1 Фінансовий план • Задачі і структура

  • Размер: 105.5 Кб
  • Количество слайдов: 22

Описание презентации 1 Фінансовий план • Задачі і структура по слайдам

1 Фінансовий план • Задачі і структура фінансового плану • План прибутків та збитків (доходів і1 Фінансовий план • Задачі і структура фінансового плану • План прибутків та збитків (доходів і видатків) • План руху готівки • Визначення потреби в інвестиціях, кредитах • Плановий баланс та фінансові коефіцієнти • Оцінка ефективності інвестицій

2 Задачі фінансового плану • Визначити потребу у фінансуванні для проекту • Розробити стратегію фінансування •2 Задачі фінансового плану • Визначити потребу у фінансуванні для проекту • Розробити стратегію фінансування • Оцінити ефективність інвестицій • Переконати потенційних інвесторів і кредиторів в доцільності реалізації проекту

3 Структура фінансового плану • Плановий баланс • План прибутків та збитків • План руху готівки3 Структура фінансового плану • Плановий баланс • План прибутків та збитків • План руху готівки • Показники ефективності проекту • Структура фінансування

4 План прибутків та збитків • Класифікація витрат • Спосіб відображення витрат • Взаємозв ’ язок4 План прибутків та збитків • Класифікація витрат • Спосіб відображення витрат • Взаємозв ’ язок з планом руху готівки

5 Класифікація витрат Кожне підприємство повинно вірно  відокремлювати витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів5 Класифікація витрат Кожне підприємство повинно вірно відокремлювати витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів чи послуг • постійні, змінні • прямі, непрямі

6 Витрати • постійні витрати - витрати, які залишаються незмінними в випадку зміни обсягу виробництва •6 Витрати • постійні витрати — витрати, які залишаються незмінними в випадку зміни обсягу виробництва • змінні витрати — витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва

7 Прямі та непрямі витрати Правило визначення : чи зникнуть витрати, якщо певний товар буде знятий7 Прямі та непрямі витрати Правило визначення : чи зникнуть витрати, якщо певний товар буде знятий з виробництва? прямі витрати — так непрямі витрати — ні

8 План прибутків та збитків План прибутків показує сумарну величину отриманих підприємством доходів та здійснених витрат,8 План прибутків та збитків План прибутків показує сумарну величину отриманих підприємством доходів та здійснених витрат, за звітний період. Виручка — ПДВ — Акциз — Прямі витрати = = Валовий прибуток — Непрямі витрати = = Операційний прибуток — Проценти за кредит = = Прибуток до оподаткування — Податки = = Чистий прибуток

9 План руху готівки • Спосіб відображення витрат • Методи розрахунку • Структура плану руху готівки9 План руху готівки • Спосіб відображення витрат • Методи розрахунку • Структура плану руху готівки • Взаємозвязок з планом прибутків

10 Методи розрахунку плану руху готівки • Непрямий (стр. 152) • Прямий (стр. 154) 10 Методи розрахунку плану руху готівки • Непрямий (стр. 152) • Прямий (стр. 154)

11 Структура плану руху готівки • Основна (операційна діяльність) • Інвестиційна діяльність • Фінансова діяльність 11 Структура плану руху готівки • Основна (операційна діяльність) • Інвестиційна діяльність • Фінансова діяльність

12 Можливі проблеми з готівкою у випадку отримання підприємством позитивного чистого прибутку Операції з грошовими засабами12 Можливі проблеми з готівкою у випадку отримання підприємством позитивного чистого прибутку Операції з грошовими засабами Ви повинні Товар проданий, але гроші за нього не надійшли Контролювати дебіторську заборгованність Ви закупили багато сировини, а використали не велику частину для виробництва товарів Оцінити зміни рівня запасів сировини та готової продукції Ви зробили великі платежі Контролювати використання грошових засобів

13 Фінансові коефіцієнти • Ліквідності (для кредиторів) • Платоспроможності (для інвесторів) • Прибутковості (для власників) 13 Фінансові коефіцієнти • Ліквідності (для кредиторів) • Платоспроможності (для інвесторів) • Прибутковості (для власників)

14 Оцінка ефективності проекту • Прості показники • Дисконтовані показники 14 Оцінка ефективності проекту • Прості показники • Дисконтовані показники

15 Прості показники ефективності • Прибуток (валовий, операційний, чистий ,  EBIT, EBITDA ) • Рентабельність15 Прості показники ефективності • Прибуток (валовий, операційний, чистий , EBIT, EBITDA ) • Рентабельність виробництва • Рентабельність продажу • Термін окупності

16 Точка беззбитковості • Витрати і доходи без ПДВ • Розподіл постійних витрат при виробництві декількох16 Точка беззбитковості • Витрати і доходи без ПДВ • Розподіл постійних витрат при виробництві декількох видів продукції • Проблеми обліку змінних витрат (нормативи)

17 Дисконтовані показники ефективності • Інвестиційний прибуток • Чиста поточна вартість • Внутрішня норма окупності •17 Дисконтовані показники ефективності • Інвестиційний прибуток • Чиста поточна вартість • Внутрішня норма окупності • Термін окупності

18 Структура інвестиційного  прибутку • Чистий прибуток • Амортизація • Відсотки за кредит (не за18 Структура інвестиційного прибутку • Чистий прибуток • Амортизація • Відсотки за кредит (не за всіма методиками включають в інвест. прибуток)

19 Структура капіталу та джерела доходу Джерело формування капіталу Джерело доходу на капітал Власний капітал Чистий19 Структура капіталу та джерела доходу Джерело формування капіталу Джерело доходу на капітал Власний капітал Чистий прибуток, амортизація Кредити Відсотки за кредит

20 Оцінка грошей в часі • МВГ=ПВГ*(1+Дс/100)n де МВГ - майбутня вартість грошей,  ПВГ -20 Оцінка грошей в часі • МВГ=ПВГ*(1+Дс/100)n де МВГ — майбутня вартість грошей, ПВГ — поточна вартість грошей, Дс — дисконтна ставка.

21 Фактори, що враховуються при визначенні дисконтної ставки • Вартість власного капіталу • Вартість кредитів •21 Фактори, що враховуються при визначенні дисконтної ставки • Вартість власного капіталу • Вартість кредитів • Умови залучення інвестицій • Виплати по прівелейованим акціям • Ставки депозитів • Можливі ін. альтернативні варіанти розміщення капіталу

22 Коефіцієнт дисконтуванняn Дс Кд ) 100 1( 1  22 Коефіцієнт дисконтуванняn Дс Кд ) 100 1(
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.