04: 26 1 Adobe Page. Maker 1.

Скачать презентацию 04: 26 1 Adobe Page. Maker 1. Скачать презентацию 04: 26 1 Adobe Page. Maker 1.

public-7.ppt

 • Размер: 4.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации 04: 26 1 Adobe Page. Maker 1. по слайдам

04: 26 1 Adobe Page. Maker 1. Інтерфейс користувача 2. Підготовка публікації 3.04: 26 1 Adobe Page. Maker 1. Інтерфейс користувача 2. Підготовка публікації 3. Установки Page. Maker

2 04: 26 Продукти компанії Adobe 2 04: 26 Продукти компанії Adobe

3 04: 261. Інтерфейс користувача • Головне вікно програми та меню 3 04: 261. Інтерфейс користувача • Головне вікно програми та меню

4 04: 26 Вікна документів Вікно - мозаїка - каскад. Робочий стіл – для зручності монтажу4 04: 26 Вікна документів Вікно — мозаїка — каскад. Робочий стіл – для зручності монтажу Перелистування сторінок

5 04: 26 Режими відображення документів та масштабування ЛКМCtrl+5 - 50; Ctrl+7 - 75; Ctrl+1 -5 04: 26 Режими відображення документів та масштабування ЛКМ+ — 50%; + — 75%; + — 100%; + — 200%; + — 400%; + — Zoom In (Увеличить); + — Zoom Out (Уменьшить).

6 04: 26 Лінійки та направляючі 6 04: 26 Лінійки та направляючі

7 04: 26Інструменти Page. Maker • Pointer (Стрілка). Для розташування елементів макета. • Text (Текст).7 04: 26Інструменти Page. Maker • Pointer (Стрілка). Для розташування елементів макета. • Text (Текст). Для локального форматування тексту. • Rotating Tool (Поворот). Для повертання елементів макета. • Cropping Tool (Рамка). Для обрізки зображень в публікації . • Line (Лінія). Для малювання ліній з довільним кутом нахилу. • Constrained Line (Перпендикуляр). Для створення вертикальних і горизонтальних ліній. • Rectangle (Прямокутник). Для рисування прямокутників. • Ellipse (Еліпс). Для рисування еліпсів. • Polygon (Багатокутник). Для рисування багатокутників. • Rectangle Frame (Прямокутний фрейм). Створює прямокутний фрейм. • Ellipse Frame (Овальний фрейм). Створює овальний фрейм. • Polygon Frame (Багатокутний фрейм). Створює багатокутний фрейм. • Hand (Рука). Переміщує зображення сторінки внутрі вікна документа при роботі в крупному масштабі. • Zoom (Масштаб). Змінює масштаб відображення сторінки.

8 04: 26 Палітра управління (функції форматування) 8 04: 26 Палітра управління (функції форматування)

9 04: 26 Палітра управління (кнопки швидкого доступу до команд меню) Створити Відкрити Зберегти Друк Знайти9 04: 26 Палітра управління (кнопки швидкого доступу до команд меню) Створити Відкрити Зберегти Друк Знайти Параметри шрифту Збільшити шрифт Зменшити шрифт Орфографія Лінії та заливка Параметри абзацу Відступи — Табуляція Нумерація абзаців Збільшити відступ Зменшити відступ. Вставити сторінки Видалити сторінки Параметри фрейму Обтікання текстом Зв’язування блоків Палітра зображень Помістити Photo. Shop Експорт HTML Експорт PDF Збільшити масштаб Зменшити масштаб Реальний розмір Ціла сторінка Справка

