1 ДИСЦИПЛІНА «БАЗИ ДАНИХ» Кафедра Програмної інженерії, факультет

Скачать презентацию 1 ДИСЦИПЛІНА «БАЗИ ДАНИХ» Кафедра Програмної інженерії, факультет Скачать презентацию 1 ДИСЦИПЛІНА «БАЗИ ДАНИХ» Кафедра Програмної інженерії, факультет

pz_db2_1_modelir_dannyh.ppt

  • Количество слайдов: 20

>1 ДИСЦИПЛІНА «БАЗИ ДАНИХ» Кафедра Програмної інженерії, факультет Комп’ютерних наук, ХНУРЕ Практичне заняття № 1 ДИСЦИПЛІНА «БАЗИ ДАНИХ» Кафедра Програмної інженерії, факультет Комп’ютерних наук, ХНУРЕ Практичне заняття № 1 Концептуальні моделі. доц. Мазурова О.О.

>2 1) функціональна структура системи «Деканат» © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, 2 1) функціональна структура системи «Деканат» © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. Завдання №1: Провести концептуальне та ER-моделювання для створення ІС «Деканат»

>3 2) опис інформаційних потреб користувачів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, 3 2) опис інформаційних потреб користувачів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. декан та його заступники аналізують інформацію з навчального процесу та приймають відповідні рішень стосовно призначення стипендій, відрахування студентів, тощо; вони повинні мати можливість проглянути поточну та кінцеву інформацію з результатів навчання студентів; секретарі деканату, що саме фіксують результати навчання студентів; вони потребують детальні описання груп студентів та предметів з контрольними засобами з них.

>4 Інформаційні потреби секретарів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: mazurova_ok@mail.ru 4 Інформаційні потреби секретарів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. Секретарі деканату отримують: інформацію про нові групи студентів та їх склад «Списків груп», що надходять з приймальної комісії в електронному вигляді; назви предметів, що вивчають студенти поступають в вигляді навчальних планів та семестрівок (паперовий вигляд) від відповідних профілюючих кафедр; результати здачи студентами іспитів з предметів поступають у вигляді навчальних відомостей з предметів. Секретарі повинні мати змогу формувати поточні результати успішності груп для надання профілюючим кафедрам та кураторам у вигляді добре структурованого «Звіту з поточної успішності по групі». Для спрощення роботи секретарів під час роботи з інформацією вони повинні мати можливість: - сортувати студентів за ПІБ, дисципліни за назвою, ПІБ викладача; результати іспитів за датою складання, за оцінкою; - здійснювати пошук інформації про студента за його повним або частковим ПІБ, про дисципліну за її повною або частковою назвою; - здійснювати фільтрацію інформації з результатів іспитів по датам та оцінкам.

>5 Інформаційні потреби декану та замів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, 5 Інформаційні потреби декану та замів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. Декан та його заступники повинні: отримувати добре структуровану інформацію стосовно поточних та кінцевих результатів складення іспитів: назви предметів, списки груп, дати здачи іспитів студентами та їх оцінки; також поточну інформацію стосовно боржників по групам у вигляді добре структурованого «Звіту стосовно боржників по групі»; вони повинні мати можливість формувати результати свої рішень стосовно нарахування стипендії або відрахувань у вигляді добре структурованих «Наказу про нарахування стипендії» та «Переліку студентів на відрахування». Для спрощення роботи з інформацією вони повинні мати можливість: - сортувати результати іспитів за датою складання, за оцінкою; - здійснювати пошук інформації про студента за його повним або частковим ПІБ, за ПІБ куратора; про дисципліну за її повною або частковою назвою; - здійснювати фільтрацію інформації з результатів іспитів по групах, студентам, датам та оцінкам.

>6 Інформаційні потреби декану та замів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, 6 Інформаційні потреби декану та замів © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. Декан та його заступники для спрощення аналізу інформації повинні мати можливість отримання статистики: - про успішність здачи студентами певної дисципліни (назва дисципліни, ФІО викладача, назва групи, ФІО студента, дата іспиту, оцінка); про успішність студентів певної групи на певну дату (назва дисципліни, ФІО викладача, ФІО студента, оцінка); - про кількість та перелік боргів у студентів з певного переліку груп (назва групи, ФІО студента, кількість боргів, назва дисципліни-борга, дата іспиту, оцінка); .

>7 Опис існуючого документообігу в ПО © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, 7 Опис існуючого документообігу в ПО © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] Складається з наступних документів: - «Звіт з поточної успішності по групі» (група, ПІБ студента, Предмет, оцінка, …); електронний документ «Список групи» (…); - навчальний план спеціальності (…); - «Наказ про нарахування стипендії» (…); - «Перелік студентів на відрахування» (…). БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>8 Опис об'єктів ПО й зв'язків між ними © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, 8 Опис об'єктів ПО й зв'язків між ними © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. Студент : № студентського квитка, ПІБ, група, в якій навчається студент, так і результати складання ними іспитів та заліків; Група : назва групи, спеціальність, за якою навчаються студенти, куратор цієї групи; Предмет: номер дисципліни, назва дисципліни, ПІБ викладача (для спрощення вважаємо що один предмет викладається лише одним викладачем), семестр, у якому читається дисципліна, кількість годин у поточному семестрі.

>9 Описання алгоритмічних залежностей показників © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: 9 Описання алгоритмічних залежностей показників © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] залежності стосовно системи нарахування стипендій (формула нарахування стипендії повинна враховувати наступні показники: дату складання іспиту, отриманий результат); правила відрахування студентів; формула перерахування результатів іспитів з однієї національної в європейську шкалу оцінювання А –відмінно – 96-100 балів В – відмінно – 90-95 балів … та інше. БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>10 Опис обмежень цілісності © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: mazurova_ok@mail.ru 10 Опис обмежень цілісності © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] - кожен студент однозначно ідентифікується номером його студентського квитка; - кожна група однозначно ідентифікується її назвою, що містить абревіатуру спеціальності, рік початку навчання та номером грипи на потоці; - кожна дисципліна однозначно ідентифікується її номером, оскільки дисципліна з однією назвою може вивчатися на різних спеціальностях, або на одній спеціальності, але в різних семестрах і , відповідно, в різному обсязі; - кожна група може мати тільки одного куратора; - до спеціальності може належати декілька груп, але група належить тільки до однієї спеціальності; - студент може отримати декілька результатів з однієї дисципліни (мова йде про існування іспитів та заліків), але в різні дати; - для спрощення вважаємо, що один предмет викладається лише одним викладачем. БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>11 Описання лінгвистичних залежностей © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: mazurova_ok@mail.ru 11 Описання лінгвистичних залежностей © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] Лінгвістичні відносини, що існують в ПО, повинні нормалізуватися документацією з організації навчального процесу та термінологією, що прийнята в галузі роботи деканатів вищих навчальних закладів. БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>12 Вимоги до ІС та існуючі обмеження = Постановка задачи - система повинна відображати 12 Вимоги до ІС та існуючі обмеження = Постановка задачи - система повинна відображати данні: безпосередньо про основні об’єкти ПО: групи, студенти, предмети; про пов’язані об’єкти ПО: оцінки з складання студентами іспитів з предметів, інформацію про групи та їх студентів; система повинна підтримувати арифметичну обробку даних у вигляді обчислювальних полів: стосовно загальної кількості студентів в групі; загальної кількості боргів студента в поточну сесію; оцінки з іспитів за національною та європейською шкалою; система повинна підтримувати сортування, пошук та фільтрацію даних: сортувати студентів за ПІБ, дисципліни за назвою, ПІБ викладача; результати іспитів за датою складання, за оцінкою; здійснювати пошук інформації про студента за його повним або частковим ПІБ, за ПІБ куратора; про дисципліну за її повною або частковою назвою; здійснювати фільтрацію інформації з результатів іспитів по групах, студентам, датам та оцінкам; БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>13 Постановка задачи - система повинна підтримувати додавання нових даних про групи, студентів, предмети 13 Постановка задачи - система повинна підтримувати додавання нових даних про групи, студентів, предмети та оцінки; система повинна підтримувати можливості редагування інформації про групи, студентів, предмети та оцінки; система повинна підтримувати можливості вилучення інформації про групи, студентів, предмети та оцінки з підтримкою режиму підтвердження користувачем видалення інформації про поточний об’єкт; система повинна підтримувати виконання наступних часто виникаючих запити до БД: отримати перелік предметів, що здаються в сесію з датою здачи та переліком груп, які їх здають; отримати статистику з успішності студентів певної групи на певну дату, а саме: номер групи, номер залікової книжки студента та його ПІБ, назви дисциплін, дата здачи та оцінки студентів з підрахуванням середнього балу з дисципліни та кількості боржників за дисциплінами; отримати статистику з поточного стану успішності здачи студентами певної дисципліни, а саме: номери груп, назва дисципліни, дати здачи та середній бал з іспиту та кількості боржників; отримати статистику про кількість та перелік боргів у студентів з певного переліку груп, а саме: номери груп, номери залікових книжок студентів та їх ПІБ, кількість та назви дисциплін-боргів для кожного студента-боржника; БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>14 Постановка задачи © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: mazurova_ok@mail.ru - 14 Постановка задачи © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] - система повинна підтримувати можливість формування довільного запиту до БД на мові SQL з підтримкою користувача інформацією стосовно схеми БД; система повинна підтримувати підготовку та друк наступних звітів: звіт з поточної успішності по групі, а саме: номер групи, номер залікової книжки студента та його ПІБ, назви дисциплін, дати здачи та оцінки студентів; наказ про нарахування стипендії, а саме шапка наказу встановленого зразка, номер групи, номер залікової книжки студента та його ПІБ, і середній бал в сесію; місця для підпису декану; перелік студентів на відрахування, а саме: номери груп, ПІБ студентів, кількість та назви дисциплін-боргів для кожного студента-боржника; система повинна реалізовувати наступні задачи автоматизації: заповнення бази даних новою інформацією про нові студентські групи та їх склад автоматично з документу «Список групи», що надходять з приймальної комісії в електронному вигляді; реєстрація нових груп і студентів повинна проходити автоматично шляхом завантаження в базу інформації з електронної форми, що отримується деканатом по електронній пошті; під час проведення сесії система повинна відсилати електронні листи батькам студентів-боржників, що потрапила в перелік на відрахування; та інші функції. БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>15 Побудова ER- діаграми для БД деканата Студент Предмет Група Вивчає та здає Навчається 15 Побудова ER- діаграми для БД деканата Студент Предмет Група Вивчає та здає Навчається в Група © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. Інформація: №_студента та його ПІБ, Група та шифр її спеціальності, Предмет та його викладач, оцінка студента та дата, коли він складав іспит з предмета

