Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану

Скачать презентацию Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану Скачать презентацию Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану

dancho.pptx

 • Размер: 1.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану по слайдам

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану факультеті Педагогика және білім беру менеджментӘл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану факультеті Педагогика және білім беру менеджмент кафедрасы Та ырыбы: С рыптау, згергіштік, ДН қ ұ ө Қ рылысы ж не ызметі. құ ә қ Биологиялы эволюцияны принциптері. қ ң Тіршілікті пайда болу концепциялары. ң Орындаған: Сандыбай Д. О Тексерген: Уршеева Б. И Алматы 2017 ж

Сұрыптау дегеніміз - жануарлар қолтұқымын, өсімдіктер іріктемесін және ұсақ ағзалардың таза дақылдарының жаңа туындыларынСұрыптау дегеніміз — жануарлар қолтұқымын, өсімдіктер іріктемесін және ұсақ ағзалардың таза дақылдарының жаңа туындыларын шығарудың теориялық негіздері және әдістерін жетілдірумен шұғылданатын ғылым. Осы тұрғыдан алғанда сұрыптау XIX ғасырдың ортасынан бері өмір сүре бастады, өйткені сұрыптаудың теориялық негізі генетика және эволюциялық теория болып табылады.

Сұрыптау жаппай жеке Жаппай сұрыптау дегеніміз бастапқы материалдан селекционер үшін тиімді белгілері барСұрыптау жаппай жеке Жаппай сұрыптау дегеніміз бастапқы материалдан селекционер үшін тиімді белгілері бар особьтар топтарын бөліп алу. Жеке сұрыптау адамдардың назарын аударатын белгілері бар және олардан ұрпақ алуға болатын жекелеген особьтарды бөліп алуға негізделеді.

Өзгергіштік бұл — вирустардан бастап, сүтқоректілер және гүлді өсімдіктермен тәмамдай отырып, бүкіл ағзаларғаӨзгергіштік бұл — вирустардан бастап, сүтқоректілер және гүлді өсімдіктермен тәмамдай отырып, бүкіл ағзаларға тән жалпы тірлік қасиеттері. Тұкымқуалаушылық -ағзаның өз ататектеріне ұқсас бола алуы. Өзгергіштік — ағзаның өз ататектерінен айырмашылығының бола алуы.

Ч. Дарвин өзгергіштікті екі типке Тұқым қуалайтын Тұқым қуаламайтын (модификаци ялық) Модификациялық өзгергіш депЧ. Дарвин өзгергіштікті екі типке Тұқым қуалайтын Тұқым қуаламайтын (модификаци ялық) Модификациялық өзгергіш деп гендердің, хромосомалардың, генотиптің өзгеруіне байланыссыз, қоршаған орта факторларының әсерінен фенотиптің өзгеруін айтады. Сыртқы орта факторларына: температура, ылғал, жарық, қоректік заттар жатады. Хромосома, генотипке байланысты.

ДНҚ-ны 1868 жылы швейцар физиологы, гистологы және биологы Иоган Фридрих Мишер атты ғалымДНҚ-ны 1868 жылы швейцар физиологы, гистологы және биологы Иоган Фридрих Мишер атты ғалым ашқан. Іріңдеген жасушалар қалдықтарынан ғалым құрамына азот пен фосфор кіретін бейтаныс затты тауып алады.

Дезоксирибонуклеин қышқылы ( ДНҚ ) - тірі организмдердегі генетикалық ақпараттың ұрпақтан-ұрпаққа берілуін, сақталуын,Дезоксирибонуклеин қышқылы ( ДНҚ ) — тірі организмдердегі генетикалық ақпараттың ұрпақтан-ұрпаққа берілуін, сақталуын, дамуы мен қызметін қамтамасыз етуіне жауапты нуклейн қышқылының екі түрінің бірі. ДНҚ-ның жасушадағы басты қызметі — ұзақ мерзімге РНҚ мен ақуызға қажетті ақпаратты сақтау.

ДНҚ-ның қос спиральінің құрылымын, мод улін 1953 жылы Френсис Крик пен Джеймс Уотсон ұсынды.ДНҚ-ның қос спиральінің құрылымын, мод улін 1953 жылы Френсис Крик пен Джеймс Уотсон ұсынды.

Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) – барлық тірі клеткалардың негізгі генетикалық материалы болып табылатын күрделі биополимер.Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) – барлық тірі клеткалардың негізгі генетикалық материалы болып табылатын күрделі биополимер. ДНҚ-ның негізгі құрылымдық бірлігі – үш бөліктен құралған : 1 2 3 Бірінші бөлігі – дезоксирибоза (бескөміртекті қант) екіншісі – пуриндік негіздер: аденин (А) менгуанин (Г) және пиримидиндік негіздер: тимин (Т) мен цитозин (Ц) үшіншісі – фосфор қышқылының қалдығы.

