану ғ ғ с т німдерін олдану ү ө қ А, С, В 12. К осымша дэрументері қ осылады; қ С йы ты тар 80 -1000 мл дейін; ү қ қ К нінен 6 рет тама тану; ү қ Тыйым салынатындар Газдал ан сусындар, пирожнилар мен ғ кремдер, етті, балы ты, озы йры ты қ қ құ қ сорпалар, консервілер, закускалар ; Диетотерапия Емдәм № 7 А

  Диспансерлік ба ылау: қ Созылмалы гломерулонефритпен ауыратын нау астар қ 3 жыл диспансерлік Диспансерлік ба ылау: қ Созылмалы гломерулонефритпен ауыратын нау астар қ 3 жыл диспансерлік ба ылауда болады. қ 1 жылы міндетті: Жалпы ан анализі қ Жалпы з р анализі ә 2 жылы 4 айда 1 рет Арнайы мамандар а аралу: стоматолог, ғ қ оториноларинголог, гинеколг, уролог, окулист-1 жылда 1 рет Биохимиялы ан анализі жалпы а уыз, а уыз қ қ ө қ фракциясы, мочевина, калий, натрий, кальций, хлорид. З р анализ: Нечиперенко, Зимницкий бойынша. ә Реберг сынамасы-1 жылда 2 рет

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә « Балалар аурулары» Асқамбай К. А. А. Баранова «Детские болезни»Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә « Балалар аурулары» Асқамбай К. А. А. Баранова «Детские болезни» , издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» , 2002 Хабижанов Б. Х. , Хамзин С. Х. «Педиатрия. 1 -б лім» Алматы, 2005 жыл ө Балаш Т сіп алиев «Балалар аурулары» ү қ А т бе-2014 қ ө Интернет желісі. Балалар аурулары Байм анбетова Б. Н ұғ ара анды 2012 ж Қ ғ