. А. Ясауи атында ы халы аралы

Скачать презентацию . А. Ясауи атында ы халы аралы Скачать презентацию . А. Ясауи атында ы халы аралы

fermentter_ghәne_onyң__diagnostikasynyң_maңyzy_.pptx

 • Размер: 617.7 Кб
 • Автор: Men Jane-Men
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации . А. Ясауи атында ы халы аралы по слайдам

 . А. Ясауи атында ы халы аралы аза -т рік Қ ғ қ қ . А. Ясауи атында ы халы аралы аза -т рік Қ ғ қ қ ү университеті Клиникалы биохимия п ні қ ә Ферменттер және оның диагностикасының маңызы абылда ан : Шалхарова. Ж. Н Қ ғ Орында ан : бдрасилова. Ж. С ғ Ә

 Ферменттер – таби аты белокты тірі ғ қ организмдер клеткасында т зілетін ж не Ферменттер – таби аты белокты тірі ғ қ организмдер клеткасында т зілетін ж не онда ы ү ә ғ ж ріп жат ан процестерді жылдамды ын ү қ ң ғ тездететін биологиялы катализатор болып қ табылады. Гр. enzyme – ашыт ыда; лат. fermentatio – қ ашу. 3800 ферментті ¾ б лініп алып ң ө тазартыл ан, 500 -дей ферментті біріншілік ғ ң рылымы аны тал ан, ал онша тысыны ана құ қ ғ қ ң ғ шіншілік рылымы негізделген. ү құ

Ферменттік катализді ерекшелігі ң • Бейорганикалы катализаторлар а ара анда белсенді қ ғ ж реді. Мысалы,Ферменттік катализді ерекшелігі ң • Бейорганикалы катализаторлар а ара анда белсенді қ ғ ж реді. Мысалы, каталазаны бір молекуласы 1 ү ң минутта H₂O₂- ны 18 млн. молекуласын ыдыратады. ң • Ферменттер физико-химиялы асиетке ие: жо ар ы қ қ ғ ғ молекулалы масса, амфотерлік, диализге қ абілетсіздік, денатурация а шырайды. қ ғ ұ • Фермент белсенділігі генетикалы д режеде реттеліп қ ә отырады. • Ферменттік реакция таза ж реді, фермент бір ана ү ғ реакцияны катализдеп, бас аларына сер етпейді. қ ә

Ферменттер классификациясы І • Оксидоредуктаза • Тотығу-тотықсыздану реакцияларын катализдейді ІІ • Трансферазалар • АтомдыФерменттер классификациясы І • Оксидоредуктаза • Тотығу-тотықсыздану реакцияларын катализдейді ІІ • Трансферазалар • Атомды немесе атомдар топтарын бір заттан екінші затқа тасымалдайды ІІІ • Гидролазалар • Заттардың гидролиз жолымен ыдырауын тездетеді. ІV • Лиазалар • Қос байланыс үзілген орынға атомдар тобының жалғасуын немесе заттардың гидролиздік емес жолдармен ыдырауын жүзеге асырады. V • Изомеразалар • Бір заттың екінші затқа изомерлену реакцияларын катализдейді VI • Лигазалар • АТФ энергиясы есебінен екі молекуланың қосылуын катализдейді

Фермент Бір компонентті Екі компонентті (холофермент) Белокты бөлігі (апофермент) Простетикалы қ бөлігі (кофермент) Фермент Бір компонентті Екі компонентті (холофермент) Белокты бөлігі (апофермент) Простетикалы қ бөлігі (кофермент)

Фермент құрылымы Фермент құрылымы

  Ферменттердің кофакторлары – ферменттердің катаболитикалық қасиеттерінің көрінуіне қажет белокты емес органикалық заттар. Ферменттердің кофакторлары – ферменттердің катаболитикалық қасиеттерінің көрінуіне қажет белокты емес органикалық заттар. • Витаминдер • Витаминдік емес заттар: металл иондары, нуклеотидтер, моносахарид фосфаттары, пептидтер, металлопорфириндер. Фермент кофакторы сырттан тағаммен түседі, ал апофермент организмде синтезделеді.

