1000000 500000 250000 125000

Скачать презентацию 1000000 500000 250000 125000 Скачать презентацию 1000000 500000 250000 125000

Қuandyқ_m._million_kіmge_bұyyrady.ppt

 • Размер: 4.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации 1000000 500000 250000 125000 по слайдам

 1000000 500000 250000 125000 64000 32000 16000 8000 4000 2000 1000 500 300 200 10050 1000000 500000 250000 125000 64000 32000 16000 8000 4000 2000 1000 500 300 200 10050 x

Маркетинг. . . сынады. ұ тауарды к термелеп ң ө сатылуын. А коммерциялы ызметтіқМаркетинг. . . сынады. ұ тауарды к термелеп ң ө сатылуын. А коммерциялы ызметтіқ қ В тауар айналымы ж не ә лестіру ж йелерін ү үБ ндiрушi тауарыны ө ң нары та ы жылжуын қ ғГ

Маркетинг. . . сынады. ұ тауарды к термелеп ң ө сатылуын. А коммерциялы ызметтіқМаркетинг. . . сынады. ұ тауарды к термелеп ң ө сатылуын. А коммерциялы ызметтіқ қ В тауар айналымы ж не ә лестіру ж йелерін ү үБ өндiрушi тауарының нарықтағы жылжуын. Г

. . . маркетингтi негiзгi ң ызметтеріне жатады. қ Нары ты кешендi зерттеу қ Б ызметтi. . . маркетингтi негiзгi ң ызметтеріне жатады. қ Нары ты кешендi зерттеу қ Б ызметтi лицензиялау Қ Г Тауарларды сапасын ба ылау ң қ В Тауарлар ндiрiсi ө А

. . . маркетингтi негiзгi ң ызметтеріне жатады. қ Нарықты кешендi зерттеу Б ызметтi лицензиялау Қ. . . маркетингтi негiзгi ң ызметтеріне жатады. қ Нарықты кешендi зерттеу Б ызметтi лицензиялау Қ Г Тауарларды сапасын ба ылау ң қ В Тауарлар ндiрiсi ө А

Маркетингтi йымдастыру - ұ. . . жарнама ж не тауар ә ткiзудi йымдастыру. ө ұА маркетингМаркетингтi йымдастыру — ұ. . . жарнама ж не тауар ә ткiзудi йымдастыру. ө ұА маркетинг концепциясын деу. өңВ ндiрiстiк б лiмдерді ө ө йымдастыру. ұБ маркетингтік ызметтерді қ бас ару а арнал ан рылым. қ ғ ғ құГ

Маркетингтi йымдастыру - ұ. . . жарнама ж не тауар ә ткiзудi йымдастыру. ө ұА маркетингМаркетингтi йымдастыру — ұ. . . жарнама ж не тауар ә ткiзудi йымдастыру. ө ұА маркетинг концепциясын деу. өңВ ндiрiстiк б лiмдерді ө ө йымдастыру. ұБ маркетингтік қызметтерді басқаруға арналған құрылым. Г

Нары - б л …қ ұ тауарларды сатылуын ң йымдастыру. ұ А сатушылар мен сатып алушылардыНары — б л …қ ұ тауарларды сатылуын ң йымдастыру. ұ А сатушылар мен сатып алушыларды арасында ы ң ғ экономикалы қ атынастарды жиынты ы. қ ң ғВ тауарларды ндiрiсi. ң ө Б тауарларды сату. Г

Нары - б л …қ ұ тауарларды сатылуын ң йымдастыру. ұ А сатушылар мен сатып алушылардыңНары — б л …қ ұ тауарларды сатылуын ң йымдастыру. ұ А сатушылар мен сатып алушылардың арасындағы экономикалық қатынастардың жиынтығы. В тауарларды ндiрiсi. ң ө Б тауарларды сату. Г

Нары ты негiзгi параметрлерiне. . . қ ң жатады. жарнама, паблисити, ткiзу, дербес сатуды өНары ты негiзгi параметрлерiне. . . қ ң жатады. жарнама, паблисити, ткiзу, дербес сатуды ө ынталандыру. Б сауда – тарату торабы, стратегиялы б лiмшелер қ ө Г сыныс к лемi, с раныс к лемi, ба а, орлар, ұ ө ғ қ тауарларды жылжу каналдары, нары ты ң қ ң рылымы құВ сатушыларды ( ндiрушiлер) саны, сатып ң ө алушыларды (т тынушылар) саны ң ұА

