1 Табличний процесор Практична робота 2 Електронні

 • Размер: 2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации 1 Табличний процесор Практична робота 2 Електронні по слайдам

1 Табличний процесор Практична робота 1 Табличний процесор Практична робота

2 Електронні таблиці Основне завдання - автоматичні обчислення з даними в таблицях. Крім того: зберігання даних2 Електронні таблиці Основне завдання — автоматичні обчислення з даними в таблицях. Крім того: зберігання даних в табличному вигляді — подання даних у вигляді діаграм — аналіз даних — складання прогнозів — пошук оптимальних рішень — підготовка та друк звітів приклади: Microsoft Excel — файли *. Xls, *. Xlsx Open. Office Calc — файли *. Ods — безкоштовно

3 Електронні таблиці. Головне вікно. Рядок формулрядок заголовка р о бочий лист вкладки панел і 3 Електронні таблиці. Головне вікно. Рядок формулрядок заголовка р о бочий лист вкладки панел і і нструмент і в полос и прокрутки Рядок стануполе і мен і

4 Електронні таблиці Номер рядків рядок ст овпчикІмена стовпців Акти вна комірка Неактивна комірка •4 Електронні таблиці Номер рядків рядок ст овпчикІмена стовпців Акти вна комірка Неактивна комірка • текст • числа • формул и • час • дата

5 Початок роботи з Microsoft Excel Программ и – Microsoft Office – Excel 2007 Файл5 Початок роботи з Microsoft Excel Программ и – Microsoft Office – Excel 2007 Файл и : *. xlsx ( стара верс і я – *. xls ) Вася. xlsx р обоча книга Лист 1 Лист 2 План по валу Вал по плану Переход и по листам ЛКМЛКМ ПКМПКМ новый лист

6 Адреса адрес активно ї комірки комірка B 2 д і апазон B 26 Адреса адрес активно ї комірки комірка B 2 д і апазон B 2 : С 7 Посилання в формулах: = B 2+2*C 3 = A 2+2* СУММ( B 2: C 7)B 2 B 2 С 7 С 7 Формула завжди по чина є т ь ся знаком «=» !!

7 В иділення данних: комірка : +ЛКМ – ЛКМд і апазон: вся таблиц я7 В иділення данних: комірка : +ЛКМ – ЛКМд і апазон: вся таблиц я : ЛКМЛКМстроки: ЛКМЛКМ сто впці : ЛКМЛКМ не звязні д і апазон и : + Ctrl і виділяти другий

8 Операц ії з рядками і стовпцями Р озміри в и сота рядків ширина сто впців8 Операц ії з рядками і стовпцями Р озміри в и сота рядків ширина сто впців До давання, видалення ПКМПКМ

9 Оформлення комірок Вс і властивості р озмір напр авлення в декілька рядків Грошовий формат9 Оформлення комірок Вс і властивості р озмір напр авлення в декілька рядків Грошовий формат Кількість знаків в дробовій части ні

10 В ведення даних адрес активно ї комірки відмінити ( Esc ) прийняти (10 В ведення даних адрес активно ї комірки відмінити ( Esc ) прийняти ( Enter ) Поле реда гування ЛКМЛКМ F 2 – редагувати прямо в комірці

11 Пере міщення і копіювання пер тягнути ЛКМ за рамку (!) + Ctrl = коп11 Пере міщення і копіювання пер тягнути ЛКМ за рамку (!) + Ctrl = коп іювання + Alt = на інший лист Перем іщення з передвиганням (+ Shift )

12 Вставка формул Формула завжди по чина є т ь ся зі знак у =12 Вставка формул Формула завжди по чина є т ь ся зі знак у = Формула може складатись : числа; посилання на комірку ; Знак и ари фметичних операцій. Формулу можн а коп іювати я к звичайну комірку.

