1 Структура програми у BP 7. 0

Скачать презентацию 1 Структура програми у BP 7. 0 Скачать презентацию 1 Структура програми у BP 7. 0

3_structure_of_program.ppt

 • Размер: 132 Кб
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации 1 Структура програми у BP 7. 0 по слайдам

1 Структура програми у BP 7. 0 1 Структура програми у BP 7.

2 Синтаксично програма складається з необов'язкового заголовка і програмного блока , який у свою чергу2 Синтаксично програма складається з необов’язкового заголовка і програмного блока , який у свою чергу будується з двох частин: • описової; • виконавчої. ЗАГОЛОВОК Program ;

3 ОПИСОВИЙ РОЗДІЛ Uses ім'я 1, ім'я 2; {список використаних бібліотечних модулів} Приклад:3 ОПИСОВИЙ РОЗДІЛ Uses ; {список використаних бібліотечних модулів} Приклад: USES CRT, GRAPH; Label ; { розділ опису міток } Приклад: Label 5, A 20, 172; GOTO A 20;

4 Const  ідентифікатор = значення ; { розділ оголошення констант }4 Const = ; { розділ оголошення констант } Приклад: Const digit=1000; e=2. 71828; pidpys=‘Kravchenko’; Type = ; { розділ опису типів даних заданих програмістом } Приклад: Vector=Array[1. . 10] of real; Color=(red, green, blue);

5 Var ідентифікатор : тип ; { розділ опису змінних} Приклад: Var5 Var : ; { розділ опису змінних} Приклад: Var i, j: integer; s, q: real; key: char; ! Потрібно перерахувати імена усіх змінних, які використ. у програмі ;

6{ розділ опису підпрограм} Procedure function 6{ розділ опису підпрограм} Procedure function

7 РОЗДІЛ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ Begin тіло основної програми ; End. 7 РОЗДІЛ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ Begin ; End.

8 Оператори вводу-виводу 8 Оператори вводу-виводу

9 Введення даних - це передача інформації від зовнішнього носія в оперативну пам'ять для обробки. 9 Введення даних — це передача інформації від зовнішнього носія в оперативну пам’ять для обробки. Виведення — це зворотній процес, коли дані передаються після обробки з оперативної пам’яті на зовнішній носій. У мові Паскаль стандартним засобом спілкування людини з ЕОМ є консоль, що складається з таких пристроїв, як клавіатура та екран монітора.

10 Формат введення : Read (x 1, x 2, . . . xn); де10 Формат введення : Read (x 1, x 2, . . . xn); де x 1, x 2, . . . xn — змінні допустимих типів даних, Readln (x 1, x 2, . . . xn); дані зчитуються рядками , З начення введених даних повинні строго відповідати типам цих даних вказаних у розділі VAR, інакше к омпілятор виводить на екран повідомлення про помилку. Readln ; чекає натиснення Enter , зручно писати перед End.

11 Формат в ив едення : W rite (Y 1, Y 2, . . .11 Формат в ив едення : W rite (Y 1, Y 2, . . . Yn) — виведення на монітор; де Y 1, Y 2, . . . Yn — дані, що виводяться, W rite ln (Y 1, Y 2, . . . Yn) дані виводяться рядками , Приклад: Writeln(‘Y 1=’, Y 1)

12 Значення I Вираз Результат 134 write(I: 6); ___134 1 write(I: 10); _____1 312 write(I+I:12 Значення I Вираз Результат 134 write(I: 6); ___134 1 write(I: 10); _____1 312 write(I+I: 7); ____624 Виведення значення цілої величини I

13 Виведення значення дійсної величини R Значення R Вираз Результат 511. 04 write(R: 8: 4); 511.13 Виведення значення дійсної величини R Значення R Вираз Результат 511. 04 write(R: 8: 4); 511. 0400 -46. 78 write(R: 7: 2); _-46. 78 write(R: 9: 4); _-46.

14 Керування порядком обчислень 14 Керування порядком обчислень

15 Кожна програма складається з певного набору конструкцій проходження розгалуження цикл 15 Кожна програма складається з певного набору конструкцій проходження розгалуження цикл

16 ЛІНІЙНА СТРУКТУРА Містить оператори трьох типів: GOTO мітка ; оператор виклику16 ЛІНІЙНА СТРУКТУРА Містить оператори трьох типів: GOTO ; оператор виклику процедур; оператор присвоєння : =

17 оператор присвоєння : = ім ’ я змінної : = вираз ; Тип змінної17 оператор присвоєння : = : =; Тип змінної і тип виразу повинні збігатись (ціле автоматично перетворюється у дійсне) Заокруглення a 2: = round (b-c+sin(x));

18 ЛОГІЧНА СТРУКТУРА if та case. (умовні оператори розгалуження) Перша або повна форма: if 18 ЛОГІЧНА СТРУКТУРА if та case. (умовні оператори розгалуження) Перша або повна форма: if then begin ; end else begin ; end; Перед else ; не ставлять

19 Друга або скорочена форма команди розгалуження: if умова then begin серія; end;19 Друга або скорочена форма команди розгалуження: if then begin ; end; Логічний вираз (умова) може бути простий і складний

20 Вкладені умовні оператори if умова 1 then оператор1 else if умова 220 Вкладені умовні оператори if умова 1 then оператор1 else if умова 2 then оператор2 else оператор3 if умова 1 then if умова 2 then оператор else оператор

21 Оператор вибору CASE case  селектор  of вар і ант : 21 Оператор вибору CASE case of вар і ант : оператор ; . . . вар і ант : оператор ; [ else оператор ] end; Селектор – змінна або вираз, який має довільний перелічуваний тип

22 case ch of 'A'. . 'Z', 'a'. . 'z' : Write. Ln('Буква'); '0'.22 case ch of ‘A’. . ‘Z’, ‘a’. . ‘z’ : Write. Ln(‘Буква’); ‘0’. . ‘9’ : Write. Ln(‘Цифра’); ‘+’, ‘-‘, ‘*’, ‘/’ : Write. Ln(‘Оператор’); else Write. Ln(‘Спец і альный символ’) end ; Приклад:
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.