Эволюцияны басты ба ыттары: ң ғ Биологиялы қ прогресс. - оршаЭволюцияны басты ба ыттары: ң ғ Биологиялы қ прогресс. — орша ан орта а Қ ғ ғ организмдерді ң бейімделушілігіні артуы. ң — Т рлер саныны ү ң артуы. — Ареалды ке ейуі ң ң. Биологиялы қ регресс. — орша ан орта а Қ ғ ғ организмдерді ң бейімделушілігіні ң кемуі. — Т рлер саныны ү ң азаюы. — Ареалды тарылуы ң.

Академиктер Алексей Николаевич Северцов пен Иванович Щмальгаузен эволюцияның биологиялық прогреске әкелетін 3 бағытын анықтады:Академиктер Алексей Николаевич Северцов пен Иванович Щмальгаузен эволюцияның биологиялық прогреске әкелетін 3 бағытын анықтады: 1. Ароморфоз (морфофизиологиялы қ прогресс немесе арогенез). 3. Дегенерация (катагенез). 2. Идиоадаптация (аллогенез).

Ароморфоз-организмдерді жалпы рылым ң құ де гейін к рделендіріп, жо ары саты а кАроморфоз-организмдерді жалпы рылым ң құ де гейін к рделендіріп, жо ары саты а к теру. ң ү ғ ғ ө

Идиоадаптация -организмдерді жеке бейімделу ң шешімін арттырады, біра организмні рылым қ ңИдиоадаптация -организмдерді жеке бейімделу ң шешімін арттырады, біра организмні рылым қ ң құ де гейінде еш андай згеріс болмай сол алпында ң қ ө қ са талады. қ

Дегенерация - даралардың құрылым деңгейін төмендетіп, - биологиялық регреске алып келеді. Дегенерация — даралардың құрылым деңгейін төмендетіп, — биологиялық регреске алып келеді.

Эволюцияны негізгі жолдары мен ба ыттарың ғ Эволюцияны негізгі жолдары мен ба ыттарың ғ

Дивергенция Параллелизм. Конвергенция. Эволюциялық регрес Дивергенция Параллелизм. Конвергенция. Эволюциялық регрес

Дивергенция — екі не одан көп тіл құбылыстарының бір-бірінен ажырасуы. Дивергенция — екі не одан көп тіл құбылыстарының бір-бірінен ажырасуы.

Конвергенция деп организмдердің туыстық жағынан алыс болғанымен мекен ( тіршілік) ортасы бірдей, сыртқы пішінініңКонвергенция деп организмдердің туыстық жағынан алыс болғанымен мекен ( тіршілік) ортасы бірдей, сыртқы пішінінің бір-біріне ұқсас болуын айтады.

Параллелизм деп туыстық жағына өте жақын организмдердің ұқсас белгілерінің бір-біріне тәуелсіз дамуына айтады. Параллелизм деп туыстық жағына өте жақын организмдердің ұқсас белгілерінің бір-біріне тәуелсіз дамуына айтады.

Сұрыптау арқылы жануарлардан жаңа қолтұқымдар, өсімдіктерден жаңа іріктемелер, микроорганизмдерден штамп аламыз. Сұрыптау дегеніміз-биотехнология арқылыСұрыптау арқылы жануарлардан жаңа қолтұқымдар, өсімдіктерден жаңа іріктемелер, микроорганизмдерден штамп аламыз. Сұрыптау дегеніміз-биотехнология арқылы адам өміріне қажетті өнімдер өндіру. Бұл жаңа қолтұқымдар мол сүт, ет және жүн сияқты өмірге керекті өнімдерді керек етеді. Іріктеме де жаңа, сапалы , мол , үлкен өнімдер заман нарығына сай болуы үшін керек. Қорытынды:

Жүздеген миллион жылдар бойы жер бетінде ешқандай өзгеріссіз тіршілің етіп жатқан организмдер де бар,Жүздеген миллион жылдар бойы жер бетінде ешқандай өзгеріссіз тіршілің етіп жатқан организмдер де бар, оған қылышқұйрық, саусаққанатты балықтар, гаттерия жатады. Бұларды екінші сөзбен «тірі қазбалар» дейді. Дегенмен кейбір өсімдіктер мен жануарлар жылдам өзгереді. Эволюцияның биологиялық прогресске, регресске әкелетін 3 факторы бар. Эволюция қарапайымнан күрделіге қарай жүретін процес, сондықтан әлем, жануарлар, өсімдіктер уақытқа сай өзгеріп отырады.

Назарларыңызға рахмет! Назарларыңызға рахмет!