1 Земельний фонд України Лекція 1

Скачать презентацию 1 Земельний фонд України Лекція 1 Скачать презентацию 1 Земельний фонд України Лекція 1

lektsiya_1_zemelny_fond_krayini.ppt

 • Размер: 5.9 Mегабайта
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации 1 Земельний фонд України Лекція 1 по слайдам

1 Земельний фонд України Лекція 1 1 Земельний фонд України Лекція

2 Зміст Структура земельного фонду України. Земельний фонд України у складі європейських земельних ресурсів та2 Зміст Структура земельного фонду України. Земельний фонд України у складі європейських земельних ресурсів та сучасний стан його використання. Категорії земель Класифікація угідь

3 Що таке земельний фонд ? Під земельним фондом слід розуміти усі землі , що знаходяться3 Що таке земельний фонд ? Під земельним фондом слід розуміти усі землі , що знаходяться в межах території України в тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами. На сьогодні ЗФУ становить 60, 4 млн га (60354, 8 тис га) або 5, 7 % території Європи. Україна за межами своєї території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.

4 Господарська освоєність території становить 92 . При цьому сільськогосподарське освоєння земель перевищує 70 4 Господарська освоєність території становить 92 %. При цьому сільськогосподарське освоєння земель перевищує 70 % і є одним з найвищих у світі. Розорано 56 % земельного фонду. Сільськогосподарські угіддя України становлять — 19 %, а рілля — 27 % від Європейських. Український показник площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на душу населення є найвищим серед європейських країн – 0, 9 га, в т. ч. 0, 7 га ріллі. * середньоєвропейських показників 0, 44 і 0, 25 га, відповідно.

5 Чи є різниця між поняттям “земля” та “грунт” ? ґрунт - природно-історичне органо-мінеральне тіло,5 Чи є різниця між поняттям “земля” та “грунт” ? ґрунт — природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості — родючості ; земля — поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею.

6 Земельний фонд України станом на 01. 201 3 Основні види земельних угідь та економічної діяльності6 Земельний фонд України станом на 01. 201 3 Основні види земельних угідь та економічної діяльності Площа земель всього, тис. га % до загальної площі території України Сільськогосподарські землі 42791, 80 71 Ліси та інші лісовкриті площі 10601, 10 18 Забудовані землі 2512, 50 4 Відкриті заболочені землі 979, 90 2 Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом (відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (кам’янисті місця, піски, яри інші)) 1046, 00 2 Води (території, що покриті поверхневими водами) 2423, 50 4 Разом (територія України) 60354,

7 Сільськогосподарські землі за видами основних угідь Сільськогосподарські землі Площа земель всього, тис. га до7 Сільськогосподарські землі за видами основних угідь Сільськогосподарські землі Площа земель всього, тис. га % до загальної площі території України 42791, 80 70, 9 Сільськогосподарські угіддя 41576, 00 68, 9 рілля 32476, 50 53, 8 перелоги 310, 20 0, 5 багаторічні насадження 896, 50 1, 5 сіножаті 2410, 90 4, 0 пасовища 5481, 90 9, 1 інші сільськогосподарські землі 1215, 80 2, 0 Левову частку (77, 1%) у складі сільгосп угідь займає рілля, що свідчить про високу розораності території (53, 8%), яка майже вдвічі вища ніж у країнах Євросоюзу (35%).

8 Сільськогосподарська освоєність земель України неоднорідна. В Україні склався надзвичайно високий рівень освоєння життєвого простору:8 Сільськогосподарська освоєність земель України неоднорідна. В Україні склався надзвичайно високий рівень освоєння життєвого простору: до господарського використання залучено понад 92% території і лише близько 8% (4, 5 млн. га) – перебуває у природному стані. Фактична лісистість території становить лише 16%, що недостатньо для забезпечення екологічної рівноваги (середньоєвропейські показники – 25 -30%). Найвищими показниками сільськогосподарської освоєності (понад 80%) характеризуються області Степової зони, а саме: Запорізька 88%; Кіровоградська 86%; Миколаївська 87%; Одеська 83%; Херсонська – 82% Донецька 84%. Найнижчі значення сільськогосподарської освоєності характерні для: Закарпатської (37%); Івано-Франківської (46%); Рівненської (48%).

9 Ступінь розораності сільськогосподарських угідь в розрізі регіонів,  9 Ступінь розораності сільськогосподарських угідь в розрізі регіонів, %

10 Землі України є одними з найкращих у Європі. Площа чорноземів в Україні становить, за10 Землі України є одними з найкращих у Європі. Площа чорноземів в Україні становить, за різними оцінками, біля 17 млн. га, або близько 8% світових запасів. Неефективне використання земель знижує середню врожайність зернових до 34, 3 ц/га у порівнянні з Європою, де цей показник становить 54, 8 ц/га. Цьому сприяє: розміщено на крутих схилах з малопродуктивними та деградованими ґрунтами; високий рівень ерозії ґрунтів (36% загальної площі сільгоспугідь); деградація чорноземів (на сьогодні деградовано близько 60% їх площі).