Нары ты негiзгi параметрлерiне. . . қ ң жатады. жарнама, паблисити, ткiзу, дербес сатуды өНары ты негiзгi параметрлерiне. . . қ ң жатады. жарнама, паблисити, ткiзу, дербес сатуды ө ынталандыру. Б сауда – тарату торабы, стратегиялы б лiмшелер қ ө Г ұсыныс көлемi, сұраныс көлемi, баға, қорлар, тауарлардың жылжу каналдары, нарықтың құрылымы. В сатушыларды ( ндiрушiлер) саны, сатып ң ө алушыларды (т тынушылар) саны ң ұА

Маркетингтiк кешенді деуге. . . жатады. өң фирманы стратегиялы жоспарларын ж не сату ң қ әМаркетингтiк кешенді деуге. . . жатады. өң фирманы стратегиялы жоспарларын ж не сату ң қ ә каналдарын т зу үБ пайданы есептеу, маркетингтi йымдастыру ұ Г нары ты сегменттеу, бизнес-жоспарды растыру қ құ В тауарларды дайындау, ба асын аны тау, тарату ғ қ дiстерi мен ткiзуді ынталандыру ә өА

Маркетингтiк кешенді деуге. . . жатады. өң фирманы стратегиялы жоспарларын ж не сату ң қ әМаркетингтiк кешенді деуге. . . жатады. өң фирманы стратегиялы жоспарларын ж не сату ң қ ә каналдарын т зу үБ пайданы есептеу, маркетингтi йымдастыру ұ Г нары ты сегменттеу, бизнес-жоспарды растыру қ құ В тауарларды дайындау, бағасын анықтау, тарату әдiстерi мен өткiзуді ынталандыру. А

Маркетингтік зерттеулердi ма саты … ң қ болып табылады. ткiзу нары ында ы маркетингтік ахуалды талдауМаркетингтік зерттеулердi ма саты … ң қ болып табылады. ткiзу нары ында ы маркетингтік ахуалды талдау ө ғ ғ Б нары туралы а параттар жинау, оны қ қ ң параметрлерiн аны тау, фирманы м мкiндiктерiн қ ң ү ба алау ж не маркетинг стратегиясын деу ғ ә өңГ сатылу каналдарында ы б секелестік стратегияны ғ ә ң ауіпсіздігін амтамасыз ету қ қВ есеп беру жаттарын зерттеу ж не маркетингтік құ ә ызметтерді жа сарту бойынша стратегиялар жасау қ қА

Маркетингтік зерттеулердi ма саты … ң қ болып табылады. ткiзу нары ында ы маркетингтік ахуалды талдауМаркетингтік зерттеулердi ма саты … ң қ болып табылады. ткiзу нары ында ы маркетингтік ахуалды талдау ө ғ ғ Б нарық туралы ақпараттар жинау, оның параметрлерiн анықтау, фирманың мүмкiндiктерiн бағалау және маркетинг стратегиясын өңдеу. Г сатылу каналдарында ы б секелестік стратегияны ғ ә ң ауіпсіздігін амтамасыз ету қ қВ есеп беру жаттарын зерттеу ж не маркетингтік құ ә ызметтерді жа сарту бойынша стратегиялар жасау қ қА

Маркетингтi ң йымдастырушылы ұ қ формаларына. . . жатады. б секелестiк, сауда, леуметтiк-этикалы әМаркетингтi ң йымдастырушылы ұ қ формаларына. . . жатады. б секелестiк, сауда, леуметтiк-этикалы ә ә қ Б акционерлiк о ам, серiктестiктер қ ғ Г нары а ба ыттал ан, тауарлар а ба дарлан ан, ққ ғ ғ ғ функционалды қВ сауда-экономикалы , аржылы , қ қ қ жоспарлы-экономикалы қА

Маркетингтi ң йымдастырушылы ұ қ формаларына. . . жатады. б секелестiк, сауда, леуметтiк-этикалы әМаркетингтi ң йымдастырушылы ұ қ формаларына. . . жатады. б секелестiк, сауда, леуметтiк-этикалы ә ә қ Б акционерлiк о ам, серiктестiктер қ ғ Г нарыққа бағытталған, тауарларға бағдарланған, функционалдықВ сауда-экономикалы , аржылы , қ қ қ жоспарлы-экономикалы қА