11 Пошук підприємств, які можуть бути привабливими

 • Размер: 660.5 Кб
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации 11 Пошук підприємств, які можуть бути привабливими по слайдам

11 Пошук підприємств, які можуть бути привабливими для інвестора Дослідник: Прізвище, Им `` яя11 Пошук підприємств, які можуть бути привабливими для інвестора Дослідник: Прізвище, Им « яя Жовтень 2011. (Презентація задачі № 25 вар. № 9999 ))

22 Мета роботи За наведеними даними про роботу 4 4 підприємств промислової галузі відшукати 2 -422 Мета роботи За наведеними даними про роботу 4 4 підприємств промислової галузі відшукати 2 -4 підприємства, які можуть бути найбільш привабливими для потенційного інвестора.

33 Початкові дані: 8 показників статистичної звітності підприємств 1. А : Обсяг виробництва та33 Початкові дані: 8 показників статистичної звітності підприємств 1. А : Обсяг виробництва та реалізації продукції (без ПДВ та акцізного збору) за перший рік періоду, що досліджується; 2. В : те ж — за останній рік періоду. 3. D : Середньоспискова чисельність робітників в першому році періоду, 4. E : те ж — за останній рік періоду. 5. I : Середньорічна балансова вартість основних засобів на перший рік періоду. 6. J : те ж — в останньому році періоду. 7. P : Відносний рівень зносу основних засобів. 8. Q : Рівень прибутковості на останній рік періоду дослідження.

44 Проміжні дані Потенційний інвестор бажає отримати висновок за 12 -ма показниками. Тому будується табл.44 Проміжні дані Потенційний інвестор бажає отримати висновок за 12 -ма показниками. Тому будується табл. 2, де розраховують 9 нових показників, а три ( B, P, Q) позичаються із статистичних звітів. Табл. 2 має наступні показники:

5512 12 ПОКАЗ НИКІВ ПРОМІЖНОЇ ТАБЛИЦІ № 2 B Обсяг виробництва та реалізації продукції за5512 12 ПОКАЗ НИКІВ ПРОМІЖНОЇ ТАБЛИЦІ № 2 B Обсяг виробництва та реалізації продукції за останній рік періоду B C Темп зміни обсягів виробництва та реалізації продукції, за період, що досліджується. C=(B-A) / A F Темп загальної зміни чисельності робітників F=(E-D) / D G Досягнутий рівень та темп зростання (або падіння) продуктивності праці G = B / E H Темп зміни рівня продуктивності праці H=(B / E)/(A / D) K Темп зміни обсягів основних засобів K=(J-I) / I L Досягнутий рівень фондовіддачі L=B / J M Темп зміни рівня фондовіддачі M=(B/J)/(A / I) N Досягнутий рівень фондоозброєності N=J / E O Темп зміни рівня фондоозброєності O=(J/E)/(I/D) P Відносний рівень зносу основних засобів. P Q Рівень прибутковості на останній рік періоду дослідження. Q

66 Застосований математичний метод - ранжування • Особливість ранжування полежить у тому, що більш високі66 Застосований математичний метод — ранжування • Особливість ранжування полежить у тому, що більш високі значення показників F «Темп зміни чисельності робітників» та P «Рівень зносу основних засобів» знижують ранг підприємства. Тому математична модель надає одну формулу для показників, орієнтованих на високий рівень (наприклад, обсяг виробництва), а другу – для показників, орієнтованих на низький рівень, подібних зносу основних засобів. Сумовий ранг підприємства обчислюється підсумовуванням його часних рангів за усіма 12 -ма показниками (третя формула).

77 Математичні моделі ранжування 77 Математичні моделі ранжування

88 Під час досліджень застосовані такі ІТ- засоби : : Excel, Word, Power. Point. . •88 Під час досліджень застосовані такі ІТ- засоби : : Excel, Word, Power. Point. . • В Excel – обчислені проміжні дані табл. 2, min max стовпців; – обчислені кінцеві дані табл. 3 (12 рангів заводу по 12 показникам та підсумковий ранг заводу ) ; – заводи сортовані за зменшенням підсумкового рангу, і найкращі потрапляють у початок списку. • У WORD виконані деякі допоміжні процедури друку. • У Power. Point створена ця екранна презентація, а також друковані комплекти роздаткових матеріалів для присутніх.

99 Найвищі сумові ранги (( R_Sum )) в в галузі мають такі підприємства: № ) код:99 Найвищі сумові ранги (( R_Sum )) в в галузі мають такі підприємства: № ) код: 1) 30 ; 2) 33 ; 3) 37. R_Sum : 6, 86 6. 2 7 6.

1010 Порівняємо на графіках ранги показників обсягу (ліворуч) та динаміки (праворуч) 1010 Порівняємо на графіках ранги показників обсягу (ліворуч) та динаміки (праворуч)

1111 ВИСНОВОК Найкращими з кращих є заводи 3030 тата 3333. . • Графік свідчить,1111 ВИСНОВОК Найкращими з кращих є заводи 3030 тата 3333. . • Графік свідчить, що за рангами важливих показників обсягу діяльності лідерами є заводи 30 і 33. • Завод 37 має найменший ранг обсягу виробництва та інших рангів, окрім прибутковості та фондовіддачі. Можливо, це нове підприємство, і на його сумовий ранг вплинули найвищі ранги темпів росту при найнижчому обсязі виробництва. Слід уважно вивчити ситуацію на цьому заводі, перш ніж інвестувати кошти в нього.

1212 Дякую за увагу! Прізвище, Им `` яя 1212 Дякую за увагу! Прізвище, Им « яя