Ұлулар Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді

Скачать презентацию Ұлулар Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді Скачать презентацию Ұлулар Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді

08,12,03.pptx

 • Размер: 515.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Ұлулар Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді по слайдам

Ұлулар Ұлулар

Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді жәндіктердің — моллюскалардың бір класы. Бұл ұлулардың 3 класс тармағы бар:Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді жәндіктердің — моллюскалардың бір класы. Бұл ұлулардың 3 класс тармағы бар: алғыжелбезекті, артқыжелбезекті және өкпелі. Бұлардың 90000 -дай түрі бар. Теңіздің 4 800 метр терең түбінде және 5 000 метр биік тауларда да тіршілік етеді. Ұлулардын денесі жұмсақ, былқылдақ. Ұлулардың 3 классы бар: артқы желбезекті, алғыжелбезекті және өкпелі.

1. Тип неліктен лу деп атал ан? ұ ғ 2. лулар типі неше клас а1. Тип неліктен лу деп атал ан? ұ ғ 2. лулар типі неше клас а жіктеледі ж не андай? Ұ қ ә қ 3. лулар ай жерлерде тіршілік етеді? Ұ қ 4. луларды зерттейтін ылым? Ұ ғ 5. луларды антарату ж йесіні буылты рттардан Ұ ң қ ү ң қ құ айырмашылы ы неде? ғ 6. луларда жа адан пайда бол ан андай м шелер ж йесі бар? Ұ ң ғ қ ү ү 7. луларды ай класында бас б лігі жо ? Ұ ң қ ө қ 8. лулар алай тыныс алады? Ұ қ 9. Тура ж не т рленіп даму деген не? ә ү

10. Был ылда денелілер алай оз алады , реактивті қ қ ғ оз алыс10. Был ылда денелілер алай оз алады , реактивті қ қ ғ оз алыс алай ж зеге асады? қ ғ қ ү 11. Был ылда денелілерді таби атта ы ж не адам қ қ ң ғ ғ ә міріндегі ма ызы андай? ө ң қ 12. Бауырая ты ж не осжа таулы қ ә қ қ был ылда денелілерді айырмашылы ы неде? қ қ ң ғ 13. Ай ла пен тоспа луды оректену ерекшелігі құ қ ұ ң қ неде? 14. Суда тіршілік етуіне байланысты ай ла алай құ қ қ тыныс алады? 15. Ай аспалы жолмен ры тану дегеніміз не? қ ұ қ

Биологиялы диктант: қ 1. луларды буылты рттардан негізгі айырмашылы ы – Ұ ң қ құБиологиялы диктант: қ 1. луларды буылты рттардан негізгі айырмашылы ы – Ұ ң қ құ ғ . . . . 2. луларды ішкі м шелері. . . орналас ан Ұ ң ү қ 3. Денесін ерекше атпарлы. . . . аптап жатады қ қ 4. Т л а мен шапанша аралы ында. . . болады. ұ ғ ғ 5. луларды . . . . бір немесе екі б йректен ж не. . . Ұ ң ү ә т тіктен ралады. ү құ

Ұлулардың ішкі құрылысы Ұлулардың ішкі құрылысы

 Ба алша ы жо сыртында, қ ғ қ ккісі бар ртында. Ү ұ Ба алша ы жо сыртында, қ ғ қ ккісі бар ртында. Ү ұ орегін стар тая ы, Қ ұ ғ Ар ан а сас ая ы. қ ғ ұқ ғ Ба алша ын таста ан, қ ғ ғ Жауын жо одан аспа ан. қ ғ Ізі алар артында, қ Жалтыра ан алпында ғ қ

   Ая ы, т л а, басы бар, ғ ұ ғ Ая ы, т л а, басы бар, ғ ұ ғ Сыртында сауыт тасы бар. Ойланып к р балалар, ө Шешуін оны табы дар. ң ң Ая ы бар, басы жо , ғ қ Т л асы бар арны то. ұ ғ қ қ Екі жа тау ор аны, қ қ ғ Ол болмаса сорлады. Ойлан, тап!

ЛУЛАРДЫ ТА АМ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАН АНҰ Ғ Ғ ЛУЛАРДЫ ТА АМ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАН АНҰ Ғ Ғ

лу ба алша ынан жасал ан с ндік б йымдарҰ қ ғ ғ ә ұ лу ба алша ынан жасал ан с ндік б йымдарҰ қ ғ ғ ә ұ