1. Поставте у відповідність назви головних княжих з’їздів

Скачать презентацию 1. Поставте у відповідність назви головних княжих з’їздів Скачать презентацию 1. Поставте у відповідність назви головних княжих з’їздів

2.2_testi_otvety.ppt

 • Размер: 151.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 33

Описание презентации 1. Поставте у відповідність назви головних княжих з’їздів по слайдам

 1. Поставте у відповідність назви головних княжих з'їздів та їх рішення А Любецький 1 1. Поставте у відповідність назви головних княжих з’їздів та їх рішення А Любецький 1 Прийняття “Правди Ярославичів” Б Долобський 2 Запровадження принципу вотчинності В Витачівський 3 Рішення про спільний поход проти половців Г Вишгородський 4 Примирення після усобиці, повязаної з осліпленням Василька 5 Впровадження тріумвірату

 Поставте у відповідність назви головних княжих з'їздів та їх рішення А Любецький 2 Запровадження Поставте у відповідність назви головних княжих з’їздів та їх рішення А Любецький 2 Запровадження принципу вотчинності Б Долобський 3 Рішення про спільний поход проти половців В Витачівський 4 Примирення після усобиці, повязаної з осліпленням Василька Г Вишгородський 1 Прийняття “Правди Ярославичів” 5 Впровадження тріумвірату

 2. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст. були пов’язані 2. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст. були пов’язані з А обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями. Б появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів. В занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління. Г перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

 3. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними? 1. На з’їзді було 3. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними? 1. На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів» . 2. З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха. 3. Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям. 4. З’їзд ухвалив принцип – «. . . кожен хай держить отчину свою» . А 1, 3 Б 1, 4 В 2, 3 Г 2,

 4. Вкажіть причини феодальної роздробленості Русі 1. Велика територія держави та етнічна неоднорідність 4. Вкажіть причини феодальної роздробленості Русі 1. Велика територія держави та етнічна неоднорідність її населення. 2. Посилення православної церкви. 3. Недосконала система престолонаслідування. 4. Постійні війни з Візантією. 5. Боротьба з язичеством. 6. Занепад Києва. 7. Боротьба з кочівниками. А 1, 2, 6, 7 Б 2, 4, 5, 6 В 1, 3, 6, 7 Г 2, 3, 4,

 5. Перша літописна згадка назви «Україна» датується А 1097 р. Б 1119 р. 5. Перша літописна згадка назви «Україна» датується А 1097 р. Б 1119 р. В 1187 р. Г 1240 р.

 6. Як і племена жили на території сучасної Галичини в VII-VIII ст. ? А 6. Як і племена жили на території сучасної Галичини в VII-VIII ст. ? А древляни Б радимичі В уличі Г білі хорвати

 7. У якому році Володимир Великий повернув до складу Русі землі Галичини та Волині? 7. У якому році Володимир Великий повернув до складу Русі землі Галичини та Волині? А 988 Б 981 В 1015 Г

 8. Який князь відвоював у Польщі землі Галичини та Волині у 1030 -1031 рр. 8. Який князь відвоював у Польщі землі Галичини та Волині у 1030 -1031 рр. ? А Володимир Великий Б Ярослав Мудрий В Володимир Мономах Г Святослав Хоробрий

 9. Який князь об'єднав волинські землі у ХІІ ст. ? А Мстислав І Володимирович 9. Який князь об’єднав волинські землі у ХІІ ст. ? А Мстислав І Володимирович Б Мстислав Удатний В Василько Темний Г Роман Мстиславович

 10. У яких містах правили Ростиславичі? А Рюрик 1 Звенигород Б Володар 2 10. У яких містах правили Ростиславичі? А Рюрик 1 Звенигород Б Володар 2 Теребовля В Василько 3 Галич 4 Перемишль

 У яких містах правили Ростиславичі? А Рюрик 4 Перемишль Б Володар 1 Звенигород У яких містах правили Ростиславичі? А Рюрик 4 Перемишль Б Володар 1 Звенигород В Василько 2 Теребовля 3 Галич

 11. Який князь об'єднав галицькі землі та створив Галицьке князівство? А Мстислав Володимирович Б 11. Який князь об’єднав галицькі землі та створив Галицьке князівство? А Мстислав Володимирович Б Володимирко Володаревич В Ярослав Осмомисл Г Роман Мстиславович

 12. В якому році виникло Галицьке князівство? А 1054 Б 1144 В 1132 Г 12. В якому році виникло Галицьке князівство? А 1054 Б 1144 В 1132 Г

 13. Вкажіть причини великого впливу галицьких бояр: 1. Походження із місцевої племінної знаті. 13. Вкажіть причини великого впливу галицьких бояр: 1. Походження із місцевої племінної знаті. 2. Підтримка бояр міщанством. 3. Торгівля сіллю та економічна незалежність. 4. Великий вплив духовенства. 5. Власні бойові дружини бояр. 6. Сусідство з Польщею та Угорщиною. 7. Підтримка бояр київськими князями. А 1, 2, 4, 5 Б 1, 3, 5, 6 В 2, 3, 6, 7 Г 2, 4, 5,

 14. Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу А 1171 р. 14. Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу А 1171 р. Б 1185 р. В 1199 р. Г 1205 р.

