Ұлыбритания Жеріні ауданы – 244, 1

Скачать презентацию Ұлыбритания  Жеріні ауданы – 244, 1 Скачать презентацию Ұлыбритания Жеріні ауданы – 244, 1

Ұlybritaniya_srs.ppt

 • Размер: 457.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 8

Описание презентации Ұлыбритания Жеріні ауданы – 244, 1 по слайдам

 Ұлыбритания Жеріні ауданы – 244, 1 мы кмң ң ³³ Хал ы – Ұлыбритания Жеріні ауданы – 244, 1 мы кмң ң ³³ Хал ы – қ 60, 1 млн адам (2004 ж) ж) Астанасы – Лондон Мемлекеттік рылымы – конституциялы монархия құ қМемлекеттік рылымы – конституциялы монархияқұ қ Мемлекеттік басшысы – премьер-министр За шы арушы органы – парламент ң ғЗа шы арушы органы – парламентң ғ Мемлекеттік тілі – а ылшын тілі ғМемлекеттік тілі – а ылшын тіліғ лтты валютасы – фунт стерлинг Ұ қлтты валютасы – фунт стерлингҰ қ

 лыбританияны мемлекеттік туыҰ ң лыбританияны мемлекеттік туыҰ ң

 лыбританияҰАума ыны рамы ғ ң құ ж не экономикалы -географиялы ә қ қ лыбританияҰАума ыны рамы ғ ң құ ж не экономикалы -географиялы ә қ қ жа дайы ғ Шаруашылы ы ғХал ық Таби аты ж не ғ ә таби ат ресурстары ғ Сырт ы экономикалы қ қ байланысы

 Аума ыны рамы ж не экономикалы -географиялығ ң құ ә қ қ жа Аума ыны рамы ж не экономикалы -географиялығ ң құ ә қ қ жа дайы ғ лыбритания мен Солт стік Ирландияны Біріккен Корольдігі Европаны Ұ ү ң ң солт стік-батысында ы Британ аралдарында орналас ан. Ел осында ы е лкен ү ғ қ ғ ң ү аралды аты бойынша лыбритания немесе басты тарихи б лігіні атауымен Англия ң Ұ ө ң деп атайды. лыбританияны мемлекеттік шекаралары, негізінен, те іздік болып табылады, тек Ұ ң ң Ирландиямен шекарасы ана рлы ар ылы теді. ғ құ қ қ ө Елді геосаяси жа дайы тарихи кезе дерде бірнеше рет згеріске шырады. ң ғ ң ө ұ Біріккен Корольдік беген атына арамастан, лыбритания федерация емес, унитарлы қ Ұ мемлекет болып саналады. лыбритания 4 тарихи провинция а: Ұ ғ графты тар мен лкен Лондоннан т ратын Англия, қ Ү ұ графты тар а б лінетін Уэльс, қ ғ ө аудандар мен аралды аума тардан т ратын Шотландия қ қ ұ Округтерге б лінетін Солт стік Ирландия а топтастырыл ан. ө ү ғ ғ Ресми т рде мемлекет басшысы монарх (1952 жылдан бері королева ү II Елизаветта) бол анмен, ол елді бас ару ісіне тікелей араласпайды, тек парламент абылда ан ғ қ қ ғ за ды бекітеді. Іс ж зінде мемлекетті толы билігін примьер-министр ж зеге ң ү ң қ ү асырады. лыбритания мемлекетіні бірі ай абылдан ан арнайы негізгі за ы – Ұ ң ңғ қ ғ ң Конституциясы жо. Елді за ж йесі за асырлар бойы конституциялы д ст рлер қ ң ң ү ұ қ ғ қ ә ү мен Жо ары Сот органдарыны шешімідеріне негізделген. ғ ң

 Хал ық Британ аралдарыны байыр ы ң ғ т р ындары деп кельт тайпалары. Хал ық Британ аралдарыны байыр ы ң ғ т р ындары деп кельт тайпалары. ұ ғт р ындары деп кельт тайпалары. ұ ғ Кельт тайпасыны азіргі рпа тары ң қ ұ қ шотландиялы тар , уэльстіктер, ж не қ ә ирландиялы тар болып есептеледі. қ азіргі кезде лыбританияда 60, 1 млн Қ Ұ адам т рады. Халы ты орташа ұ қ ң ты ызды ы 1 км ғ ғты ызды ы 1 кмғ ғ ²² жерге 241 адамнан келеді. Халы ты е ты ыз (1 км қ ң ң ғкеледі. Халы ты е ты ыз (1 кмқ ң ң ғ ²² -ге 500 ) оныстан ан ауданы — қ ғ Англия-ны орталы б лігі. ң қ өАнглия-ны орталы б лігі. ң қ ө азіргі кезде елді сім 0, 9 шамасында, Қ ң өазіргі кезде елді сім 0, 9 шамасында, Қ ң ө я ни туу к рсеткіші 11 болса, ғ ө лім-жітім 10, 1 -ні райды. Адамны ө құ ңлім-жітім 10, 1 -ні райды. Адамны ө құ ң мір жасыны ө ңмір жасыны ө ң за ты ы – 78 жас. ұ қ ғ Ел хал ыны азіргі лтты рамда қ ң қ ұ қ құ а ылшындырды лесі жо ары (1 ғ ң ү ғ сызбан с а). ұ қ

 Таби ат ж не таби ат ресурстарығ ә ғ лыбритания жер бедері жа Таби ат ж не таби ат ресурстарығ ә ғ лыбритания жер бедері жа ынан екі б ліктен т рады: Ұ ғ ө ұ елді о т стік-шы ысы ме. н о т стікгінде ойпатты жазы тар, ң ң ү ғ ң ү қ Солт стік-батысы мен батысында таулы аудандар орналас ан. ү қ Елдегі е биік н кте – Бен-Невмс тауы (1343 м). ң ү лыбритания а о ыржай белдеуді те іздік климаты т н. ыста Лондон Ұ ғ қ ң ң ң ә Қ ма ында айына ң 7 -10 к н бойы т ман болуы м мкін. лыбританиян жері мол сулы зендерге, ү ұ ү Ұ ө к рікті к лдеоге бай. лыбританияжеріні 9 ө ө Ұ ң % -ын ана ормандар алып ғ жатыр, лыбритания шаруашылы ыны дамуына оны жердегі таби ат Ұ ғ ң ң ғ ресурстары сер етеді. Мыс: тас к мір алаптары лыбританияда жалпы ә ө Ұ нерк сіп ндірісі мен ірі металургия орталы тарыны алыптасуына негіз ө ә ө қ ң қ бол ан. К мір ндіруден де к зге т седі. Солт стік те ізді айра ынан ғ ө ө ө ү ү ң ң қ ң табыл ан м най мен газды бай кен орындары игеріле бастады. Сонымен ғ ұ ң атар лыбританияда темірді оры бар. қ Ұ ң қ

 Шаруашылы ығ азіргі кезде ол жо ары д режеде дамы ан капиталистік елдер арасында Шаруашылы ығ азіргі кезде ол жо ары д режеде дамы ан капиталистік елдер арасында Қ ғ ә ғ шаруашылы ыны жалпы ау ымы, лтты табысы ж нінен алтыншы орын ғ ң қ ұ қ ө алады нерк сіп. лыбритания экономикасы со ы жылдары дамуды Ө ә Ұ ңғ ң постиндустиялы кезе іне тті, я ни а паратты экономикалы салалары қ ң ө ғ қ қ қ жылдам дамып, лесі артып келеді. М нда жо ары технологиялар басым ү ұ ғ болып, соны н тижесінде к мір ндіру, метал ндіру, то ыма, тама ң ә ө ө ө қ қ нерк сібі сия ты д ст рлі салаларды даму ар ыны бісе деп, электронды , ө ә қ ә ү ң қ қ ң қ авияция ж не ызыметк рсету салалары к шті дамы ан. ә қ ө ү ғ Отын-энергетика М най мен газ нерк сібі ұ ө ә Машина жасау нерк сібі ө ә Радиоэлектроника ж не электр техникасын жасау ә Химия нерк сіптері дамы ан. ө ә ғ Ауыл шаруашылы ы ғ лтты жиынтты німіні 1, 1ұ қ қ ө ң % -ын ана райды. ғ құ Басты саласы — мал шаруашылы ы, ол елде ндірілетін ауыл щаруашылы ы ғ ө ғ нім ныны 70 ө құ ң %- ын береді. лыбританияны Ұ ң сімдік шаруашыды ыө ғ зіні даму д режесі ж нінен ө ң ә ө алды ы атарлы Дания, Нидерланд сия ты елдермен атар т р. ңғ қ қ қ ұ

 Сырт ы экономикалы байланыстары қ қ лыбританияны сырт ы экономикалы байланыстарыны тарихи Ұ Сырт ы экономикалы байланыстары қ қ лыбританияны сырт ы экономикалы байланыстарыны тарихи Ұ ң қ қ ң алыптас ан ма ызды салаларыны бірі – қ қ ң ң аржыны сырт а қ қ шы ару. ғ Оны м лшері тіпті тауар экспортынан да асып т седі. ң ө ү лыбритания экономикасы ашан да Ұ қ сырт ы саудақ атынастарына қ т уелді болып келген. Д ниеж зілік тауар экспортында ы елді 5 ә ү ү ғ ң % , ызмет к рсету саласында б л к тсеткіш 7, 6 қ ө ұ ө % -ды райды. Елді құ ң халы аралы е бек б лінісіндегі орнын аны тауда прибор жасау қ қ ң ө қ ( німні 61 ө ң % -ы экспортталады), химия нерк сібі ( німні 47ө ә ө ң % -ы сырт а шы арылады), автомобиль нерк сібі (46 қ ғ ө ә % ) ж не т. б. ә салаларды ма ызы зор. ң ң