13 Типи посилань відносні ( міняються так, як і адреса формул ) формула «пере їхала13 Типи посилань відносні ( міняються так, як і адреса формул ) формула «пере їхала » на один сто вбець вправо и на од иин рядок вниз; абсолют ні (не м і няют ь ся) змішані (м іняється тільки відносна частина )І м ’ я стовпця на 1 номер рядка на

14 Запо внення рядків Ари фметична прогресія маркер заполнения коп іювання формул ЛКМЛКМ дат а списк14 Запо внення рядків Ари фметична прогресія маркер заполнения коп іювання формул ЛКМЛКМ дат а списк ичас. ЛКМЛКМ

15 Функц іїї Вв едення в комірціВв едення в рядку реда гування д і апазон15 Функц іїї Вв едення в комірціВв едення в рядку реда гування д і апазон комірка зміна д іапазону ма йстер функц і й Мож на мишкою ! !

16 Деякі функц ії СУММ – сум а значень комірок і діапазонів СРЗНАЧ – 16 Деякі функц ії СУММ – сум а значень комірок і діапазонів СРЗНАЧ – с ереднє арифметичне МИН – м інімальне значення МАКС – макси мальне значення ЕСЛИ – в ибір з двох варіантів

17 Лог ічні функції ЕСЛИ – в ибір з двох варіантів НЕ – заперечення ,17 Лог ічні функції ЕСЛИ – в ибір з двох варіантів НЕ – заперечення , НЕ( B 2=

18 Сор тування – это р озположення Елементів в заданому порядку. Сор тування одного стовпця18 Сор тування – это р озположення Елементів в заданому порядку. Сор тування одного стовпця

19 Сортування звязних даних чому не можна сортувати за стовпцем ? ? критер ій Рядки19 Сортування звязних даних чому не можна сортувати за стовпцем ? ? критер ій Рядки або стовпці П ерший рядок – це заголовок

20 Багаторівнеіе сортування Задача: розставити прізвища по алфавіту , а людей з однаковими прізвищами, р20 Багаторівнеіе сортування Задача: розставити прізвища по алфавіту , а людей з однаковими прізвищами, р озставити в алфавітному порядку за іменами. ЛКМЛКМ

21 Имена комірок і діапазонів Присвоїти ім’ я ввести им ’ я Имена в формулах Робота21 Имена комірок і діапазонів Присвоїти ім’ я ввести им ’ я Имена в формулах Робота з і менами

22 Работа в Excel 2007 Тема 2. Диаграммы © К. Ю. Поляков, 2009 22 Работа в Excel 2007 Тема 2. Диаграммы © К. Ю. Поляков,

 • диаграммы строятся на основе данных таблицы • проще всего сначала выделить все нужные данные, • диаграммы строятся на основе данных таблицы • проще всего сначала выделить все нужные данные, а потом… • все данные, которые должны обновляться автоматически, нужно выделить • для выделения несвязанных диапазонов используем +Ctrl 23 Общий подход

24 Основные типы диаграмм Гистограмма (столбчатая диаграмма) : сравнение значений одного или нескольких рядов данных24 Основные типы диаграмм Гистограмма (столбчатая диаграмма) : сравнение значений одного или нескольких рядов данных График : показывает изменение процесса во времени ( равномерные отсчеты ) Круговая : доли в сумме Точечная : связь между парами значений (график функции)

25 Элементы диаграмм название диаграммы легенда ряды данных осьосьсетка названия осей подписи данных 25 Элементы диаграмм название диаграммы легенда ряды данных осьосьсетка названия осей подписи данных

26 Настройка диаграммы и ее элементов Конструктор : общие свойства Макет : настройка свойств отдельных элементов26 Настройка диаграммы и ее элементов Конструктор : общие свойства Макет : настройка свойств отдельных элементов Формат : оформление отдельных элементов

27 Графики функций Задача: построить график функции для  . 2 xy27 Графики функций Задача: построить график функции для . 2 xy 55 x Таблица значений функции: шаг 0, 5 Что зависит от шага? !ЛКМЛКМ

28 Графики функций Вставка диаграммы «Точечная» : выделить данные результат: 28 Графики функций Вставка диаграммы «Точечная» : выделить данные результат:
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.