21. 03. 16 практикалы сабақ қ 1 EXCEL

Скачать презентацию 21. 03. 16 практикалы сабақ қ 1 EXCEL Скачать презентацию 21. 03. 16 практикалы сабақ қ 1 EXCEL

excel_programmasynda_diagramma_ru_slayd.ppt

 • Размер: 691.5 Кб
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации 21. 03. 16 практикалы сабақ қ 1 EXCEL по слайдам

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 1 EXCEL программасында диаграмма ру құ растыр ан: Ерманова Р.21. 03. 16 практикалы сабақ қ 1 EXCEL программасында диаграмма ру құ растыр ан: Ерманова Р. С Құ ғрастыр ан: Ерманова Р. СҚұ ғ Информатика п ні м алімі ә ұғИнформатика п ні м аліміә ұғ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 2 Ж мысты ма саты ұ ң қ р т21. 03. 16 практикалы сабақ қ 2 Ж мысты ма саты ұ ң қ р т рлі типті диаграмма ж не ә ү ә графиктер рып- йрену құ үграфиктер рып- йренуқұ ү Диаграммаларды деу ж не өң ә безендіруді негізгі дістерін ң ә ме геру ңме геруң Диаграммаларды баспа а ғ шы аруды йрену ғ үшы аруды йренуғ ү

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 3 Диаграмма -м ліметтерді ә к рнекті т рде бейнелеуді21. 03. 16 практикалы сабақ қ 3 Диаграмма -м ліметтерді ә к рнекті т рде бейнелеуді бір ө ү ң т сілі ә Диаграмманы ру шін: құ ү А)кестеде ажетті м ліметтерді қ ә белгілеп алу Б)Б) Диаграмма Шеберін іске осу қосуқ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 4   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 5   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 6   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 7   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 8   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 9   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 10   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 11   21. 03. 16 практикалы сабақ қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 121 -тапсырма. То санды қ қ лгерім бойынша ү21. 03. 16 практикалы сабақ қ 121 -тапсырма. То санды қ қ лгерім бойынша ү сызы ты ж не жыл бойынша қ қ ә орытынды қ лгерімні д гелек диаграммасын рыныз ү ң өң құ. 1. 1. EXCEL –дегі кестені рыныз құ–дегі кестені рынызқұ 2. ”Итог за год” атарында Функция қ Шеберін олданып н тижелерді алы ыз. қ ә ң 3. Автоформат Классический 2 команда орындау 4. лгі бойынша диаграмма ру Ү құ 4. лгі бойынша диаграмма руҮ құ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 13 2003 -2004 оқу жылына арналған үлгерім ведомості 2003 -200421. 03. 16 практикалы сабақ қ 13 2003 -2004 оқу жылына арналған үлгерім ведомості 2003 -2004 оқу «5»»4″»3″»2″ ж ылы 1 тоқса н 9622031650 2 тоқса н 5216046517 3 тоқса н 3431631124 4 тоқса н 8031318740 Жылдық 26210091279131 қорытынды

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 14 Тоқса н бойынша са бақ үлге рімі 0 5021. 03. 16 практикалы сабақ қ 14 Тоқса н бойынша са бақ үлге рімі 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 «5»»4″»3″»2″ баға оқушылыр саны ж ылы 1 т оқсан 2 т оқсан 3 т оқсан 4 т оқс ан

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 15 2003 -2004 оқу ж ылына арналған үлгерім в едомост21. 03. 16 практикалы сабақ қ 15 2003 -2004 оқу ж ылына арналған үлгерім в едомост і «3» ж ылы 0% 1 т оқсан 12% 2 т оқсан 18% 3 т оқсан 12% 4 т оқсан 7% Ж ылдық 51% қорыт ынды 0% ж ылы1 т оқсан 2 т оқсан 3 т оқсан 4 т оқсан. Ж ылдыққорыт ынды

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 16 Ж мысты “Диаграмма” деп ұ са тау қ 21. 03. 16 практикалы сабақ қ 16 Ж мысты “Диаграмма” деп ұ са тау қ

21. 03. 16 практикалы сабақ қ 17 Ж мысты “Диаграмма” деген ұ атпен са та дар.21. 03. 16 практикалы сабақ қ 17 Ж мысты “Диаграмма” деген ұ атпен са та дар. қ ң