10 04: 26 Спеціалізовані палітри • палітра інструментів. Визначає тип виконуваної роботи; • палітра10 04: 26 Спеціалізовані палітри • палітра інструментів. Визначає тип виконуваної роботи; • палітра управління. Для швидкого доступу до функцій форматування абзаців та символів; • палітра кольорів. Для призначення кольору елементам макету та визначає кольори; • палітра стилів. Для форматування абзаців за допомогою стилів; • палітра шарів. Для створення багатошарових макетів та управління шарами; • палітра шаблон-сторінок. Для створення шаблон-сторінок та призначення їх сторінкам публікації; • палітра гіперпосилань. Для створення перехресних посилань внутрі та між елементами публікації, та посилань на зовнішні документи на локальних чи мережевих пристроях. • палітра шаблонів документів. Бібліотека готових шаблонів документів; використовуються як основа для створення нових публікацій. Шаблони розподілені по темам; • палітра зображень. Палітра з посиланнями на зображення с диска Photoshop; • палітра бібліотек. Бібліотеки Page. Maker містять будь-які елементи — блоки тексту, зображення, пр. ; • палітра сценаріїв. Для доступу до сценаріїв Page. Maker та управління їх виконанням; • палітра впровадження даних. Для впровадження в публікацію даних з файлів баз даних, зв’язку з такими базами.

11 04: 26 Клавіатурні скорочення та контекстне меню 11 04: 26 Клавіатурні скорочення та контекстне меню

12 04: 262. Процес підготовки публікації 2. 1. Планування • виникнення ідеї створення видання; •12 04: 262. Процес підготовки публікації 2. 1. Планування • виникнення ідеї створення видання; • визначення кругу читачів публікації; • планування бюджету та термінів; • вибір партнерів (художник, наборщик, сервіс-бюро, типографія); • розробка концепції видання. Саме на першому етапі закладається успішність подальшої роботи та прибуток від видання.

13 04: 26 Процес підготовки публікації • Затвердження плану видання; • Вибір типографії та сервіс-бюро;13 04: 26 Процес підготовки публікації • Затвердження плану видання; • Вибір типографії та сервіс-бюро; • Верстка; • Підготовка компонентів публікації; • Визначення структури публікації; • Компоновка тексту і графіки; • Доводка, спеціальні ефекти, кольорове оформлення;

14 04: 26 • Створення змісту та предметного покажчика; • Виведення підписної коректури; •14 04: 26 • Створення змісту та предметного покажчика; • Виведення підписної коректури; • Додрукова підготовка; • Високоякісне сканування; • Трепінг; • Кольороділення; • Кольоропроби; Процес підготовки публікації

15 04: 26 Процес підготовки публікації • Вивід плівок на фотонабірному автоматі; • Друк в15 04: 26 Процес підготовки публікації • Вивід плівок на фотонабірному автоматі; • Друк в типографії; • Спуск смуг; • Пробні відбитки; • Друк тиражу; • Інші роботи – фальцювання, обрізка, палітурні роботи.

16 04: 263. Установки Page. Maker Глобальні та локальні замовчування Глобальні замовчування Локальні замовчування 16 04: 263. Установки Page. Maker Глобальні та локальні замовчування Глобальні замовчування Локальні замовчування

17 04: 26 Діалогове вікно Preferences 17 04: 26 Діалогове вікно Preferences

18 04: 26 Завдання замовчувань командами меню 18 04: 26 Завдання замовчувань командами меню

19 04: 263. Створення публікації 19 04: 263. Створення публікації

20 04: 26 Способи введення тексту в публікацію • набрати текст безпосередньо в Adobe Page. Maker;20 04: 26 Способи введення тексту в публікацію • набрати текст безпосередньо в Adobe Page. Maker; • скопіювати з текстового процесора через буфера обміну; • імпортувати текстовий файл.

21 04: 26 Форматування тексту • Текстові блоки чи текстові фрейми; • Параметри шрифту ;21 04: 26 Форматування тексту • Текстові блоки чи текстові фрейми; • Параметри шрифту ; • Параметри абзацу; • Переноси; • Стилі; • Заголовки;

22 04: 26 Графічні об'єкти в Adobe Page. Maker • Створення засобами Adobe Page. Maker; 22 04: 26 Графічні об’єкти в Adobe Page. Maker • Створення засобами Adobe Page. Maker; • Зв’язування засобами Adobe Page. Maker; • OLE- зв’язування засобами Windows ;

23 04: 26 23 04: