04: 29 11. Робота з текстом 2. Особливості

 • Размер: 8.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации 04: 29 11. Робота з текстом 2. Особливості по слайдам

04: 29 11. Робота з текстом 2. Особливості верстки різних видань Верстка 04: 29 11. Робота з текстом 2. Особливості верстки різних видань Верстка

2 04: 29 Література: 1. Пикок Джон. Издательское дело. Пер. с англ. М. : изд. ЭКОМ,2 04: 29 Література: 1. Пикок Джон. Издательское дело. Пер. с англ. М. : изд. ЭКОМ, 1998. 2. http: //www. prodtp. ru/ 3. http : // aindesign. ru /

3 04: 29 Стиль викладення В умовах ринку автор тексту: визначає адресну цільову групу; 3 04: 29 Стиль викладення В умовах ринку автор тексту: визначає адресну цільову групу; вгадує її стилістичні очікування; складає, перетворює текст відповідно до цих очікувань.

4 04: 29 Підготовка тексту до верстки Принципи набору Сумісність Простота Структурованість 4 04: 29 Підготовка тексту до верстки Принципи набору Сумісність Простота Структурованість

5 04: 29 Текстові формати та редактори текстових файлів TXT RTF DOC 5 04: 29 Текстові формати та редактори текстових файлів TXT RTF DO

6 04: 29 Типографіка це система оформлення текстів, верстки друкованого видання як в цілому,6 04: 29 Типографіка це система оформлення текстів, верстки друкованого видання як в цілому, так і окремих його елементів

7 04: 29 Розділові знаки 7 04: 29 Розділові знаки

8 04: 29 Схема вимірювання інтерльяжу в текстіОформлення абзаців Виключка рядків по одній стороні при оформленні8 04: 29 Схема вимірювання інтерльяжу в текстіОформлення абзаців Виключка рядків по одній стороні при оформленні заголовків (зліва) та основного тексту (справа)Виключка рядків по центру при оформленні заголовків (зліва) та стихотворного тексту (справа) Виключка тексту по формату з різними варіантами виключки останнього рядка Виключка рядків заголовку по центру (зліва) та по формату для обох рядків (справа) Текст з звичайним (зліва) , обратним (в центрі) абзацним відступом та без відступу (справа) Верстка з застосуванням абзацних відступів (зліва) та відступів між абзацами (справа) Виділення цитати одностороньою (зліва) та двухсторонньою (справа) втяжкою

9 04: 29 Оформлення абзаців Типова помилка в однаковості верстки: різна висота смуг тексту 9 04: 29 Оформлення абзаців Типова помилка в однаковості верстки: різна висота смуг тексту Типова помилка верстки: різний інтерліньяж на сусідніх сторінках Типова помилка верстки: висячий рядок (зліва)Типова помилка верстки: відрив заголовка від тексту глави Правильно виконаний розрив тексту після заголовку Коридор з пробілів. Неправильне (зліва) та правильне (справа) рознесення заголовка на різні рядки Відрив ініціалів та скорочень

10 04: 29 Структурування тексту Рубрикація – поділ тексту на розділи, частини, глави чи інші10 04: 29 Структурування тексту Рубрикація – поділ тексту на розділи, частини, глави чи інші дрібніші складові елементи, які мають заголовний надпис – рубрику. Системи рубрикації: • ієрархічна; • гіпертекстова. Засоби рубрикації: • абзац, • нумерація, • система заголовків. Типи нумерації: Частина перша. 1. Розділ А. 1. 1. Глава I. 1. 1. 1. § 1. 1. 1. . . . Типи заголовків: • називне речення (“Файли з розширенням . doc ”); • предложне сполучення (“Про файли з розширенням. doc”); • Питання (“Що таке файли з розширенням. doc ”). Вимоги до рубрикації тексту. • Заголовок тільки про матеріал даного розділу. • Заголовки одного рівня — однотипні. • Структура розділів відповідає вимогам до збалансованого ієрархічного дерева. • Кожний розділ (крім самих нижніх) має не менше двох підрозділів. • Заголовки кожного рівня оформлені однотипно, а заголовки різних рівнів розрізняються. Вимоги до списків. • Список є виділеним елементом і вводиться в основний текст спеціальною фразою (наприклад, «нижче наведено порядок дій. . . » ). • Недопустимо вводити список в основний текст називним реченням або будувати текст як набір списків. • Нумерація позицій в списку — логічно обґрунтована. Для рівнозначних позицій — маркірований список. • Всі позиції списку організовані однотипно.

