1996 жылы 6 шілде күні Алматы облысы Шамалган

Скачать презентацию 1996 жылы 6 шілде күні Алматы облысы Шамалган Скачать презентацию 1996 жылы 6 шілде күні Алматы облысы Шамалган

nazarbaev.pptx

  • Размер: 951.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 5

Описание презентации 1996 жылы 6 шілде күні Алматы облысы Шамалган по слайдам

1996 жылы 6 шілде күні Алматы облысы Шамалган аза станны мемлекет Қ қ ң айраткері, 1996 жылы 6 шілде күні Алматы облысы Шамалган аза станны мемлекет Қ қ ң айраткері, алым, қ ғ аза стан Республикасын Қ қ ы ң т ыш ұңғ президенті. 1967 жылы ара анды Қ ғ металлургия комбинатына арасты жо ары техникалы қ ғ қ о у орынына т сті қ ү 1976 жылы Ке ес Ода ы коммунистік п ң ғ артиясы Орталы комитетіне қ арасты Жо ары партия қ ғ мектебін бітірген. НҰРСЫЛТАН НАЗАРБАЕВ

   БАЛА НҰРСЫЛТАН • Жас спірім ша ы Н рс лтан тек з сыныбында БАЛА НҰРСЫЛТАН • Жас спірім ша ы Н рс лтан тек з сыныбында ы ана емес, ө ғ ұ ұ ө ғ ғ мектептегі е здік о ушыны бірі болды, саба ты зор ң ү қ ң қ ынта-ы ыласпен о ыды. Ол зіні аса штарлы ын білетін қ қ ө ң құ ғ а айын-туыстары кеп берген кітаптарды б рін о ып шы у а ғ ә ң ә қ ғ ғ жан-т німен кірісті. Жас кезінде Іле Алатауыны баурайында ә ң жаз ы демалыс к ндерінде кесіне к мектесіп ж ргенде т иы ғ ү ә ө ү ұңғ қ ж лдызды аспан астында жан ан алау ма ына т неген ұ ғ ң ү романтикалы с ттері де болды. ке-шешесі осы лкеде ежелгі қ ә Ә ө заманда мір с рген бабаларды берік т п-тамырынан сыр ө ү ң ү шертетін сали алы гімелер айтып, жан-д ниені тербейтін ндер қ әң ү ә шыр айтын. Кез келген аза білмеуі ят саналатын жеті ата қ қ қ ұ туралы айтылатын. рпа тан рпа а жал асып, аза ты ткені Ұ қ ұ ққ ғ қ қ ң ө мен болаша ын жал ап келе жат ан халы ты осы бір ауыр, біра ғ ғ қ қ ң қ йлесімді тіршілігіні м гі ж не аса м нді екенін сезінетін. Ол, ү ң әң ә ә сіресе, ежелгі а ыздар мен бабаларды наным-сенімдері туралы ә ң ң лкендер айтатын гімелерді ы ыласпен ты дайтын. ү әң қ ң

       ЫЗМЕТ ЖОЛЫҚ • 1960 жылы Днепродзержинск техникалы училищесін, 1967 ЫЗМЕТ ЖОЛЫҚ • 1960 жылы Днепродзержинск техникалы училищесін, 1967 жылы қ ара андыҚ ғ металлургия комбинатына арасты қ жо ары техник алы о у орынын, 1976 жылы ғ қ қ Ке ес Ода ы коммунистік партиясың ғ Орталы комитетіне арасты Жо ары қ қ ғ партия мектебін бітірген. • Е бек жолын ң 1960 жылы Теміртау аласында ы ара анды металлургия комбинатында атарда ы ж мысшы болып қ ғ Қ ғ қ ғ ұ бастап, домна пешіні а а газдаушылы ына дейінгі жолдан тті. ң ғ ғ ө • 1960 — 69 жж. — ара анды металлургия зауытында ж мыс істеді. Қ ғ ұ • 1969 — 73 жж. — ара анды облысы Теміртау аласында ы партия-комсомол ж мыстарында жауапты ызметтер Қ ғ қ ғ ұ қ ат арды. қ • 1973 — 77 жж. — арметкомбинатты партком хатшысы. Қ ң • 1977 — 79 жж. — ара анды облысты партия комитетiнi хатшысы, 2 -ші хатшысы. Қ ғ қ ң • 1979 — 84 жж. — аза стан КП Орталы Комитетіні хатшысы. Қ қ қ ң • 1984 — 89 жж. — аза КСР Министрлер Ке есiнi т ра асы. Қ қ ң ң ө ғ • 1989 — 91 жж. — аза стан КП ОК бiрiншi хатшысы, Қ қ • 1990 ж. а пан қ — с уірә аралы ында аза КСР Жо ары Ке есiнi т ра асы болды. ғ Қ қ ғ ң ң ө ғ • 1990 ж. с уірінен ә — аза КСР президентіҚ қ. • 1991 ж. желто санны 1 -інде қ ң т ыш рет ұңғ аза стан Республикасы ПрезидентініҚ қ ң жалпыхалы ты сайлауы тті. Сайлау қ қ ө н тижесінде Н рс лтан біш лы Назарбаев басым дауыспен (98, 78 %) же іске жетті. ә ұ ұ Ә ұ ң • 1995 ж. с уірді 29 -ында ә ң жалпыхалы ты референдум н тижесінде қ қ ә аза стан Республикасы ПрезидентіҚ қ Н. . Назарбаевты кілеттігі Ә ң ө 2000 ж. дейін зартылды. ұ • 1999 ж. а тарды 10 -ында қ ң ң ткен жалпыхалы ты сайлауды н тижесiнде Н. Назарбаев 79, 78 % дауыс алып, ө қ қ ң ә аза стан Республикасы Президенті Қ қ болып айта сайланды. қ • 2005 ж. желто санны 4 -інде қ ң сайлаушыларды 91, 5 % дауысын алып, ң аза стан Республикасыны ПрезидентіҚ қ ң болып айта сайланды. қ [1] • 2011 ж. с уірді 3 -інде ә ң сайлаушыларды 95, 5 % дауысын алып, ң аза стан Республикасыны ПрезидентіҚ қ ң болып айта қ сайланды. [2 ] • 2015 ж. с уірді 26 -ында ә ң сайлаушыларды 97, 7 % дауысын алып, ң аза стан Республикасыны ПрезидентіҚ қ ң болып айта қ сайланды. [3]
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.