>16 Побудова ER- діаграми для БД деканата (2-й крок) * * * © ХНУРЕ, 16 Побудова ER- діаграми для БД деканата (2-й крок) * * * © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>17 Завдання №2: Провести ER-моделювання для створення ІС «Підприємство» БД. ПЗ № 1. Концептуальні 17 Завдання №2: Провести ER-моделювання для створення ІС «Підприємство» БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>18 Інформація: №_співробітника та його ПІБ,№_відділу та телефон, №_проекту та його назва, завдання, що 18 Інформація: №_співробітника та його ПІБ,№_відділу та телефон, №_проекту та його назва, завдання, що виконує співробітник в проекті Співробітники Проекти Відділи Участвуют в Работают в № відділа Побудова ER-діаграми для БД підприємства (1-й крок) БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі. © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected]

>19 Проекти Назва № проекта Побудова ER-діаграми для БД підприємства (2-й крок) © ХНУРЕ, 19 Проекти Назва № проекта Побудова ER-діаграми для БД підприємства (2-й крок) © ХНУРЕ, факультет КН, кафедра ПІ, тел. 70-21-446, e-mail: [email protected] БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.

>20 Завдання № 3: Провести ER-моделювання для створення ІС «Ресторан» БД. ПЗ № 1. 20 Завдання № 3: Провести ER-моделювання для створення ІС «Ресторан» БД. ПЗ № 1. Концептуальні моделі.