1. Що не є елементом ринку капіталів

Скачать презентацию 1. Що не є елементом ринку капіталів Скачать презентацию 1. Що не є елементом ринку капіталів

lektsiyniy_kontrol_testi_do_temi_6.ppt

 • Размер: 132 Кб
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации 1. Що не є елементом ринку капіталів по слайдам

1. Що не є елементом ринку капіталів ? а ) Ринок цінних паперів; б) Р1. Що не є елементом ринку капіталів ? а ) Ринок цінних паперів; б) Р инок середньострокового кредитування; в) Р инок довгострокового кредитування; г) В сі відповіді не вірні.

2. Що не є кредитними грошима: а) вексель; б) банкомат; в) чек; г) всі відповіді невірні.2. Що не є кредитними грошима: а) вексель; б) банкомат; в) чек; г) всі відповіді невірні.

3. Вагова кількість монетарного товару, що законодавчо визначається за грошовою одиницею є: а) масштабом цін;3. Вагова кількість монетарного товару, що законодавчо визначається за грошовою одиницею є: а) масштабом цін; б) купівельною спроможністю; в) ціною; г) всі відповіді невірні.

4. Відношення суми надходжень грошей у каси банку до середньорічної маси грошей в обігу • показник4. Відношення суми надходжень грошей у каси банку до середньорічної маси грошей в обігу • показник обігу грошей у платіжному обороті • швидкість повернення грошей у каси установ банку • швидкість обігу грошей у готівковому обороті

 5. Ринок, що обслуговує угоди щодо незабезпечених короткострокових кредитів, є: а 5. Ринок, що обслуговує угоди щодо незабезпечених короткострокових кредитів, є: а ) закритим ринком; б) міжбанківським ринком; в) позабіржовим ринком; г) всі відповіді невірні.

6. Попит на гроші, що обумовлений потребами інвестування, є: а) попит на гроші6. Попит на гроші, що обумовлений потребами інвестування, є: а) попит на гроші для трансакцій; б) попит на гроші як на активи; в) попит на гроші як на агрегацію; г) всі відповіді невірні.

7. Хто є основоположником монетаризму: а) Бруннер; б) Кейнс; в) Фрідмен; г) всі відповіді правильні. 7. Хто є основоположником монетаризму: а) Бруннер; б) Кейнс; в) Фрідмен; г) всі відповіді правильні.

8. Рух грошей, що обслуговує сферу перерозподільчих відносин, в яких власність суб» єктів8. Рух грошей, що обслуговує сферу перерозподільчих відносин, в яких власність суб» єктів не відчуджується, а лише передається в тимчасове користування – це: А) Обмінний грошовий оборот Б) Фіскально-б”юджетний грошовий оборот В) Кредитний грошовий оборот Г) Фінансовий грошовий оборот

9. Що не є інструментом встановлення грошової рівноваги ? а) грошова маса; б) реальні доходи;9. Що не є інструментом встановлення грошової рівноваги ? а) грошова маса; б) реальні доходи; в) нормальні доходи; г) всі відповіді невірні.

10. В яких формах грошова маса не існує: а) грошові знаки; б) кошти на банківських10. В яких формах грошова маса не існує: а) грошові знаки; б) кошти на банківських рахунках; в) вексель, чек; г) акції.

11. Відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці є: а) нуліфікацією; б) реставрацією; в) ревальвацією. 11. Відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці є: а) нуліфікацією; б) реставрацією; в) ревальвацією.

12. Інфляція, що зумовлена міжгалузевою розбалансованістю називається: а) інфляція попиту; б) інфляція пропозиції; в) інфляція12. Інфляція, що зумовлена міжгалузевою розбалансованістю називається: а) інфляція попиту; б) інфляція пропозиції; в) інфляція фіскальна; г) вірна відповідь відсутня; д) всі відповіді вірні.

13. Поступове витіснення новою грошовою одиницею старої відбувається при: а) грошовій реформі формального типу; б)13. Поступове витіснення новою грошовою одиницею старої відбувається при: а) грошовій реформі формального типу; б) грошовій реформі конфіскаційного типу; в) грошовій реформі консервативного типу; г) всі відповіді невірні.

14. Курс акції визначається як: а) Дохід/ Ціна ЦП; б) Дохід/ відсотка; в) Дохід/14. Курс акції визначається як: а) Дохід/ Ціна ЦП; б) Дохід/ % відсотка; в) Дохід/ Собівартість випуску ЦП.

15. Брокер – це: а) посередник, який має дохід від операцій; б) посередник, який отримує15. Брокер – це: а) посередник, який має дохід від операцій; б) посередник, який отримує дохід у вигляді різниці між курсами купівлі і продажу; в) посередник, який має дивіденди від ЦП.

16. Допуск ЦП до котирування на фондовій біржі є: а) лізинг; б) лістинг; в) ділинг. 16. Допуск ЦП до котирування на фондовій біржі є: а) лізинг; б) лістинг; в) ділинг.

17. До недоліків біметалізму можна віднести: а) паралельне функціонування 2 – х валют; б) існування 217. До недоліків біметалізму можна віднести: а) паралельне функціонування 2 – х валют; б) існування 2 – х систем цін; в) низька питома вага в грошовій масі паперових грошей; г) всі відповіді вірні.

18. З метою пожвавлення ділової активності застосовують: а) рестрикційну ГКП; б) антиінфляційну ГКП; в) експансіоністську ГКП;18. З метою пожвавлення ділової активності застосовують: а) рестрикційну ГКП; б) антиінфляційну ГКП; в) експансіоністську ГКП; г) всі відповіді вірні.

19. Який вид котирування характеризує вираз одиниці іноземної валюти у національній валюті? 1. Прямий курс.19. Який вид котирування характеризує вираз одиниці іноземної валюти у національній валюті? 1. Прямий курс. 2. Непрямий курс. 3. Крос-курс.

20. Валютна інтервенція – це: А. Підвищення або зниження дисконтної ставки центрального банку з метою20. Валютна інтервенція – це: А. Підвищення або зниження дисконтної ставки центрального банку з метою впливу на рух іноземного капіталу. Б. Купівля-продаж центральним банком або казначейством іно земної валюти з метою впливу на курс національної валюти. В. Сукупність валютних обмежень, які застосовуються однією державою відносно інших з метою примусового виконання певних вимог.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.