11 Еродованість ґрунтів орних земель України за період з 1961 по 1996 рік, у розрізі регіонів11 Еродованість ґрунтів орних земель України за період з 1961 по 1996 рік, у розрізі регіонів

12 Три основні форми власності (державна, приватна, комунальна) є складовими більш складної структури форм власності12 Три основні форми власності (державна, приватна, комунальна) є складовими більш складної структури форм власності на землю. Форми власності Приватна Публічна Інші форми Громадян Юридичних осіб Державна Комунальна Спільна Окремих осіб членів сім ’ ї, об єднань громадян, фермерських господарств, іноземних громадян Господарських об єднань і товариств, кооперативів АТ, некомерційних громадських об’єднань, іноземних осіб Верховна Рада. Кабінет Міністрів інші органи виконавчої влади, НАН, інші галузева державні академії Територіальних громад міст селищ, сіл, районів у містах Спільна сумісна Державних підприємств закладів і організацій Спільна часткова Членів сім ’ ї Об’єднань громадян

13 Земельний фонд України за формами власності, тис. га 48, 7 51, 20, 1 13 Земельний фонд України за формами власності, тис. га 48, 7% 51, 2%0, 1%

14 Сільськогосподарські угіддя за формами власності, тис. га 73, 40, 1 26, 5 14 Сільськогосподарські угіддя за формами власності, тис. га 73, 4%0, 1% 26, 5%

15 Рілля за формами власності, тис. га 17, 382, 7 0, 04 15 Рілля за формами власності, тис. га 17, 3%82, 7% 0, 04%

16 Землі населених пунктів загальна площа - 7 393, 0 (12, 3 території України) 16 Землі населених пунктів загальна площа — 7 393, 0 (12, 3% території України)

17 Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на 9 категорій. землі сільськогосподарського призначення; землі17 Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на 9 категорій. землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. Примітка. Під цільовим призначенням земель розуміють встановлений правовий режим, умови і межі використання земель для конкретних цілей.

18 Землі сільськогосподарського призначення Серед земель України найбільшу площу (40378, 2 тис. га) займають землі сільськогосподарського18 Землі сільськогосподарського призначення Серед земель України найбільшу площу (40378, 2 тис. га) займають землі сільськогосподарського призначення. Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

19 Який склад земель сільськогосподарського призначення ? До земель цієї категорії належать: сільськогосподарські угіддя 19 Який склад земель сільськогосподарського призначення ? До земель цієї категорії належать: сільськогосподарські угіддя рілля; багаторічні насадження; сіножаті; пасовищ; перелоги. несільськогосподарські угіддя господарські шляхи і прогони; полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення; землі під господарськими будівлями і дворами; землі тимчасової консервації. Примітка! Консервація земель — виведення з господарського обороту (сільськогосподарського або промислового) земель на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану ґрунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні.

20 Землі житлової та громадської забудови До цих земель належать земельні ділянки в межах населених20 Землі житлової та громадської забудови До цих земель належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування.

21 Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами,21 Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. До земель природно-заповідного фонду включаються: природні території та об’єкти природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища. штучно створені об’єкти ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. До земель іншого природоохоронного призначення належать: земельні ділянки водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду; земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

22 Землі оздоровчого призначення До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості,22 Землі оздоровчого призначення До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. До таких природних лікувальних ресурсів належать мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами тощо. Займають 0, 01 % території України (близько 8, 6 тис. га).

23 До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму23 До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. До цієї категорії земель належать земельні ділянки: зелених зон; зелених насаджень населених пунктів; навчально-туристських та екологічних стежок; зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів; об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів; будинків рибалок і мисливців; дитячих туристичних станцій; дитячих та спортивних таборів; надані для дачного будівництва.

24 Землі історико-культурного призначення Це землі на яких розташовані: історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, 24 Землі історико-культурного призначення Це землі на яких розташовані: історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями; городища, кургани, давні поховання, пам’ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів; архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, садово-паркові комплекси.

25 Землі лісогосподарського призначення - це землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю,25 Землі лісогосподарського призначення — це землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства. Увага ! До земель лісового фонду не належать землі, зайняті: зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів; полезахисними лісовими смугами, захисними насадженнями на смугах відводу залізниць, захисними насадженнями на смугах відводу автомобільних доріг, захисними насадженнями на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об’єктів; окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

26 Землі водного фонду - це землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними26 Землі водного фонду — це землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів. Примітка Прибережні захисні смуги виділяються вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності Смуги відведення створюються для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів меліоративних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок. Берегові смуги встановлюються судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов’язаних з судноплавством.

27 Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані27 Землями промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності. До земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд. До земель транспорту належать землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту. До земель зв’язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку. До земель енергетики відносяться землі, надані під електрогенеруючі об’єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об’єкти транспортування електроенергії до користувача. До землями оборони відносяться землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України.