Ферменттің арнайылық қасиеті • Фермент тек бір субстратты катализдейдіАбсолютті арнайылық • Нақты бір байланыс типін ыдыратады.Ферменттің арнайылық қасиеті • Фермент тек бір субстратты катализдейдіАбсолютті арнайылық • Нақты бір байланыс типін ыдыратады. Мысалы, липаза күрделі эфирлі майларды гидролиздейді. Салыстырмалы арнайылық • Фермент нақты бір байланыс типін ыдыратады, бірақ оған белгілі бір функционалды топ қатысады. Салыстырмалы топтық арнайылық • Фермент стереоизомердің айналуын катализдейді. Мысалы, оксидаза L- аминокислот тек L-аминокислотты айналдырады. Стереохимиялық арнайылық

Ферменттік катализдің жылдамдығына субстрат пен ферменттің концентрациясының әсері Ферменттік катализдің жылдамдығына субстрат пен ферменттің концентрациясының әсері

Ферменттік катализдің жылдамдығына температураның және орта р. Н-ның әсері Ферменттік катализдің жылдамдығына температураның және орта р. Н-ның әсері

Ферменттік катализдің жылдамдығына эффекторлардың әсері Эффекторла р Активатор Ингибитор Қайтымды Қайтымсыз 4015 0307 21 Ферменттік катализдің жылдамдығына эффекторлардың әсері Эффекторла р Активатор Ингибитор Қайтымды Қайтымсыз

Қан сарысуындағы ферменттер Клеткалық Арнайы емес ферменттер Мүше-арна йылық ферментте р Изоферменттер Секреторлы ЭкскреторлҚан сарысуындағы ферменттер Клеткалық Арнайы емес ферменттер Мүше-арна йылық ферментте р Изоферменттер Секреторлы Экскреторл ы

 • АСТ – бауырда, ж йке тінінде, а а ү қ ңқ б лшы • АСТ – бауырда, ж йке тінінде, а а ү қ ңқ б лшы етіндеж не миокардта кездеседі. ұ қ ә йелдерде — 31 ХБ/л, еркектерде — 37 ХБ/л Ә • АЛТ — бауыр, б йрек, а а б лшы еті, ү қ ңқ ұ қ миокард, й ы безі тінінде кездеседі. ұ қ йелдерде — 34 ХБ/л, еркектерде — 45 ХБ/л Ә АЛТ мен АСТ жо арылауы жедел ғ панкреатитте, холециститте, паразитарлы ауруларда, псориазда, к йікте, ү гепатобилиарлы патологияда бай алады. қ қ

 • ЛДГ ₁, АСТ, КФК Миокард инфаркты • ЛДГ ₄, ЛДГ₅, АЛТБауыр зақымдалуында • ЛДГ ₁, АСТ, КФК Миокард инфаркты • ЛДГ ₄, ЛДГ₅, АЛТБауыр зақымдалуында • Амилаза Панкреатитте

Ферменттердің медицинада қолданылуы • Витаминдер клеткада коферментті синтездеу үшін, яғни метаболитикалық процестерді үдету үшін пайдаланылады.Ферменттердің медицинада қолданылуы • Витаминдер клеткада коферментті синтездеу үшін, яғни метаболитикалық процестерді үдету үшін пайдаланылады. В₁ витамині — ТПф құрылымы қалыптасуы үшін, В₂ витамині — ФАД және ФМН молекулары түзілу үшін, РР — НАД және НАДФ үшін, В₁₂ — кобламидті коферменттер үшін пайдаланылады. Энзимотерапия Алмастырушы терапия Жара тазалаушы фермент. Фермент регуляторы

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә • А. А. Чиркин. , Е. О. Данченко “Биохимия” Москва 2010Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә • А. А. Чиркин. , Е. О. Данченко “Биохимия” Москва 2010 • Тапбергенов. С. О “Медициналы қ бтохимия”, Алматы 2009 • В. А. Ткачук “Клиническая биохимия” Москва 2004 • http: //www. myshared. ru

НАЗАР ҚОЙЫП ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!! НАЗАР ҚОЙЫП ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!