11 04: 29 Переклад Сучасні вимоги до перекладу: точність передачі змісту вихідного тексту; уніфікація11 04: 29 Переклад Сучасні вимоги до перекладу: точність передачі змісту вихідного тексту; уніфікація термінології та стиля; відповідність термінології та стиля очікуванням потенційних споживачів; максимальна оперативність перекладу.

12 04: 29 Коректура Мета коректури – видалити в підготовленому документі помилки всіх видів (орфографічні, 12 04: 29 Коректура Мета коректури – видалити в підготовленому документі помилки всіх видів (орфографічні, стилістичні, смислові, технічні і т. і. ). — виправлення відбитків з набору Вимоги стандарту до набору та верстки: не більше 15 помилок всіх видів на 1 видавничий аркуш (40 000 знаків, 16 сторінок) в гранках, не більше однієї – після вихідної коректури. • автор, • редактор, • коректор, • художній редактор, • технічний редактор.

13 04: 29 Верстка Створення шаблону. Створення текстових смуг. Організація перетікання тексту між смугами.13 04: 29 Верстка Створення шаблону. Створення текстових смуг. Організація перетікання тексту між смугами. Монтаж графічного матеріалу. Організація взаємодії між текстом і графікою. Форматування тексту та абзаців. монтаж смуг видання заданого розміру з складових елементів: наборних рядків тексту, заголовків, формул, таблиць, репродукцій ілюстрацій, прикрас, колонцифр, колонтитулів і т. і.

14 04: 29 Формати файлів публікацій Р 65, РМ 6 — файли програми Page. Maker 14 04: 29 Формати файлів публікацій Р 65, РМ 6 — файли програми Page. Maker QXD — публікації Quark. Xpress VP — документи Ventura Publishing INDD – документ в Adobe In Design PUB – формат файлів Microsoft Publisher

15 04: 29 Структурні частини книги Вступна частина Авантитул Оголошення Основний заголовок Зворотний бік титульного15 04: 29 Структурні частини книги Вступна частина Авантитул Оголошення Основний заголовок Зворотний бік титульного аркуша Фронтиспис Зміст Список ілюстрацій Список скорочень Передмова Введення Основний текст Заключна частина Післямова Додатки Примітки Глосарій Словник Бібліографія Предметний покажчик

16 04: 29 Одинарні титульні аркушіСтруктурні частини книги Подвійні титульні аркуші Авантитули з логотипом видавництва16 04: 29 Одинарні титульні аркушіСтруктурні частини книги Подвійні титульні аркуші Авантитули з логотипом видавництва ( зліва )і назвою серії видання (справа) Подвійні титульні аркуші перекладеного видання Фронтспіси: з портретом автора ( зліва) та з ілюстрацією до книги (справа) Розпашний титульний аркуш Суміще ний титульний аркуш Шмуцтитули з назвою твору ( зліва) і назвою розділу твору (справа) Шмуцтитули з назвою твору (зліва) та назвою розділу твору (справа)

17 04: 29 Модульна сітка (зліва) та побудовані по ній рекламні об'яви (справа) Модульна система верстки17 04: 29 Модульна сітка (зліва) та побудовані по ній рекламні об’яви (справа) Модульна система верстки Модульна сітка смуги (зліва) та зверстана по ній смуга (справа) Модульна сітка (зліва) та зверстана по ній рекламна смуга (справа)

18 04: 29 Особливості оформлення газети Модульна сітка (зліва) та зверстана по ній перша смуга18 04: 29 Особливості оформлення газети Модульна сітка (зліва) та зверстана по ній перша смуга (справа)Оформлення вихідних даних газети Оформлення колонтитула тематичної смуги Оформлення рубрики газетної статті

19 04: 29 Побудова газети Титульна смуга - назва, анонси, важливі статті. Остання смуга –19 04: 29 Побудова газети Титульна смуга — назва, анонси, важливі статті. Остання смуга – інформація про редакцію, видавництво… Інформаційні смуги – статті, інтерв’ю, інші твори…. Рекламні смуги – об’яви, реклама, статті…. Розважальні смуги – кросворди, анекдоти, жарти….

20 04: 29 Оформлення газет 20 04: 29 Оформлення газет

21 04: 29 Побудова журналу 21 04: 29 Побудова журналу

22 04: 29 Особливості оформлення журналів 22 04: 29 Особливості оформлення журналів

23 04: 29 Верстка з ілюстраціями 23 04: 29 Верстка з ілюстраціями

24 04: 29 Спуск смуг - процес розміщення смуг видання на монтажі, який забезпечує після фальцювання24 04: 29 Спуск смуг — процес розміщення смуг видання на монтажі, який забезпечує після фальцювання і різання відбитків необхідне чередування сторінок в зошитах.