28 Землі транспорту розподіляються на: землі: залізничного транспорту (під залізничним полотном 28 Землі транспорту розподіляються на: землі: залізничного транспорту (під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничноготранспорту ); морського транспорту (а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об’єктамизагальнопортового і комплексного обслуговування флоту; б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційноїобстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовимибудівлями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт. ) річкового транспорту (а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонамиз усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговуютьрічковий транспорт; б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами; в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними тагідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями; г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями; ґ) вузлами зв’язку, радіоцентрами і радіостанціями; д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншимиспорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтнимизаводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф’ями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими такультурно-побутовими будівлями, іншими об’єктами, що забезпечуютьроботу річкового транспорту. ) ; автомобільного транспорту та дорожнього господарств ( До земель автомобільного транспорту належать землі підспорудами та устаткуванням енергетичного, гаражного іпаливороздавального господарства, автовокзалами, автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчикамиконтейнерними та для перечеплення, службовими такультурно-побутовими будівлями й іншими об’єктами, що забезпечуютьроботу автомобільного транспорту. 2. До земель дорожнього господарства належать землі підпроїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративнимозелененням, резервами, кюветами, мостами, тунелями, транспортнимирозв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками ірозташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудамита обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смугвідведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечуютьфункціонування автомобільних доріг, а саме: а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисніспоруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди; б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об’єкти служби дорожнього сервісу; в) будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби звиробничими базами; г) захисні насадження. ); авіаційного транспорту ( а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами(об’єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями збудівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційноготранспорту; б) вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами; в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими майданчиками дляексплуатації повітряних суден; г) службовими об’єктами, що забезпечують роботу авіаційноготранспорту. ); трубопровідного транспорту ( До земель трубопровідного транспорту належать земельніділянки, надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також під наземні споруди підземних трубопроводів. ); міського електротранспорту (До земель міського електротранспорту належать землі підвідокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, коліями і станціями фунікулерів, канатнимидорогами, ескалаторами, трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного і колійногогосподарства, сигналізації і зв’язку, службовими ікультурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхіднимидля забезпечення роботи міського електротранспорту).

29 Класифікація угідь Під угіддям слід розуміти ділянки землі, що систематично використовуються або придатні до використання29 Класифікація угідь Під угіддям слід розуміти ділянки землі, що систематично використовуються або придатні до використання для конкретних господарських цілей і які відрізняються за природно-історичними ознаками. До сільськогосподарських угідь відносяться землі, які використовуються у якості основного засобу сільськогосподарського виробництва: рілля ; багаторічні насадження ; сіножаті ; пасовища ; перелоги.

30 Сільськогосподарські землі за видами основних угідь Сільськогосподарські землі Площа земель всього, тис. га до30 Сільськогосподарські землі за видами основних угідь Сільськогосподарські землі Площа земель всього, тис. га % до загальної площі території України 42791, 80 70, 9 Сільськогосподарські угіддя 41576, 00 68, 9 рілля 32476, 50 53, 8 перелоги 310, 20 0, 5 багаторічні насадження 896, 50 1, 5 сіножаті 2410, 90 4, 0 пасовища 5481, 90 9, 1 інші сільськогосподарські землі 1215, 80 2, 0 Левову частку (77, 1%) у складі сільгосп угідь займає рілля, що свідчить про високу розораності території (53, 8%), яка майже вдвічі вища ніж у країнах Євросоюзу (35%).

31 До ріллі відносять земельні ділянки, які систематично обробляються під посіви сільськогосподарських культур, а також чисті31 До ріллі відносять земельні ділянки, які систематично обробляються під посіви сільськогосподарських культур, а також чисті пари, включаючи посіви багаторічних трав у полях сівозмін зі строком користування, передбаченим сівозмінами, і вивідні поля.

До багаторічних насаджень відносяться земельні ділянки, зайняті штучно створеними деревними, чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями,До багаторічних насаджень відносяться земельні ділянки, зайняті штучно створеними деревними, чагарниковими або трав’янистими багаторічними насадженнями, здатними давати урожай плодово-ягідної, технічної або лікарської продукції ( сади, виноградники, хмільники ).

Перелогами вважають землі, які раніше оралися, а тепер через певні обставини більше одного року, починаючи зПерелогами вважають землі, які раніше оралися, а тепер через певні обставини більше одного року, починаючи з осені, не використовуються для посіву сільськогосподарських культур і не підготовлені під пар.

Сінокосами називають земельні ділянки, покриті багаторічною трав'янистою рослинністю, які систематично використовують для сінокосіння. Залежно відСінокосами називають земельні ділянки, покриті багаторічною трав’янистою рослинністю, які систематично використовують для сінокосіння. Залежно від природних властивостей сінокоси підрозділяються на заливні, суходільні і заболочені.

Пасовищами називають землі, покриті багаторічною трав'янистою рослинністю, які систематично використовуються для випасання худоби, не придатні дляПасовищами називають землі, покриті багаторічною трав’янистою рослинністю, які систематично використовуються для випасання худоби, не придатні для сінокосів і які не є перелогами. Пасовища підрозділяються на суходільні і заболочені.

36 Дякую за увагу ! 36 Дякую за увагу !