 15. Який князь об'єднав Волинське та Галицьке князівства у одну державу? А Ярослав Осмомисл 15. Який князь об’єднав Волинське та Галицьке князівства у одну державу? А Ярослав Осмомисл Б Роман Мстиславович В Володимирко Г Юрій Довгорукий

 Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була А агресія Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була А агресія Угорського та Польського королівств. Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі. В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом. Г змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.

 Які сусідні країни вели боротьбу за землі Галичини та Волині у першій третині ХІІІ Які сусідні країни вели боротьбу за землі Галичини та Волині у першій третині ХІІІ ст. А Швеція та Норвегія Б Польща та Угорщина В Візантія та Польща Г Угорщина та Візантія

 Вкажіть роки тимчасового занепаду Галицько-Волинської держави. А 1199 -1205 Б 1323 - 1340 Вкажіть роки тимчасового занепаду Галицько-Волинської держави. А 1199 -1205 Б 1323 — 1340 В 1238 -1264 Г 1205 —

 Які землі Романовичі повернули собі в 1215 -1230 р. ? А Волинь Б Київщина Які землі Романовичі повернули собі в 1215 -1230 р. ? А Волинь Б Київщина В Турово-Пінські землі Г Тмутаракань

 В якому році Данило Романович здобув Галич і відновив Галицько-Волинську державу? А 1238 Б В якому році Данило Романович здобув Галич і відновив Галицько-Волинську державу? А 1238 Б 1230 В 1215 Г

 Битва на р. Калка відбулася А 1240 Б 1223 В 1241 Г 1237 Битва на р. Калка відбулася А 1240 Б 1223 В 1241 Г

 На р. Калка перемогли А половецькі війська Б русько-половецькі В монголо-татарські війська Г На р. Калка перемогли А половецькі війська Б русько-половецькі В монголо-татарські війська Г монголо-руські війська

 Який монгольський хан організував похід у Східну Європу у 1237 -1243 роках А Який монгольський хан організував похід у Східну Європу у 1237 -1243 роках А Угедей Б Чінгізхан В Батий Г Субедей

 В якому році монголо-татари захопили Київ? А 1240 Б 1223 В 1241 Г В якому році монголо-татари захопили Київ? А 1240 Б 1223 В 1241 Г

 Протягом якого року монголо-татарами були завойовані галицькі та волинські землі? А 1240 Б 1223 Протягом якого року монголо-татарами були завойовані галицькі та волинські землі? А 1240 Б 1223 В 1241 Г

 В яке місто переніс свою столицю Данило Галицький у 1241 -1242 рр. А В яке місто переніс свою столицю Данило Галицький у 1241 -1242 рр. А Луцьк Б Перемишль В Холм Г Володимир-Волинський

 Хто правив Галицько-Волинською державою після смерті Данила та Василька Романовичів? А Святослав та Всеволод Хто правив Галицько-Волинською державою після смерті Данила та Василька Романовичів? А Святослав та Всеволод Б Лев та Володимир В Андрій та Лев Г Ярослав та Мстислав

 У якому році Львів став столицею Галицько-Волинської держави? А 1240 Б 1323 В У якому році Львів став столицею Галицько-Волинської держави? А 1240 Б 1323 В 1272 Г

 За якого короля в ідбулось нове піднесення Галицько-Волинської держави на початку ХІ V ст. За якого короля в ідбулось нове піднесення Галицько-Волинської держави на початку ХІ V ст. ? А Юрія Б Лева В Андрія Г Шварно

 30. У 1392 р. землі Галицько-Волинської держави були поділені А Галичина з Белзькою 30. У 1392 р. землі Галицько-Волинської держави були поділені А Галичина з Белзькою землею і Холмщиною 1 Угорщина Б Волинь 2 Польща 3 Литва

 У 1392 р. землі Галицько-Волинської держави були поділені А Галичина з Белзькою землею У 1392 р. землі Галицько-Волинської держави були поділені А Галичина з Белзькою землею і Холмщиною 2 Польща Б Волинь 3 Литва 1 Угорщина